tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Pyrylinks D w moczu

Kod badania: 166Kod ICD: K53Synonimy: DPD, Dezoksypirydynolina

Kategoria badań

Osteoporoza i zaburzenia kostne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-5 dni.

Opis badania

Pyrylinks D w moczu. Oznaczenie w moczu  markera resorpcji kości – dezoksypirydynoliny (DPD),  przydatne w  diagnostyce i monitorowaniu chorób metabolicznych kości oraz w ocenie leczenia antyresorpcyjnego.

Przygotowanie do badania

Ze względu na zmienność dobową  (największe stężenie o 5-8 rano) badanie należy zawsze wykonywać w drugiej porannej porcji moczu pobranej ok. 10 rano.

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; 2. porcja moczu z ok. 10.00

Więcej informacji

 

Pyrylinks D (dezoksypirydynolina, DPD) jest oznaczanym w moczu markerem resorpcji kości, dokładnie  resorpcji kolagenu typu I. Kolagen typu I jest białkiem stanowiącym ok. 90% organicznej macierzy kostnej. Trójwymiarowa struktura kolagenu stabilizowana jest przez wiązania krzyżowe, do których należy DPD. W wyniku resorpcji kości,  DPD uwalniana jest do krwi i usuwana w moczu w postaci niezmienionej, w stężeniu zależnym jedynie od nasilenia resorpcji kości. W wyniku fizjologicznej, ciągłej,  przebudowy kości przy udziale komórek odpowiedzialnych za destrukcję – osteoklastów i odbudowę – osteoblastów, DPD jest stale obecna w moczu na określonym poziomie. Wzrost jej DPD w moczu następuje w wyniku patologicznego nasilenia resorpcji przy zaburzeniu przebudowy kości w osteoporozie pierwotnej -  poprzekwitaniowej, związanej ze spadkiem produkcji estrogenów oraz w stanach związanych z hypogonadyzmem, nadczynnością tarczycy, przytarczyc i kory nadnerczy, zespołami złego wchłaniania, długotrwałym nieruchomieniem, długotrwałym leczeniem sterydami lub heparyną, w chorobie Pageta i w przypadku przerzutów nowotworowych do kości. Przydatność oznaczenia została udowodniona w ocenie skuteczności leczenia preparatami hamującymi resorpcję kości po menopauzie:  bisfosfonianami lub estrogenami.

Unikać ekspozycji próbek moczu na światło słoneczne.

Wzrost stężenia: osteoporoza, osteoporoza pierwotna (poprzekwitaniowa), osteoporoza wtórna, osteomalacja, krzywica, nadczynność tarczycy i przytarczyc, osteodystrofia nerkowa, przerzuty nowotworowe  do kości, choroba Pageta.

Obniżenie stężenia: leczenie bisfosfonianami, leczenie estrogenami, hormonalna terapia zastępcza (HTZ).

Badania powiązane

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane