Kreatynina – co to jest? Do czego służy badanie stężenia kreatyniny?

Udostępnij
Pytanie

Mój dziadek choruje na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze, a ostatnio stwierdzono u niego podwyższone stężenie kreatyniny we krwi. Za co odpowiada kreatynina?

miniatura autora
Odpowiedź specjalisty

Kreatynina nie pełni w organizmie żadnych istotnych funkcji – jest produktem przemian metabolicznych (rozpadu fosforanu kreatyny w mięśniach szkieletowych) wydalanym z moczem. Ma za to istotne znaczenie jako parametr służący do oceny czynności nerek. Pomiar stężenia kreatyniny we krwi, na którego podstawie oblicza się wielkość przesączania kłębuszkowego (eGFR), jest najczęściej wykonywanym badaniem mającym na celu ocenę funkcji nerek. Wartości kreatyniny przekraczające górną granicę wartości referencyjnych (tzw. normy) świadczą o zaburzeniu czynności nerek i wymagają pogłębienia diagnostyki. Czynnikami ryzyka przewlekłej choroby nerek są m.in. cukrzyca i nadciśnienie tętnicze.


Wybierz badania i zadbaj o zdrowie