Jak przyśpieszyć diagnostykę alergii w czasie pandemii SARS-CoV-2 (COVID-19)?

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Diagnostyka alergologiczna na pokarmy, a także na alergeny wziewne, to jedno z największych wyzwań współczesnej alergologii. W czasie pandemii SARS-CoV-2 wydłużył się czas diagnostyki alergologicznej wynikający z czasowego zamknięcia przychodni specjalistycznych. Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty w znaczący sposób się wydłużył i wynosi czasem kilka miesięcy, co na pewno nie sprzyja alergikom. Zatem nasuwa się pytanie, jak w dobie pandemii szybko wykryć alergen uczulający i jakie badania wykonać, aby skrócić czas do postawienia diagnozy?

Diagnostyka alergologiczna w sytuacji zagrożenia zakażeniem SARS-CoV-2

Obecna sytuacja epidemiologiczna, z którą zmagamy się w Polsce w wielu przypadkach uniemożliwia nam odbycie standardowej wizyty z lekarzem specjalistą w „cztery oczy”. Na standardowej wizycie lekarz przeprowadza wywiad, po którym kieruje nas na wykonanie testów skórnych i/lub testów z krwi, aby sprawdzić, które alergeny wywołują u nas objawy alergii. Ten standardowy schemat diagnostyczny w obecnej sytuacji może być jednak nieco utrudniony. Przyczyną owego problemu może być zmniejszenie kadry medycznej, kwarantanny, zamknięte poradnie, ale również lęk pacjentów przed wizytą w przychodni (jako miejsca zetknięcia się z osobą potencjalnie zakażoną wirusem). Pandemia SARS-CoV-2 spowodowała, że główną formą udzielania porad lekarskich są tzw. wizyty online – głównie telefoniczne. W ten rodzaj porad, wpisuje się również strategia diagnostyczna o nazwie „BOTTOM UP”, pozwalająca na wykrycie alergenu uczulającego i szybszą diagnostykę alergii.

Strategia diagnostyczna „BOTTOM UP”

Strategia „BOTTOM UP”, odwraca klasyczne diagnozowanie alergii. Według tej strategii, diagnozowanie pacjenta zaczyna się od wykonania badania multipleksowego, który w swoim składzie posiada niemal wszystkie możliwe do zbadania alergeny, jak np. test ALEX. Test ALEX, to test III generacji do diagnostyki molekularnej alergii, pozwalający na oznaczenie przeciwciał IgE we krwi wobec najistotniejszych alergenów, możliwych obecnie do zbadania. Wykonanie takiego testu na początku diagnozowania pacjenta, pozwala w wielu przypadkach wykryć przyczynę alergii lub ją wykluczyć. Tego typu podejście do diagnostyki w dobie pandemii skraca znacznie ścieżkę diagnostyczną, ogranicza liczbę wizyt, co w efekcie zmniejsza ryzyko zarażenia się wirusem Sars-Cov-2, powodującego chorobę COVID-19. Niewątpliwie, wykonanie testu III generacji, testu molekularnego już umożliwia otrzymanie spersonalizowanego profilu uczuleniowego, a przede wszystkim daje szanse na szybkie określenie potencjalnego alergenu uczulającego.

Testy multipleksowe III generacji

Testy multipleksowe są badaniami, które umożliwiają w jednym pobraniu krwi oznaczyć niemal 300 alergenów i  molekuł alergenowych (inaczej białek budujących alergeny). Oznaczenie tak wielu alergenów pozwala uzyskać indywidualny profil uczulenia pacjenta, dzięki czemu lekarz ma możliwość personalizacji zaleceń dietetycznych, a  także terapeutycznych. Wykonanie badań w kierunku molekuł alergenowych w znaczący sposób zwiększa czułość wykrywania alergenów w porównaniu do testów standardowych opartych na oznaczeniu ekstraktów alergenowych (czyli mieszaniny uczulających i nieuczulających białek w alergenie).

Więcej o testach multipleksowych przeczytasz w artykule: https://diag.pl/pacjent/artykuly/molekularna-diagnostyka-alergii-alex-alergologiczny-test-najnowszej-generacji/

Dr n. med. Emilia Majsiak

Dyrektor Medyczny EMMA MDT Sp. z o.o.