tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF

Kod badania: 611Kod ICD: O05

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-10 dni.

Opis badania

Przeciwciała przeciwmitochondrialne  (AMA), typ M2, metodą immunofluorescencji (IIF) pośredniej. Oznaczenie  specyficzne dla  pierwotnej marskości żółciowej wątroby.

Więcej informacji

Przeciwciała przeciwmitochondrialne  (AMA), typu M2, oznaczane metodą immunofluorescencji (IIF) pośredniej, są  specyficzne dla  pierwotnej marskości żółciowej wątroby. Autoprzeciwciała przeciwmitochondrialne, AMA (ang. anti-mitochondrial antibodies) są przeciwciałami związanymi z patogenezą i diagnostyką przede wszystkim  pierwotnej marskości żółciowej wątroby, PBC (ang. primary biliary cirrhosis). Antygeny mitochondrialne rozpoznawane przez AMA są oznaczane liczbowo, jako M1 do M9. Wykazano, że w PBC aktywne są AMA M2, rozpoznające dehydrogenazy kwasów dwukarboksylowych: kompleksy zbudowane z wielu podjednostek dehydrogenaz:   pirogronianowej i oksyglutaranowej,   zlokalizowane w błonie mitochondrium. PBC objawia się uszkadzaniem wewnętrznych przewodzików żółciowych, które prowadzi do cholestazy. W następstwie dochodzi do stanu zapalnego, włóknienia i marskości. W przeciwieństwie do oznaczenia ogólnych przeciwciał AMA, oznaczanie przeciwciał AMA typu M2 wykazuje wysoką, osiągającą 95%,  specyficzność do PBC.

Opis badania

Więcej informacji