tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Infano badanie uzupełniające - Dystrofia mięśniowa Duchenne'a/Beckera (DMD), wrodzony przerost kory nadnerczy (CYP21A2), met. MLPA

Kod badania: 5390Kod ICD: -

Kategoria badań

Badania genetyczne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 30-35 dni.

Opis badania

Infano opcjonalny raport - Dystrofia mięśniowa Duchenne’a/Beckera (DMD), wrodzony przerost kory nadnerczy (CYP21A2), met. MLPA. Opcjonalny raport do badania 4584.

Więcej informacji

Konieczne uzupełnienie Zlecenia i Deklaracji Świadomej Zgody na badanie genetyczne.
Badanie wykonywane opcjonalnie w ramach badania: 4584 – Infano test. Wymaga poniesienia dodatkowego kosztu. Obejmuje analizę metodą MLPA w kierunku:
•    Dystrofii mięśniowej Duchenne’a/Beckera, DMD,
•    Wrodzonego przerostu kory nadnerczy, CAH (ang. congenital adrenal hyperplasia), gen CYP21A2.

Opis badania

Więcej informacji