tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł
e-Pakiet ryzyko cukrzycy/ insulinooporność

e-Pakiet ryzyko cukrzycy/ insulinooporność

e-Pakiet ryzyko cukrzycy/ insulinooporność
Kod pakietu: 7480
Zawiera 4 badania

Kategoria badań

Choroby i dolegliwości

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-4 dni.

Opis pakietu

Dedykowany dla: Kobiet, Mężczyzn

Wskazany:

→ W przypadku występowania objawów wskazujących na zaburzenia gospodarki węglowodanowej, np. częste oddawanie dużej ilości moczu, nadmierny apetyt, przybieranie na wadze lub utrata masy ciała, trudności w gojeniu ran, senność, osłabienie, zwiększona tendencja do infekcji

→ W przypadku podjęcia decyzji o przejściu na dietę, która powinna uwzględniać ewentualnie zdiagnozowane zaburzenia metabolizmu węglowodanów

→ Profilaktycznie, do oceny ogólnego stanu zdrowia

 

Pamiętaj przed pobraniem:

*Na badania z krwi na cukrzycę i insulinooporność należy zgłosić się w godzinach porannych

*Do punktu pobrań zgłoś się na czczo

*Przed pobraniem krwi unikaj wysiłku i stresu

Sposób pobrania

Pobranie krwi

Cukrzyca typu 2 i insulinooporność – z czego wynikają?

Cukrzyca typu 2 jest konsekwencją nieprawidłowej, zmniejszonej wrażliwości tkanek na insulinę, czyli tak zwanej insulinooporności. Jest to stan najczęściej wynikający z nadwagi lub też otyłości i permanentnego dostarczania do organizmu zbyt dużych, przekraczających zapotrzebowanie dawek kalorii – czyli przejadania się. W przypadku insulinooporności stwierdza się podwyższone stężenie insuliny na czczo i nieprawidłowe wartości współczynnika HOMA-IR. Insulinooporność poprzedza wystąpienie cukrzycy typu 2, w przypadku której obserwuje się przewlekle podniesiony poziom glukozy we krwi.

Wśród niepokojących objawów cukrzycy wymienia się nadmierne oddawanie moczu (organizm próbuje pozbyć się nadmiaru glukozy), bardzo nasilone pragnienie (próba rozcieńczenia glukozy), wzmożony apetyt, senność i osłabienie. Podwyższony poziom glukozy we krwi utrudnia również gojenie ran i zwiększa predyspozycję do zakażeń np. układu moczowego. Objawy cukrzycy typu 2 przez bardzo długi okres mogą być niedostrzegalne przez pacjenta, a czas od momentu wystąpienia objawów do diagnozy może wynosić nawet kilka lat, w trakcie których choroba doprowadzi do wielu groźnych powikłań, w tym pogorszenia lub utraty wzroku, upośledzenia funkcji nerek, pogorszenia sprawności układu nerwowego.

Poprzedzająca cukrzycę typu 2 insulinooporność objawia się jako pogrubiona i ciemniejsza skóra (zwykle w okolicy karku, szyi oraz pach), osłabienie i przewlekłe zmęczenie, napady głodu i chęć na słodkie produkty, problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała (nieuzasadnione przybieranie na wadze), rozdrażnienie i problemy z koncentracją.

Jakie wykonać podstawowe badania na insulinooporność i podstawowe badania na cukrzycę?

e-Pakiet ryzyko cukrzycy/ insulinooporność uwzględnia badania na insulinooporność oraz te umożliwiające diagnostykę cukrzycy: Glukoza, hemoglobina glikowana HbA1c, insulina, lipidogram.

W celu wczesnego wykrycia cukrzycy typu 2 Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca podstawowe badania na cukrzycę (profilaktyczne oznaczanie poziomu glukozy) raz na trzy lata u osób zdrowych >45 roku życia oraz raz na rok w przypadku stwierdzanej u pacjenta nadwagi, nadciśnienia czy rozpoznanej cukrzycy wśród najbliższych.

W diagnostyce insulinooporności złotym standardem rozpoznania i badaniem na insulinooporność jest hiperinsulemiczna klamra metaboliczna. Jednak ze względu na trudne warunki jej wykonania (warunki szpitalne), badanie zastępowane jest przez oznaczenie stężenia insuliny i glukozy na czczo oraz wyliczenie wskaźnika HOMA-IR, czyli tzw. orientacyjne wskaźniki insulinooporności.

Poznaj znaczenie uwzględnionych w e-pakiecie podstawowych badań na insulinooporność i cukrzycę:

  • Glukoza i HbA1c to badania, na podstawie których, wg kryteriów opracowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, możliwe jest rozpoznanie zaburzeń metabolizmu glukozy – stanu przedcukrzycowego i cukrzycy. Wysokie stężenie glukozy na czczo wynika zwykle z podstępnej, obarczonej szeregiem powikłań choroby metabolicznej – cukrzycy. Długotrwale zwiększone stężenie glukozy we krwi, powoduje w naczyniach krwionośnych powstawanie patologicznych zmian, które utrudniają zaopatrywanie narządów w tlen i składniki odżywcze, co sprawia, że z czasem ich praca staje się po prostu nieefektywna. Wynik HbA1c dostarcza informacji o średnim stężeniu glukozy we krwi w okresie poprzednich 3 miesięcy, stąd parametr ten poza diagnostyką cukrzycy, wykorzystywany jest także z powodzeniem w monitorowaniu przebiegu i leczenia choroby.
  • Glukoza i insulina są badaniami oceniającymi gospodarkę węglowodanową organizmu, na podstawie których można wyliczyć współczynnik HOMA-IR, za pomocą którego wnioskuje się o towarzyszącej zaburzeniom węglowodanowym insulinooporności.
* Wg danych literaturowych (Interna Szczeklika 2021. Wyd. Medycyna Praktyczna) diagnostyczna wartość współczynnika HOMA-IR jest średnią uzyskaną z przynajmniej trzech powtórzonych pomiarów.
  • Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) to zestaw badań służący monitorowaniu gospodarki lipidowej organizmu i oszacowaniu ryzyka zachorowania na choroby sercowo – naczyniowe np. miażdżycę i nadciśnienie tętnicze oraz wystąpienia groźnych incydentów jak udar, zawał, czy nagła śmierć sercowa. Dieta wysokotłuszczowa i wysokowęglowodanowa, która w konsekwencji odpowiada za zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi prowadzi do rozwoju miażdżycy. To choroba polegająca na tworzeniu w obrębie tętniczych naczyń krwionośnych blaszek miażdżycowych, zawężających światło naczynia. Skutkiem tych zmian jest zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, ale także zmniejszony przepływ krwi przez naczynia krwionośne, również te, które zaopatrują serce w tlen i składniki odżywcze. Serce pracujące pod wpływem zwiększonego ciśnienia ulega nieprawidłowej przebudowie, a niedotlenienie powoduje, że z biegiem czasu staje się niewydolne. Najgroźniejszym powikłaniem miażdżycy jest zawał mięśnia sercowego, który nadal obarczony jest wysokim ryzykiem zgonu. Lipidogram stanowi cenne uzupełnienie pakietu, ponieważ zaburzenia lipidowe niezwykle często towarzyszą zaburzeniom gospodarki węglowodanowej. Współistnienie zaburzeń – dyslipidemii i hiperglikemii (podwyższonego stężenia glukozy) – nasila znacznie ryzyko chorób układu krążenia, w tym choroby niedokrwiennej serca, zawału serca, udaru mózgu czy też choroby tętnic obwodowych. Skomponowany w powyższy sposób zestaw badań z krwi na cukrzycę z powodzeniem posłuży w wykryciu nieprawidłowości w gospodarce węglowodanowej i lipidowej oraz w monitorowaniu skuteczności podjętej farmakoterapii.
Ze względu na wzajemne zależności występujące w organizmie i wieloczynnikowy charakter zaburzeń metabolicznych – węglowodanowych i lipidowych, uzyskane wyniki badań z krwi na cukrzycę i insulinooporność należy skonsultować z lekarzem.

Co może mieć wpływ na wynik:

  • Od osób suplementujących biotynę w dawce >5mg/dobę, materiał do badania należy pobierać najwcześniej po 8 godz. od ostatniego zażycia biotyny.
  • W okresie 24 godzin przed badaniem krwi należy wstrzymać się od intensywnej aktywności fizycznej.
115,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

115,00 PLN

Przygotowanie do badania

Wysiłek dobowy

Wysiłek i stres

Unikać poważnego wysiłku i stresu

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00, pić zwykłe ilości wody, przyjmować niezbędne lekarstwa

Pakiet zawiera następujące badania

Kod badania: 150

Kod badania: 153

115,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

115,00 PLN

Opis pakietu

Przygotowanie do badania

Pakiet zawiera następujące badania