tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Chikungunya IgG

Kod badania: 5211Kod ICD: -

Kategoria badań

Infekcje tropikalne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-10 dni.

Opis badania

Chikungunya IgG. Serologiczna diagnostyka tropikalnej choroby wirusowej – gorączki chikungunya.

Więcej informacji

Gorączka chikungunya jest tropikalną chorobą wirusową, powodowaną przez wirusa RNA z rodzaju alphavirusów: wirusa chikungunya, CHIKV (ang. chikungunya virus). Wektorem wirusa są komary z gatunków Aedes aegypti i Aedes albopictus (komar tygrysi). Rezerwuarem naturalnym wirusa są małpy. Liczba zachorowań wyrażana jest w setkach tysięcy. Zakażenie CHIKV występuje w Ameryce Południowej i Środkowej, w Azji Południowo-Wschodniej i na półwyspie indyjskim oraz Afryce Subsaharyjskiej i Oceanii. Pojedyncze przypadki odnotowano w Europie: we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Grecji, a także Szwajcarii, Niemczech, Belgii, Holandii i Chorwacji. Do objawów charakterystycznych zakażenia CHIKV należą: wysoka gorączka (>39 stopni), bóle mięśni i głowy, swędząca wysypka, bóle dużych stawów, zapalenie spojówek i światłowstręt oraz nudności, wymioty i biegunka. Choroba posiada dwie fazy: ostrą gorączkową i zapalenie stawów. Może dochodzić do zaburzeń krzepnięcia krwi, zapalenia mięśnia sercowego i powikłań neurologicznych. Pewien odsetek zakażeń może przebiegać bezobjawowo (3-25%). Śmiertelność wynosi około 1 przypadku na 1000 chorych. Jedną z metod diagnostyki laboratoryjnej zakażenia CHIKV jest identyfikacja przeciwciał IgM i IgG specyficznych dla antygenów wirusa. Przeciwciała IgM są obecne już w kilka dni po wystąpieniu objawów. Poziom IgM jest najwyższy od 3 do 5 tygodni po ujawnieniu się choroby i utrzymuje się przez około 2 – 4  miesiące.  Stężenie IgG wzrasta istotnie po 10 dniach od wystąpienia objawów. Interpretacja możliwych konstelacji wyników jest następująca:
IgM i IgG ujemne:
brak serologicznych przesłanek o kontakcie z CHIKV, w przypadku utrzymywania się podejrzeń klinicznych zalecane powtórzenie badania po 5-10 dniach; IgM i IgG dodatnie:
obecne swoiste dla CHIKV przeciwciała IgM i IgG, zakażenie świeże lub w przeszłości; IgM dodatnie, IgG ujemne:
obecne swoiste dla CHIKV przeciwciała IgM, świeże zakażenie, zalecane powtórzenie badania  po 5-10 dniach dla określenia serokonwersji IgG, co potwierdza zakażenie aktualnie przebiegające; IgM ujemne, IgG dodatnie:
obecne swoiste dla CHIKV przeciwciała IgG, co sugeruje zakażenie w przeszłości; IgM i/lub IgG graniczne:
Zalecane powtórne badanie po 10-14 dniach.

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Badanie dostępne w pakietach:
e-Pakiet kontrolny po powrocie z krajów basenu Morza Śródziemnego (Europa, Afryka Północna)
1 972,50 PLN
799,00 PLN
Sprawdź
e-Pakiet kontrolny po powrocie z Afryki Subsaharyjskiej, Azji Południowej lub Azji Południowo-Wschodniej
2 527,69 PLN
999,00 PLN
Sprawdź
e-Pakiet kontrolny po powrocie z Ameryki Środkowej/Karaibów lub Ameryki Południowej
2 527,69 PLN
999,00 PLN
Sprawdź