Zespół Costello – przyczyny, objawy, postępowanie

Marta Skrzypek


Udostępnij

Zespół Costello to rzadko diagnozowana choroba genetyczna. Poznaj przyczyny, objawy oraz metody diagnostyczne i terapeutyczne, aby lepiej zrozumieć tę niezwykle skomplikowaną jednostkę chorobową.

zespół Costello

Czym jest zespół Costello?

Zespół Costello jest rzadkim, genetycznie uwarunkowanym zaburzeniem rozwojowym, które charakteryzuje się szeregiem cech fizycznych i neurologicznych. Jest to choroba, podobnie jak zespół Noonan, spowodowana mutacją w genach związanych ze szlakiem sygnałowym RAS-MAPK, który odgrywa kluczową rolę w regulacji wzrostu komórek i różnicowania się ich.

Nazwa została nadana na cześć doktora Jacka Costello, amerykańskiego pediatry, który jako pierwszy opisał chorobę w 1971 roku. Costello zdiagnozował przypadki dwóch pacjentów z podobnymi cechami fizycznymi i opóźnieniem rozwoju. Jego praca była kluczowym krokiem w identyfikacji tego rzadkiego schorzenia, a nazwa została później nadana na jego cześć jako hołd za wkład włożony w zrozumienie tej choroby.

Pacjenci z zespołem Costello często prezentują charakterystyczne cechy dysmorficzne, takie jak:

 • szeroka twarz z nisko osadzonymi uszami,
 • krótka szyja,
 • niski wzrost,
 • hipertrofia mięśniowa.

Oprócz charakterystycznych cech zewnętrznych osoby z tym zespołem mogą mieć opóźnienia w rozwoju umysłowym, problemy z sercem, a także różne wady strukturalne narządów wewnętrznych. Ze względu na różnorodność objawów, diagnoza zespołu Costello jest wyzwaniem, wymagającym integracji danych klinicznych, badań obrazowych i analizy genetycznej.

Zespół Costello – objawy

Zespół Costello charakteryzuje się szeregiem charakterystycznych objawów, które mogą mieć wpływ na różne układy i narządy w organizmie. Oto główne cechy kliniczne związane z tym schorzeniem:

 1. Cechy dysmorficzne: pacjenci z zespołem Costello często prezentują charakterystyczne cechy fizyczne, takie jak: szeroka twarz z nisko osadzonymi uszami, krótka szyja oraz nadmierne owłosienie ciała.
 2. Hipertrofia mięśniowa: w zespole Costello często obserwuje się nadmierne rozrosty mięśni, co może prowadzić do wrażenia „atletycznego” wyglądu.
 3. Problemy sercowo-naczyniowe: wady serca, takie jak: stenoza zastawki płucnej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, wady zastawkowe, inne wady strukturalne.
 4. Opóźnienie rozwoju umysłowego: pacjenci często doświadczają opóźnienia w rozwoju umysłowym, które może objawiać się w postaci trudności w uczeniu się, problemów z mową oraz opóźnienia w osiąganiu kroków rozwojowych.
 5. Niski wzrost: wiele osób z zespołem Costello ma niższy wzrost niż przeciętna populacja, co jest jednym z charakterystycznych objawów.
 6. Wady strukturalne narządów wewnętrznych: oprócz wad serca mogą występować inne wady strukturalne, takie jak wady nerek, wątroby czy układu pokarmowego.

Te charakterystyczne objawy kliniczne są obserwowane u pacjentów z zespołem Costello, ale ich nasilenie i występowanie może różnić między poszczególnymi przypadkami. Postawienie diagnozy i zarządzanie chorobą wymaga zazwyczaj multidyscyplinarnego podejścia i ścisłej współpracy między różnymi specjalistami medycznymi.

Diagnostyka zespołu Costello

Diagnostyka zespołu Costello jest złożonym procesem, który obejmuje analizę kliniczną, obrazową oraz genetyczną. Kluczowym elementem diagnozy jest dokładna ocena cech fizycznych pacjenta, takich jak charakterystyczne cechy dysmorficzne, hipertrofia mięśniowa oraz inne wady wrodzone, zwłaszcza w obrębie serca. Dodatkowo istotne jest przeprowadzenie szczegółowego badania neurologicznego w celu wykrycia ewentualnych opóźnień w rozwoju umysłowym.

Badania obrazowe, takie jak echokardiografia, są również pomocne w identyfikacji wad serca oraz innych wad strukturalnych narządów wewnętrznych. Jednak kluczowym krokiem w diagnostyce zespołu Costello jest analiza genetyczna. Mutacje w genie HRAS są główną przyczyną zespołu Costello, dlatego też badania molekularne DNA stanowią klucz dla potwierdzenia diagnozy.

Badanie genetyczne obejmują sekwencjonowanie całego egzomu lub wykrywanie konkretnych mutacji w genie HRAS za pomocą technik PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy). Identyfikacja mutacji w genie HRAS potwierdza diagnozę zespołu Costello.

Ze względu na złożoność kliniczną zespołu Costello oraz różnorodność objawów, diagnostyka często wymaga współpracy między różnymi specjalistami. Należą do nich m.in. genetycy, kardiolodzy i pediatrzy.

Czy zespół Costello występuje często?

Dokładna częstość występowania zespołu Costello nie została dotąd ustalona. Szacuje się, że choroba ta dotyka od 1 na 300 000 do 1 na 1 400 000 noworodków. Ponieważ zespół Costello jest chorobą genetyczną, niezwykle istotne okazuje się przeprowadzanie badań genetycznych oraz zgłaszanie przypadków tej choroby do odpowiednich rejestrów. Może to pomóc w lepszym zrozumieniu jej rozpowszechnienia i zakresu. Pomimo rzadkości występowania coraz większa świadomość i zrozumienie zespołu prowadzi do lepszego rozpoznawania i zarządzania nim przez specjalistów medycznych, co przyczynia się do poprawy jakości opieki nad pacjentami.

Leczenie zespołu Costello

Leczenie zespołu Costello wymaga kompleksowego podejścia, które koncentruje się na zarządzaniu objawami i komplikacjami wynikającymi z choroby. Ponieważ zespół Costello manifestuje się różnorodnie, terapia jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta i może obejmować różne dziedziny medycyny.

Opieka kardiologiczna odgrywa kluczową rolę w leczeniu zespołu Costello ze względu na częste wady serca, takie jak stenoza zastawki płucnej czy ubytek przegrody międzyprzedsionkowej. Regularne badania kardiologiczne oraz ewentualne interwencje chirurgiczne mogą być konieczne dla utrzymania zdrowia serca.

W przypadku opóźnień w rozwoju umysłowym i potrzeb edukacyjnych istotne jest zapewnienie pacjentom odpowiedniego wsparcia terapeutycznego i edukacyjnego. Terapia zajęciowa, logopedyczna oraz programy wspomagające rozwój mogą być stosowane w celu maksymalizacji potencjału rozwojowego pacjenta. W niektórych przypadkach, gdy występują specyficzne problemy zdrowotne, takie jak: zaburzenia odżywiania, problemy z oddychaniem czy inne komplikacje, konieczne mogą być indywidualne podejście terapeutyczne lub interwencja medyczna.

Ważną częścią leczenia zespołu Costello jest wsparcie psychologiczne zarówno pacjenta, jak i jego rodziny. Wieloaspektowe podejście, które uwzględnia potrzeby fizyczne i emocjonalne pacjenta, jest kluczowe dla zapewnienia mu jak najlepszej opieki i jakości życia.

Autor: Marta Skrzypek

Weryfikacja merytoryczna: lek. Wiktor Trela

Bibliografia

 • K. Gripp, L. Morse, M. Axelrad, Costello syndrome: Clinical phenotype, genotype, and management guidelines, „The American Journal of Medical Genetics”, 2019, nr 179.
 • M. Pelc, E. Ciara, M. Krajewska-Walasek, Zespół Costello jako przykład rzadkich zaburzeń funkcji szlaku sygnalnego Ras-MAPK: obraz kliniczny i diagnostyka molekularna choroby, „Pediatria Polska”, 2012, nr 87(1).