tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł
e-Pakiet kontrolny po powrocie z Afryki Subsaharyjskiej, Azji Południowej lub Azji Południowo-Wschodniej

Dodaj panel infekcji układu pokarmowego w cenie -35% 

e-Pakiet kontrolny po powrocie z Afryki Subsaharyjskiej, Azji Południowej lub Azji Południowo-Wschodniej

e-Pakiet kontrolny po powrocie z Afryki Subsaharyjskiej, Azji Południowej lub Azji Południowo-Wschodniej
Kod pakietu: 7506
Zawiera 12 badań

Kategoria badań

Badania dla podróżujących

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-12 dni.

Opis pakietu

Pakiet dedykowany osobom powracającym z podróży do Afryki Subsaharyjskiej, Azji Południowej lub Azji Południowo-Wschodniej. W tych rejonach występuje zagrożenie tropikalnymi infekcjami wirusowymi, przenoszonymi przez owady, takie jak komary z rodzaju Aedes i Anopheles oraz muchówki z rodzaju Phlebotomus  i Lutzomyia. Ponadto, spotykane w niektórych destynacjach wakacyjnych nieodpowiednie warunki sanitarne mogą sprzyjać infekcjom wirusowym i inwazjom pasożytniczym układu pokarmowego.

W związku z częstym bezobjawowym przebiegiem infekcji, zasadne może być wykonanie badań również u osób bez dolegliwości, u których przesłanką do ich przeprowadzenia jest sam fakt odbycia podróży do regionów sub- i tropikalnych.

Uzyskane wyniki badań pozwolą uniknąć powikłań nieleczonych chorób i podjąć odpowiednie działania zapobiegające przenoszeniu patogenu wśród osób kontaktujących się z chorym. 

 

Obok podstawowego badania krwi – morfologii pełnej, pakiet zawiera też testy w kierunku kilku chorób tropikalnych przenoszonych drogą wektorową oraz patogenów atakujących układ pokarmowy.

Malaria (zimnica) jest najbardziej rozpowszechnioną tropikalną chorobą pasożytniczą. Do jej rozwoju dochodzi w wyniku ukąszenia przez komara Anopheles, zarażonego zarodźcem malarii (Plasmodium). Kasetkowy test immunochromatograficzny przeznaczony jest do wykrywania antygenów Plasmodium gatunków wywołujących malarię (Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale i P. malariae) we krwi badanego. Uzyskanie wyniku pozytywnego wymaga niezwłocznej konsultacji lekarskiej.

Pakiet zawiera również oznaczenia swoistych przeciwciał powstających w trakcie infekcji wirusami denga, chikungunya i Zika. Te trzy wirusy przenoszone są przez komary bytujące w strefie sub- i tropikalnej, a jednym z objawów zakażenia może być gorączka. 

Inną chorobą rozpowszechnioną w sferze tropikalnej i subtropikalnej, a przenoszoną drogą wektorową jest leiszmanioza. Do zachorowania dochodzi najczęściej po ukąszeniu przez muchówki, będące wektorami wiciowców z rodzaju Leishmania. Najgroźniejszą postacią choroby jest leiszmanioza trzewna, której czynnikiem etiologicznym są Leishmania donovani i Leishmania infantum. Leiszmanioza trzewna, znana również jako kala-azar, występuje w Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej, krajach Bliskiego Wschodu (Turcja, Irak, Syria, Arabia Saudyjska), Azji Południowej (Indie, Pakistan, Nepal, Bangladesz) oraz w Azji Wschodniej (Chiny). 

W ramach pakietu oznaczone będą również przeciwciała przeciwko szerzącym się drogą pokarmową wirusom wywołującym zapalenie wątroby. 

HAV przeciwciała całkowite – wskaźnik wirusowego zapalenia wątroby typu A. WZW typu A jest najczęściej występującą wśród podróżujących chorobą zakaźną, przeciw której dostępne są szczepienia ochronne. Występuje kosmopolitycznie, głównie w Azji, Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej. Do zakażenia dochodzi zazwyczaj podczas spożycia zanieczyszczonej wody lub żywności, a także przez kontakt z wydalinami chorego lub nosiciela. Wirus HEV wywołuje wirusowe zapalenie wątroby typu E; do zakażenia dochodzi przez zanieczyszczoną wodę i żywność. Rezerwuarem patogenów są zwierzęta domowe, np. świnie. WZW typu E jest chorobą kosmopolityczną, powszechnie występującą zwłaszcza na Subkontynencie Indyjskim, w Azji Południowo-Wschodniej i Afryce Subsaharyjskiej. Obecność przeciwciał przeciw wirusowi HEV w klasach IgM i/lub IgG może świadczyć o infekcji.

Wywoływana przez glistę psią lub kocią toksokaroza występuje na całym świecie, ale częstość zarażeń jest największa w krajach rozwijających się. Do inwazji dochodzi drogą pokarmową.

 

Uzupełnieniem pakietu może być panelowe badanie kału metodą real-time PCR, umożliwiające wykrycie materiału genetycznego 6 pierwotniaków: Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis.

Do zarażenia tymi pierwotniakami może dojść podczas tropikalnych podróży. Spośród ocenianych w panelu patogenów na uwagę zasługuje szczególnie pełzak czerwonki Entamoeba histolytica. Do zarażenia tym pierwotniakiem może dojść poprzez spożycie żywności lub wody zanieczyszczonej cystami E. histolytica. Cysty te są oporne na działanie chloru stosowanego w sieciach wodociągowych, basenach, mogą długo utrzymywać się na surowych owocach i warzywach. Zastosowana metoda umożliwia rozróżnienie pomiędzy Entamoeba histolytica a niepatogennym gatunkiem Entamoeba dispar.

 

Przy zakupie E-PAKIETU KONTROLNEGO PO POWROCIE Z AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ, AZJI POŁUDNIOWEJ LUB AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ, E-PAKIET WYSYŁKOWY Panel infekcji układu pokarmowego, 6 patogenów (pierwotniaki), met. real-time PCR, jakościowo jest dostępny w cenie obniżonej o 35% – sprawdź TUTAJ.

Sposób pobrania

Pobranie krwi

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 999,00 PLN

999,00 PLN
Ikona payU

Rata już od: miesięcznie


Dla zakupów do 1500zł możesz też całkowicie bezkosztowo odroczyć płatność na 30 dni z TWISTO.


Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

999,00 PLN

Przygotowanie do badania

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00, pić zwykłe ilości wody, przyjmować niezbędne lekarstwa

Pakiet zawiera następujące badania

Kod badania: 3

Kod badania: 3166

Kod badania: 3167

Kod badania: 3744

Kod badania: 5211

Kod badania: 5212

Kod badania: 5215

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 999,00 PLN

999,00 PLN
Ikona payU

Rata już od: miesięcznie


Dla zakupów do 1500zł możesz też całkowicie bezkosztowo odroczyć płatność na 30 dni z TWISTO.


Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

999,00 PLN

Opis pakietu

Przygotowanie do badania

Pakiet zawiera następujące badania