Anomalia Ebsteina

Mgr Aleksandra Rutkowska


Udostępnij

Anomalia Ebsteina to rzadka, wrodzona wada serca, charakteryzująca się nieprawidłowym uformowaniem zastawki trójdzielnej, czyli jednej z zastawek serca. W zdrowym sercu ta zastawka oddziela prawą komorę od prawego przedsionka. W przypadku Anomalii Ebsteina, dolna część zastawki trójdzielnej jest przemieszczona w dół do ściany prawej komory serca, co skutkuje jej nieprawidłowym funkcjonowaniem.

Objawy zespołu Ebsteina mogą być zróżnicowane, a ich nasilenie zależy od stopnia ciężkości wady. Mogą obejmować duszności, męczenie się, nieregularne bicie serca (arytmie) czy sinicę skóry i błon śluzowych.

Zespół Ebsteina - rokowania

Leczenie i rokowanie w anomalii Ebsteina zależy od indywidualnego przypadku, ale w niektórych przypadkach wymagana jest interwencja chirurgiczna w celu naprawy zastawki trójdzielnej i przywrócenia normalnej funkcji serca. Regularne monitorowanie i opieka kardiologiczna są konieczne. Osoby z tym zespołem wymagają regularnych badań lekarskich i monitorowania, aby śledzić rozwój choroby i dostosować terapię do ich indywidualnych potrzeb.


Wybierz badania i zadbaj o zdrowie