Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

MSI – badanie niestabilności mikrosatelitarnej DNA

Kod oferty: 3781
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

MSI – badanie niestabilności mikrosatelitarnej DNA. Badanie wykonywane z pobranego od chorego utrwalonego materiału biologicznego zawierającego utkanie nowotworu, mające na celu określenie czynników predykcyjnych odpowiedzi na leczenie nowotworu celowane molekularnie.

Więcej informacji

Badanie niestabilności mikrosatelitarnej DNA, MSI (ang. microsatellite instability), wykonywane z pobranego od chorego utrwalonego materiału biologicznego zawierającego tkankę nowotwru, mające na celu określenie czynników predykcyjnych odpowiedzi na leczenie nowotworu celowane molekularnie. Mikrosatelity są krótkimi sekwencjami DNA składającymi się z powtórzeń 1–6 par zasad, których całkowita długość wynosi od 10 do 100 par. Powtórzenia prowadzą do powstania in vivo struktur DNA różnych od struktury klasycznej B-DNA. Struktury tego typu stają się wewnątrzkomórkowymi mutagenami wywołującymi mutacje, łącznie z mutacjami dynamicznymi. W przypadku określonego genu u danej osoby, niestabilność mikrosatelitarna  polega na zmianie ilości powtórzeń repetatywnego odcinka w mikrosatelitarnym markerze DNA komórek nowotworowych w stosunku do  DNA komórek prawidłowych. System naprawy błędnie sparowanych zasad (MMR) jest ważnym poreplikacyjnym systemem naprawczym DNA utrzymującym stabilności genomu. Utrata efektywności MMR naprawiającego błędy replikacji DNA prowadzi do niestabilności genomu, która może objawiać polimorfizmem w mikrosatelitów.  Obecność polimorfizmów mikrosatelitów – niestabilność mikrosatelitarna (MSI) jest dowodem dysfunkcji systemu MMR w rakach jelita grubego i innych nowotworach złośliwych.