Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Magnez

Kod oferty: 46
Kod ICD: M87
Kategoria badań: BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE, DIETETYKA, SUPLEMENTACJA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

 Magnez. Pomiar  stężenia magnezu w surowicy. Badanie przydatne  w diagnostyce zaburzeń nerwowo-mięśniowych i zaburzeń rytmu serca, w monitorowaniu  terapii diuretykami i lekami nefrotoksycznymi,  niewydolności nerek i żywienia  pozajelitowego.

Więcej informacji

Pomiar  stężenia magnezu w surowicy. Magnez występuje we wszystkich tkankach i płynach ustrojowych, a znaczna część znajduje się w tkance kostnej.  Razem z wapniem uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu tkanki nerwowej i mięśniowej. Bierze udział w przekazywaniu impulsów nerwowych. Jest niezbędnym kofaktorem wielu enzymów. Uczestniczy w syntezie i stabilizacji kwasów nukleinowych.  Na stężenie magnezu ma wpływ  podaż w pokarmach, wchłanianie w przewodzie pokarmowym oraz wydalanie z moczem. Wskazaniami do oznaczenia stężenia magnezu w surowicy są: zaburzenia nerwowo-mięśniowe, zaburzenia rytmu serca, terapia diuretykami i lekami nefrotoksycznymi, niewydolność nerek,  żywienie pozajelitowe i alkoholizm.
Zarówno niedobór magnezu (hipomagnezemia) jak i nadmiar magnezu (hipermagnezemia) prowadzą do zaburzeń układu nerwowego i mięśniowego, a szczególnie mięśnia sercowego (zaburzenia rytmu i przewodzenia).

  • Hipomagnezemia najczęściej jest efektem działania niepożądanym leków moczopędnych (wzrost wydalania nerkowego) i zwykle prowadzi do hipokalcemii oraz jest związana z hipokalemią. Objawy kliniczne niedoboru magnezu obserwuje się, jeżeli jego stężenie jest niższe niż 0,5 mmol/l.
  • Hipermagnezemia jest najczęściej konsekwencją zwiększonej podaży lub niewydolności nerek. Kliniczne objawy hipermagnezemi występują powyżej 2,5 mmol/l, zaś przy stężeniu powyżej 5 mmol/l dochodzi do porażenia mięśni oddechowych.

Prawidłowe stężenie magnezu w surowicy nie wyklucza jego niedoboru  wewnątrzkomórkowego.

Przygotowanie do badania

  Krew pobierać na czczo między godz. 7.00-10.00. Zaleca się, by ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00.

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

icon

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

 

Przedłużenie czasu zaciśnięcia stazy. Hemoliza.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wzrost stężenia: ostra i przewlekła niewydolność nerek, zwiększona podaż (preparaty magnezu, leki zobojętniające sok żołądkowy).

Zmniejszone stężenie: leki nefrotoksyczne (np. cisplatyna, aminoglikozydy), diuretyki (furosemid, tiazydy), zaburzenia wchłaniania (np. celiakia, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół krótkiego jelita), nadużywanie alkoholu, hiperaldosteronizm, nadczynność przytarczyc, kwasica ketonowa, nadczynność tarczycy, rodzinna hipomagnezemia.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD

Badania znajdziesz w pakietach