Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Polimorfizm w genie CYP1A2 – metabolizm kofeiny – badanie genetyczne

Kod oferty: 3866
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Polimorfizm w genie CYP1A2. Polimorfizm w genie CYP1A2- metabolizm kofeiny, badanie genetyczne przydatne w ustalaniu reakcji organizmu na kofeinę.

Więcej informacji

Konieczne uzupełnienie Zlecenia i Deklaracji Świadomej Zgody na badanie genetyczne. Badanie genetyczne przydatne w ocenie reakcji badanego na kofeinę. Gen CYP1A2 koduje białka z rodziny cytochromu p450, które metabolizują składniki odżywcze i leki. Jednym z najlepiej rozpoznawalnych substratów CYP1A2 jest kofeina.  Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) w obrębie CYP1A2 (rs762551) wpływa na szybkość metabolizmu kofeiny przez układ enzymatyczny cytochromu P450. Wyrycie polimorfizmu warunkuje zmniejszoną wydajność procesu enzymatycznego, a tym samym wolniejsze rozkładanie kofeiny (metabolizatorzy powolni). Osoby obarczone polimorfizmem w genie CYP1A2 powinny ograniczyć spożycie kawy oraz innych źródeł kofeiny.

Badania znajdziesz w pakietach