Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)

Kod oferty: 3317
Kod ICD: --

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

P/c. p. komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA). Oznaczanie autoprzeciwciał stosowanych w diagnostyce i monitorowaniu aktywności procesu chorobowego w autoimmunizacyjnych chorobach wątroby. 

Więcej informacji

Panel wykrywa autoprzeciwciała stosowane w różnicowej diagnostyce i monitorowaniu aktywności autoimmunizacyjnych chorób wątroby i dróg żółciowych. Identyfikuje przeciwciała przeciw: specyficznym białkom wątroby, LSPA (ang. liver specific proteins antibody); błonom wątroby, LMA (ang. liver membrane antibody); mikrosomom wątroby i nerki, LKMA (ang. liver-kidney microsomes antibody); rozpuszczalnym antygenom komórek wątroby ( i trzustki) SLA (ang. soluble liver antibody); kanalikom żółciowym, BCA (ang. bile caniculi antibody). Do autoimmunizacyjnych chorób pierwotnych wątroby, PAL (ang. primary autoimmune liver disease) należą: autoimmunizacyjne zapalenie wątroby, AIH (ang. autoimmune hepatitis), pierwotna marskość żółciowa wątroby, PBC (ang. primary biliary cirrhosis) i  pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, PSC (ang. primary sclerosing cholangitis). Obraz kliniczny PAL w większości przypadków nie różni się od innych przewlekłych chorób wątroby, w których PAL stanowią około 15%. Obecność autoprzeciwciał pozwala na różnicowanie PLA. Autoprzeciwciała dla  ANA (Sp100 i gp210) i/lub SMA są charakterystyczne dla  AIH typu I. Autoprzeciwciała dla  SLA/LP, LC-1 i LKM1 są identyfikowane w AIH typu II; współwystępowanie LC-1 i LKM1 wiąże się z cięższym przebiegiem choroby. Przeciwciała SLA/LP są charakterystyczne dla AIH typu III. Przeciwciała przeciw AMA-M2 są specyficzne dla PBC, której przebieg jest ostrzejszy przy współwystępowaniu anty-AMA-M2 z przeciwciałami dla M4 i M8, a łagodniejszy w przypadku obecności przeciwciał wyłącznie dla M9. Obecność przeciwciał dla M2 i M9 jest charakterystyczna dla wczesnego stadium PBC. Współwystępowanie przeciwciał dla ANA, ASMA, pANCA jest charakterystyczne dla PSC.