146.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 84.00 PLN Zawiera 8 badań

Zestaw badań w pakiecie MINIMUM, obejmuje określenie obrazu krwi i podstawowych parametrów biochemicznych, pozwalających na dokonanie ogólnej oceny stanu organizmu, wykrycie stanu zapalnego i wskazanie narządów wymagających dalszej, pogłębionej diagnostyki: wątroby, nerek i tarczycy.

Morfologia - obraz krwi: małe wielkie badanie, powinno stanowić punkt wyjścia dla kolejnych badań. Wynik umożliwia rozpoznanie anemii oraz zaburzeń gospodarki żelazem (ilość czerwonych krwinek i stężenia hemoglobiny w krwinkach) i dostarcza informacji o sprawności układu odpornościowego (ilość i proporcje białych krwinek). Ilość płytek krwi - kolejna pozycja morfologii wskazuje na sprawność układu krzepnięcia krwi badanego.

Zestawienie ilości białych krwinek, wysokości opadu (OB) i stężenia białka C-reaktywnego (CRP) pozwala na rozpoznanie przebiegającego w organizmie stanu zapalnego lub zakażenia, a w szczególnych sytuacjach sugerować może potrzebę wykonania badań rozpoznających chorobę nowotworową. Stężenie glukozy jest decydującym kryterium rozpoznawania choroby cywilizacyjnej - cukrzycy. Stężenie cholesterolu wstępnie określa gospodarkę tłuszczami i pozwala na ocenę zagrożenia chorobami serca i krążenia.

Sprawność narządów wewnętrznych ocenić można analizując wielkości stężenia kreatyniny (nerki), ALT i cholesterolu i OB (wątroba) i TSH (tarczyca).

Badania wykonywane są we krwi.

Pakiet zawiera następujące badania

OB

Odczyn Biernackiego (OB) – opad, jest przesiewowym, nieswoistym,  badaniem pozwalającym na wykrywanie i monitorowanie przewlekłych stanów zapalnych organizmu, związanych ze […]

Morfologia krwi (pełna)

Morfologia krwi pełna (tzw. morfologia 5 diff.). Jakościowa i ilościowa ocena składu i morfologii  krwi obwodowej, krwinek: czerwonych (erytrocytów), białych […]

Glukoza

Glukoza. Oznaczenie stężenia glukozy we krwi służy do oceny metabolizmu węglowodanów. Jest podstawowym badaniem w rozpoznawaniu i monitorowaniu  leczenia cukrzycy. […]

Cholesterol całkowity

Cholesterol całkowity.  Pomiar stężenia cholesterolu całkowitego (CHOL) jest przesiewowym badaniem cholesterolu, pozwalającym na wstępną ocenę ryzyka  rozwoju miażdżycy i chorób […]

ALT

ALT. Oznaczenie  aktywności enzymu wątrobowego:  aminotransferazy alaninowej  (ALT), umożliwia rozpoznawanie, różnicowanie i ocenę ciężkości chorób wątroby. Stosowane jest w diagnostyce […]

Kreatynina

Kreatynina. Oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi jest przydatne w diagnostyce funkcji nerek i chorób przemiany materii. Kreatynina jest produktem […]

CRP, ilościowo

CRP ilościowo. CRP (białko C-reaktywne), jest tzw. białkiem ostrej fazy, szybkim wskaźnikiem (4-8 godzin) uszkodzeń tkanek w wyniku zapalenia, infekcji, […]

TSH

TSH. Oznaczenie stężenia TSH (hormon tyreotropowy, tyreotropina) jest najczulszym badaniem wykrywającymi zaburzenia czynności tarczycy (łącznie z zaburzeniami bezobjawowymi) oraz umożliwiającym […]

Może zainteresuje Cię również:

168.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 115.00 PLN
1,485.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 1,099.00 PLN
715.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 605.00 PLN