Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

APTT

Kod oferty: 7
Kod ICD: G11
Kategoria badań: BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE, UKŁAD KRZEPNIĘCIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

APTT. Parametr oceny wewnątrzpochodnej  drogi aktywacji krzepnięcia (czynniki XII, XI, IX, X, VIII, V, II, fibrynogen). Podstawowy parametr dla  monitorowania leczenia heparyną niefrakcjonowaną. Przydatny  w diagnostyce przyczyn krwawień, niedoborów czynników krzepnięcia,  DIC i antykoagulantu toczniowego.

Więcej informacji

APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji)  służy do oceny aktywności czynników wewnątrzpochodnej drogi aktywacji układu krzepnięcia (czynniki: XII, XI, X, IX, VIII, V, II, fibrynogen, wielkocząsteczkowy kininogen oraz prekalikreina). Jest badaniem wykorzystywanym do monitorowania leczenia heparyną niefrakcjonowaną, przydatnym  w diagnostyce przyczyn krwawień i nadkrzepliwości związanych z niedoborami i zaburzeniami funkcji czynników krzepnięcia,  np. niedoboru czynnika VIII (hemofilia A), niedoboru czynnika IX (hemofilia B) czy niedoboru czynnika XI (hemofialia C), wtórnego niedoboru czynnika VIII (choroby von Willebranda).  APTT jest wykorzystywany w przesiewowej diagnostyce obecności antykoagulantu toczniowego (przedłużony czas APTT in vitro) i diagnostyce zespołu rozsianego wykrzepiania  wewnątrznaczyniowego (z ang. DIC).

Przygotowanie do badania

Badanie powinno być wykonywane na czczo. Należy unikać nadmiernego wysiłku i stresu.

icon

Wysiłek i stres

Unikać wysiłku i stresu

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

icon

Głodzenie

Zalecane: na czczo, o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00; odradzane: po bogatotłuszczowym posiłku.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Lipemia, wysoka bilirubina, hemoliza, doustne antykoagulanty, heparyna niefrakcjonowana.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Przedłużony czas APTT: niedobory czynników wewnątrzpochodnej drogi aktywacji układu krzepnięcia, hemofilia A i B, choroba von Willebranda, leczenie heparyną niefrakcjonowaną, antykoagulant tocznia, DIC, leczenie doustnymi antykoagulantami.
Skrócony czas APTT: aktywacja krzepnięcia.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD

Badania znajdziesz w pakietach

Artykuły powiązane z APTT