tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Białko w DZM

Kod badania: 275Kod ICD: A07

Kategoria badań

Badania z moczu

Choroby nerek

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-2 dni.

Opis badania

Białko w DZM. Białko w dobowej zbiórce moczu, oznaczenie przydatne w diagnostyce chorób nerek.

Więcej informacji

Oznaczenie białka w dobowej zbiórce moczu (DZM), stosowane jest rutynowo po uzyskaniu  niskododatnich wyników testów w przypadkowej porcji moczu, odpowiadających wydalaniu z moczem białka w ilości ok. 150-200 mg na dobę, lub u osób z rozpoznaną proteinurią.  Badanie głównie dotyczy oznaczenia albuminy, gdyż wykazuje niewielką czułość w stosunku do innych białek,  jak wolne lekkie łańcuchy (białko Bence-Jones), hemoglobina i białka cewkowe (tubularne). Przy normie do 150 mg albuminy wydalanej w ciągu doby, badanie daje wynik dodatni w przypadku ok. 300 mg albuminy na dobę. Ilość ta odpowiada makroalbuminurii lub istotnej klinicznie proteinurii. Wyniki fałszywie zawyżone uzyskuje się w przypadku osób,  które otrzymały  jodowany kontrast  w okresie poprzedzających 24 godzin,  w  moczu o silnie zasadowym pH i moczu skażonym niektórymi  środkami dezynfekującymi. Wyniki fałszywie ujemne dotyczą białek niealbuminowych. Ze względu na ilość białka wydalanego z moczem w ciągu doby wyróżnia się białkomocz znikomy (do 500 mg), białkomocz mierny (500-3500 mg) i znaczny (powyżej 3500 mg). Wykrywanie proteinurii (albuminurii) jest pierwszym objawem choroby nerek,  poprzedzającym objawy kliniczne. Jednocześnie może być objawem parafizjologicznym, jak białkomocz ortostatyczny, białkomocz związany z gorączką, wysiłkiem fizycznym, stresem, towarzyszący chorobom układu moczopłciowego  (np. choroby prostaty i schorzenia ginekologiczne, np. wypadanie pochwy),  towarzyszący chorobom serca, gammapatiom, rabdomiolizie oraz białkomocz idiopatyczny. Wymienione przypadki powodują na ogół  proteinurię łagodną (białkomocz znikomy). DZM wymaga zebrania całości moczu oddanego w ciągu 24 godzin. Pojemnik z moczem powinien był przechowywany w lodówce. Przed wykonaniem zbiórki należy upewnić się, czy wymagane jest dodanie do pojemnika środków konserwujących i jakich należy unikać.

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane