tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Wirus dengi IgG

Kod badania: 3167Kod ICD: F39

Kategoria badań

Infekcje tropikalne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-10 dni.

Opis badania

Gorączka  Denga IgG, met ELISA. Identyfikacja  we krwi przeciwciał klasy IgG swoistych  dla wirusa Denga.

Więcej informacji

Identyfikacja  we krwi przeciwciał klasy IgG swoistych  dla wirusa Denga. Gorączka Denga - wirusowa choroba zakaźna przenoszona jest głównie przez kilka gatunków komarów z rodzaju Aedes, a w terenach endemicznych również przez transfuzje krwi oraz w trakcie ciąży i porodu. Komary przenoszące wirusa żyją pomiędzy 35° szerokości geograficznej północnej i 35° szerokości południowej,  poniżej wysokości 1000 m n.p.m. Przebycie choroby wywołuje odporność na całe życie, w stosunku do typu zakażającego wirusa (jednego z czterech), a krótkotrwałą na pozostałe. Zakażenie kolejnymi typami wirusa powoduje wzrost ryzyka powikłań. W 80% przypadków choroba przechodzi z niepowikłaną gorączką lub bezobjawowo. Przyjmuje się, że okres inkubacji nie przekracza 14 dni. Gorączce towarzyszyć mogą bóle głowy, mięśni i stawów oraz wysypka. Czasami rozwija się forma krwotoczna gorączki z trombocytemią i wstrząsem. Serokonwersja (IgM/IgG) ujawnia się po kilku dniach choroby (3-4), na ogół po maksimum wiremii wzrasta w fazie krytycznej (możliwość wystąpienia krwotoków itd.) i w dalszym ciągu wzrasta w fazie zdrowienia. Wyniki przedstawiane są jako ujemne, wątpliwe i dodatnie na podstawie wartości decyzyjnych wyrażanych w RU/ml (ang. relative units, jednostki względne).

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane

Badanie dostępne w pakietach:
e-Pakiet kontrolny po powrocie z krajów basenu Morza Śródziemnego (Europa, Afryka Północna)
1 972,50 PLN
799,00 PLN
Sprawdź
e-Pakiet kontrolny po powrocie z Afryki Subsaharyjskiej, Azji Południowej lub Azji Południowo-Wschodniej
2 527,69 PLN
999,00 PLN
Sprawdź
e-Pakiet kontrolny po powrocie z Ameryki Środkowej/Karaibów lub Ameryki Południowej
2 527,69 PLN
999,00 PLN
Sprawdź