tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

PT (INR)

Kod badania: 6Kod ICD: G21

Kategoria badań

Badania podstawowe i biochemiczne

Układ krzepnięcia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień.

Opis badania

PT (INR). Badanie wykrywające zaburzenia w zewnątrzpochodnym szlaku krzepnięcia krwi wynikające z niedoborów lub nieprawidłowości czynników: II, V, VII, X oraz fibrynogenu. Przydatne w ocenie funkcji wątroby i diagnostyce DIC. Test z wynikiem wyrażanym w postaci  INR wykonywany jest w monitorowaniu leczenia doustnymi antykoagulantami np. acenokumarolem.

Przygotowanie do badania

Krew pobierać na czczo, unikać nadmiernego wysiłku i stresu. W przypadku pacjentów przyjmujących doustne  antykoagulanty: krew pobierać rano przed przyjęciem kolejnej dawki.

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Wysiłek dobowy

Wysiłek i stres

Unikać wysiłku i stresu

Na czczo

Głodzenie

Zalecane: na czczo, o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00; odradzane: po bogatotłuszczowym posiłku.

Więcej informacji

Czas protrombinowy (PT) jest parametrem odzwierciedlającym funkcjonowanie zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia. Składa się ona z kaskady czynników: II, V, VII, X i fibrynogenu. Niedobory tych czynników lub obecność substancji wpływających na ich funkcje (np. inhibitorów, przeciwciał, mutacji, doustnych antykoagulanty, heparyna) wpływają na nieprawidłowości w mierzonym czasie krzepnięcia.

Przedłużenie czasu protrombinowego spowodowane niedoborem lub zmianami funkcji czynników obserwuje się w chorobach miąższowych wątroby, skutkujących upośledzeniem biosyntezy czynników kompleksu protrombiny, w zespołach złego wchłaniania przebiegających z niedoborem witaminy K, czy w zespole rozsianego wykrzepiania  wewnątrznaczyniowego (z ang. DIC). PT jest badaniem służącym do kontroli leczenia doustnymi antykoagulantami (acenokumarol, warfaryna).
W celu otrzymywania porównywalnych wyników badań wykonywanych w różnych laboratoriach wprowadzono znormalizowany współczynnik międzynarodowy - INR (ang. iInternational normalized
ratio), w którym wyrażany jest wynik oznaczenia PT. 

 

Lipemia, wysoka bilirubina, hemoliza, doustne antykoagulanty, heparyna niefrakcjonowana, hirudyna.

 

Przedłużony czas PT (podwyższony wskaźnik Quicka, wyższa wartość INR): choroby miąższowe wątroby, terapia antagonistami witaminy K (doustne antykoagulanty), niedobory czynników krzepnięcia (II, V, VII, X) i fibrynogenu, inhibitor czynnika V (przeciwciała), DIC, hiperfibrynoliza.

Skrócony czas PT: aktywacja układu krzepnięcia,  np. DIC.

Badania powiązane
APTT

Kod badania: 7

D-dimer

Kod badania: 9

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane

Badanie dostępne w pakietach:
e-Pakiet dla każdego (maksimum)
555,71 PLN
239,00 PLN
Sprawdź
e-Pakiet przed zabiegiem
353,61 PLN
232,00 PLN
Sprawdź
e-Pakiet dla każdego (premium)
813,63 PLN
499,00 PLN
Sprawdź