tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Dopełniacz, całkowita aktywność CH50

Kod badania: 251Kod ICD: K58

Kategoria badań

Autoimmunologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-16 dni.

Opis badania

Dopełniacz, całkowita aktywność CH50. Test stosowany do wstępnej oceny aktywności układu dopełniacza,  przydatny w diagnostyce chorób autoimmunizacyjnych, przewlekłych stanach zapalnych lub chorobach związanych z kompleksami immunologicznymi.

Więcej informacji

Dopełniacz, całkowita aktywność CH50. Układ dopełniacza (ang. complement system), komplement,  uczestniczy we wrodzonych, nieswoistych, humoralnych mechanizmach odpornościowych, a także włącza się w mechanizmy  swoistej odpowiedzi układu odpornościowego. Doprowadza  do lizy komórek patogenów, uczestniczy w usuwaniu krążących kompleksów immunologicznych generowanych przez zakażenie i elementów uszkodzonych komórek własnych organizmu. Uczestniczy w reakcji zapalnej – jego istotne elementy C3 i C4 należą do białek ostrej fazy i ich stężenie wzrasta po ok. 72 godzinach w przypadku ostrych stanów zapalnych i utrzymuje się  w przebiegu  przewlekłych stanów zapalnych. Układ dopełniacza stanowi systemem kilkudziesięciu rozpuszczalnych białek obecnych w osoczu i płynach ustrojowych oraz ich receptorów komórkowych.  Poszczególne elementy układu dopełniacza (w klasycznej drodze aktywacji) opisywane są literą C i cyframi 1-9 i kolejno małymi literami alfabetu: a,b,c. Po indukcji, aktywacja systemu  przebiega kaskadowo –  włączające się w cykl elementy, często o aktywności protez,  aktywują następne. Do najważniejszy funkcji komplementu należą: wspomniana liza patogenów, przyspieszanie fagocytozy bakterii (i innych patogenów) na drodze opsonizacji i przez stymulację fagocytów, udział w usuwaniu kompleksów immunologicznych i aktywacja reakcji zapalnej. System jest regulowany przez białka regulacyjne. Jego nadmierne pobudzenie lub defekty białek regulacyjnych są przyczyną stanów patologicznych,  analogicznie jak jego deficyt lub niedobory poszczególnych   elementów systemu.  . Całkowitą aktywność dopełniacza oznacza się, w przypadku podejrzenia niedoborów białek dopełniacza, których nie można zbadać za pomocą pomiaru C3 lub C4. Badanie to ustępuje oznaczeniom poszczególnych składników systemu. Test aktywności:  CH50 odnosi się do  klasycznej drogi aktywacji dopełniacza C1-C9. Test określa aktywność hemolityczną badanej surowicy przez ustalenie stężenia surowicy, przy którym dochodzi do lizy 50% standaryzowanej zawiesiny uczulonych erytrocytów. Obniżenie aktywności dopełniacza może być skutkiem chorób autoimmunizacyjnych, chorób związanych z kompleksami immunologicznymi, posocznicy i jej następstw, przewlekłych chorób zakaźnych. Wynik CH50 plasujący się poza zakresem  referencyjnym stanowi wskazanie do oznaczeń poszczególnych składników układu. Porównaj badanie 249, 250.

Opis badania

Więcej informacji