tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł
e-Pakiet dla każdego (minimum)

e-Pakiet dla każdego (minimum)

e-Pakiet dla każdego (minimum)
Kod pakietu: 7200
Zawiera 8 badań

Kategoria badań

Dla każdego

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień.

Opis pakietu

Dedykowany dla: Kobiet, Mężczyzn, Dzieci

Wskazany:

→ Profilaktycznie, do oceny stanu zdrowia.

Pamiętaj przed pobraniem:

*Na badania należy zgłosić się w godzinach porannych.

*Do punktu pobrań zgłoś się na czczo.

*Przed pobraniem krwi unikaj wysiłku.

Co może mieć wpływ na wynik:

* Od osób suplementujących biotynę w dawce >5mg/dobę, materiał do badania należy pobierać najwcześniej po 8 godz. od ostatniego zażycia biotyny.

* W okresie 24 godzin przed badaniem krwi należy wstrzymać się od intensywnej aktywności fizycznej.

Jak się pobiera materiał do badania?

Do wykonania pakietu badań niezbędna jest próbka krwi.

Sposób pobrania

Pobranie krwi

Profilaktyczne badania laboratoryjne – znaczenie dla zdrowia

Mimo wielu kampanii promujących zdrowie, całkiem niewielki odsetek osób wykonuje badania laboratoryjne w sytuacji, w której cieszy się dobrym samopoczuciem i brakiem objawów choroby. Natomiast rangę profilaktyki laboratoryjnej podkreśla wiele Towarzystw Lekarskich i uwzględnia działania profilaktyczne w publikowanych przez siebie wytycznych. Na przykład Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca oznaczanie poziomu glukozy raz na trzy lata u osób zdrowych >45 roku życia oraz raz na rok u osób młodszych z nadwagą, nadciśnieniem czy rozpoznaną cukrzycą wśród najbliższych. Podobne zalecenia dotyczą wykonywania badania stężenia cholesterolu i pozostałych składowych lipidogramu (raz na trzy lata u osób z prawidłowym wcześniejszym wynikiem lipidogramu oraz raz na rok w przypadku stwierdzonych poprzednio nieprawidłowości). Postępowanie zgodne z wytycznymi pozwala wykryć przykre w konsekwencjach choroby na etapie, na którym nie dają one żadnych objawów klinicznych, a tląc się w naszym organizmie, nierozpoznane i nieleczone powoli i sukcesywnie prowadzą do uszkodzenia wielu narządów.

Jakie wykonać badania profilaktyczne?

Pakiet dla każdego minimum uwzględnia badania profilaktyczne, umożliwiające ogólną ocenę stanu zdrowia i funkcji tarczycy, wątroby i nerek: Morfologia krwi, OB, CRP ilościowo, glukoza, cholesterol całkowity, ALT, kreatynina, TSH.

Profilaktycznie wykonywane badania laboratoryjne w znacznej ilości przypadłości pozwalają na bardzo wczesne wykrycie alarmujących odchyleń, których wyrównanie wymaga niekiedy trochę większej dawki ruchu, przemyślanego podejścia do sposobu odżywiania, zrezygnowania ze złych nawyków lub prostej farmakoterapii. Profilaktyczne wykonywanie badań laboratoryjnych pozwala zatem na zwiększenie świadomości o stanie własnego zdrowia i umożliwia zadbanie o siebie w taki sposób, aby choroba nie była przyczyną dezorganizacji codziennego i uporządkowanego życia.

Poznaj znaczenie badań krwi uwzględnionych w pakiecie

  • Morfologia krwi jest badaniem, które pozwala ocenić ogólną kondycję organizmu oraz wnosi wiele istotnych informacji na temat niedoborów pierwiastków lub witamin będących przyczyną anemii oraz etiologii toczących się infekcji. Pozwala także na wykluczenie choroby nowotworowej układu krwiotwórczego lub zaburzeń odporności.
  • OB i CRP ilościowe to parametry wykrywające w organizmie stan zapalny. OB jest badaniem pozwalającym na wykrywanie i monitorowanie przewlekłych stanów zapalnych organizmu, związanych ze zmianami stężenia białek we krwi, które obserwuje się również w chorobach nowotworowych. Podwyższony OB może towarzyszyć wielu chorobom i zaburzeniom, takim jak: bakteryjne choroby zakaźne, choroby zapalne tkanki łącznej (kolagenozy) i naczyń, choroby nerek, niedobory białkowe, zespoły utraty białka, nowotwory układu krwionośnego (szpiczak, białaczki, czerwienica) oraz nowotwory nabłonkowe. Znacznie podniesiony, niekiedy trzycyfrowy, wynik tego uniwersalnego badania, jakim jest OB, stanowi silną przesłankę podejrzenia choroby nowotworowej. Z kolei CRP to badanie umożliwiające różnicowanie przyczyn stanu zapalnego w organizmie. CRP znacząco wzrasta w przebiegu zakażenia bakteryjnego, którego leczenie zwykle wiąże się z koniecznością zastosowania antybiotyku. W większości zakażeń wirusowych nie obserwuje się wzrostu stężenia CRP lub jest on na niewielkim poziomie. CRP wzrasta także po doznanych urazach, w przebiegu przewlekłych chorób zapalnych jak nieswoiste zapalne choroby jelit oraz w chorobach nowotworowych.
  • Glukoza to badanie, na podstawie którego, wg kryteriów opracowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, możliwe jest rozpoznanie zaburzeń metabolizmu glukozy. Wysokie stężenie glukozy na czczo wynikają zwykle z podstępnej, obarczonej szeregiem powikłań choroby metabolicznej – cukrzycy.
  • Cholesterol całkowity to badanie służące oszacowaniu ryzyka zachorowania na choroby sercowo – naczyniowe np. miażdżycę i nadciśnienie tętnicze oraz wystąpienia groźnych incydentów jak udar, zawał, czy nagła śmierć sercowa. Nieprawidłowy wynik badania świadczy o dyslipidemii, czyli zaburzeniu, które nadal stanowi najbardziej rozpowszechniony czynnik ryzyka chorób układu krążenia.
  • Kreatynina wraz z wyliczanym na jej podstawie współczynnikiem eGFR, wykorzystywana jest w ocenie funkcji filtracyjnej nerek. Na podstawie uzyskanych wyników wnioskuje się o wydolności lub stopniu niewydolności narządu.
  • TSH jest hormonem przysadkowym nadzorującym pracę tarczycy. Na podstawie zmian w stężeniu TSH wnioskuje się o nadczynności lub niedoczynności tarczycy. Schorzenia te wiążą się z bezpośrednim wpływem na metabolizm (odpowiednio utrata lub przybieranie na wadze nieuzasadnione zmianami w diecie, sucha skóra lub nadpotliwość, zaparcia lub biegunki), a także równowagę emocjonalną.

Zestawienie wyników badań z pakietu, pozwala na ogólną ocenę stanu zdrowia.  Ze względu na szereg wzajemnych zależności występujących między analizowanymi parametrami, uzyskane wyniki badań należy skonsultować z lekarzem.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 95,00 PLN

95,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

95,00 PLN

Przygotowanie do badania

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Wysiłek dobowy

Wysiłek i stres

Unikać poważnego wysiłku i stresu

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00, pić zwykłe ilości wody, przyjmować niezbędne lekarstwa

Pakiet zawiera następujące badania

Kod badania: 2

Kod badania: 3

Kod badania: 10

Kod badania: 15

Kod badania: 20

Kod badania: 33

Kod badania: 61

Kod badania: 100

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 95,00 PLN

95,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

95,00 PLN

Opis pakietu

Przygotowanie do badania

Pakiet zawiera następujące badania