Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Fosfor nieorganiczny

Kod oferty: 45
Kod ICD: L23
Kategoria badań: BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE, CHOROBY NEREK, OSTEOPOROZA I ZABURZENIA KOSTNE

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Fosfor nieorganiczny. Pomiar stężenia fosforu nieorganicznego przydatny w diagnostyce chorób kości, przytarczyc i tarczycy, zaburzeń poziomu witaminy D3 oraz w monitorowaniu osób poddanych dializoterapii i żywionych pozajelitowo.

Więcej informacji

Pomiar stężenia fosforu nieorganicznego. Wskazaniem do oznaczeń fosforu nieorganicznego (fosforanów) w surowicy są: choroby kości, dializoterapia i intensywna opieka medyczna, przewlekła niewydolność nerek, kamica nerkowa,  stany po operacji tarczycy, choroby przytarczyc, choroba alkoholowa,  podejrzenie niedoboru witaminy D, objawy osłabienia mięśni i ból kości. Fosfor jest niezbędny do produkcji energii, prawidłowego wzrostu kości oraz funkcji mięśni i układu nerwowego. Fosforany pełnią rolę systemów buforowych wpływających na utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Stężenie fosforu jest wypadkową procesu wchłaniania w jelicie, obrotu kostnego i wydalania nerkowego. Metabolizm fosforu,  podobnie jak wapnia,  kontrolowany jest przez parathormon (PTH) i witaminę D3. Nadmiar fosforu (hiperfosfatemia) może być wynikiem zmniejszenia przesączania kłębuszkowego, wzrostu wchłaniania zwrotnego fosforanów lub nadmiernej podaży. Niedobór fosforu (hipofosfatemia) jest wynikiem m.in. nadczynności przytarczyc, zaburzeń wchłaniania, przewlekłego stosowania środków alkalizujących lub kwasicy ketonowej.
W diagnostyce przyczyn hipofosfatemii poza oznaczeniami PTH i metabolitów witaminy D należy uwzględnić:
    równowagę kwasowo-zasadową: zasadowica oddechowa jest przyczyną ostrej hipofosfatemii,
    stężenie wapnia: hipofosfatemia z towarzyszącą hiperkalcemią świadczy o nadczynności przytarczyc, podczas gdy hipofosfatemia i hipokalcemia najczęściej jest związana z niedoborem witaminy D (wtórna niedoczynność przytarczyc)     stężenie magnezu: hipomagnezemia może być przyczyną hipofosfatemii.
 W ocenie hiperfosfatemii poza oznaczeniami hormonów należy przeprowadzić diagnostykę w kierunku niewydolności nerek, jako możliwej przyczyny obniżenia fosforanów w surowicy.

Przygotowanie do badania

Krew pobierać na czczo między godz. 7.00-10.00. Zaleca się, by ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00. Zmienność dobowa stężenia fosforu nieorganicznego wynosi ok. 30%,  należy zachowywać  tę samą porę pobierania krwi.

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

icon

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Hemoliza, zbyt długi czas od pobrania krwi do oddzielenia surowicy, hiperlipidemia.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wzrost stężenia: fizjologicznie u noworodków i niemowląt; niewydolność nerek (ostra i przewlekła), niedoczynność przytarczyc, urazy z uszkodzeniem tkanek, głodzenie, kwasica cukrzycowa, przerzuty nowotworowe do kości, nowotwory kości, zwiększona podaż w diecie, nadmiar witaminy D3.
Zmniejszone stężenie: niedożywienie, głodzenie, oparzenia, biegunki, zespoły złego wchłaniania, zasadowica oddechowa, niedostateczna podaż fosforanów, niewydolność wątroby, stan abstynencji u alkoholików, diuretyki, nadczynność przytarczyc, niedobór witaminy D3, niedobór magnezu, krzywica oporna na witaminę D, zespół Fanconiego (przy jednoczesnej glukozurii i aminoacidurii).

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD

Badania znajdziesz w pakietach

Artykuły powiązane z Fosfor nieorganiczny