Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Fibrynogen

Kod oferty: 8
Kod ICD: G53
Kategoria badań: BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE, UKŁAD KRZEPNIĘCIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Fibrynogen. Badanie wykonywane w ocenie funkcji układu krzepnięcia, diagnostyce stanów zapalnych, chorób wątroby, choroby wieńcowej i DIC.  

Więcej informacji

 

Oznaczenie fibrynogenu. Fibrynogen należy do białek ostrej fazy wytwarzanych w wątrobie. W procesie krzepnięcia ulega przekształceniu w fibrynę. Jego stężenie wzrasta w czasie reakcji ostrej fazy, w przebiegu zakażeń, w chorobach nowotworowych, a także w stanach związanych  z utratą białka np. w wyniku chorób nerek (zespół nerczycowy) i  w stresie.  Zmniejszone stężenie obserwowane jest w procesie zużycia fibrynogenu w stanach intensywnego wykrzepiania  – np. w zespole rozsianego wykrzepiania  wewnątrznaczyniowego (DIC), w wyniku fragmentacji po podaniu asparaginazy, w zespole hiperfibrynolizy (w przebiegu chorób nowotworowych) oraz we wrodzonych niedoborach. Podwyższone stężenia fibrynogenu są niezależnym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej, zawału serca oraz choroby zakrzepowo-zatorowej. Patologie wiążące się z fibrynogenem związane są zarówno z jego ilością jak i jakością. Całkowity brak fibrynogenu powodowany czynnikami genetycznymi nosi nazwę afibrynogenemii, w przypadku hipofibrynogenemii mamy do czynienia z obniżeniem poziomu fibrynogenu funkcjonalnego,  równocześnie z fibrynogenem oznaczanym jako  antygen, a w przypadku dysfibrynogenemii obniżony jest poziom fibrynogenu funkcjonalnego,  natomiast poziom fibrynogenu oznaczanego jako antygen jest prawidłowy. Objawy dysfibrynogenemii obejmują zakrzepicę lub zatorowość oraz tendencję do krwawień. Hipofibrynogenemia  ma charakter bezobjawowy lub powoduje krwawienia o małym nasileniu.

Przygotowanie do badania

  Unikać nadmiernego wysiłku i stresu.

icon

Wysiłek i stres

Unikać wysiłku i stresu

icon

Głodzenie

Zalecane: na czczo, o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00; odradzane: po bogatotłuszczowym posiłku.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Lipemia, wysoka bilirubina, hemoliza.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Zmniejszone stężenie:  w chorobach wątroby w wyniku obniżenia syntezy białka, w zespole DIC w wyniku zużycia fibrynogenu w procesie wykrzepiania, w zespole hiperfibrynolizy, w terapii asparaginazą, we wrodzonym niedoborze.

Wzrost stężenia: w ostrych  stanach zapalnych, chorobach  nowotworowych, ostrych zespołach wieńcowych.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD

Badania znajdziesz w pakietach

Artykuły powiązane z Fibrynogen