Koronawirus - jak się przenosi?

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Jak przenosi się koronawirus? 

Uważa się, że przenoszenie (transmisja) SARS-CoV-2, podobnie jak innych patogenów układu oddechowego: wirusów grypy, paragrypy czy rinowirusa, zachodzi przede wszystkim bezpośrednio drogą kropelkową. Wirus unoszony jest przez krople aerozolu wydzielane przez zakażonych ludzi w trakcie mówienia czy oddychania, a przede wszystkim, podczas kaszlu, kichania czy śpiewu.

W takim przypadku na zakażenie narażone są przede wszystkim osoby pozostające w pobliżu infekującego chorego, wdychające bezpośrednio wydzielany aerozol z jego dróg oddechowych. Tą drogą dochodzi do zakażenia głównie członków rodziny, personelu medycznego, ogólnie, osób pozostających w bliskim kontakcie z chorym. Ze względu na utrzymywanie się aerozolu w powietrzu przez czas szacowany na wiele minut, na infekcję narażone są również osoby bez bliskiego kontaktu fizycznego z zakaźnym chorym, wdychające jedynie „zużyte” przez chorego powietrze.

Czas utrzymywania się aerozolu w powietrzu zależy od szeregu czynników fizycznych (wilgotność, temperatura, przewiew), ale jest wystarczająco długi dla zapewnienia skutecznej transmisji wirusa. Tego typu transmisja następuje pomieszczeniach zamkniętych: mieszkaniach, biurach, środach transportu, sklepach, kościołach itd.

Jak zapobiegać koronawirusowi?

W przypadku transmisji tego typu najlepszym sposobem zapobiegania tej drodze transmisji jest izolacja osób chorych lub podejrzanych o możliwość infekcji i stosowanie maseczek ograniczających zasięg aerozolu wydalanego przez chorego. Istotne jest również, że wirusa mogą wydzielać osoby zakażone SARS-CoV-2 pozostające w stadium COVID-19 przedobjawowym oraz osoby przechodzące COVID-19 bezobjawowo.

Kolejną, istotną, drogą zakażenia jest przenoszenie SARS-CoV-2 na rękach przez kontakt z osobą zainfekowaną (zakrywającą usta podczas kaszlu lub wydzielającą wirusa w moczu lub kale) lub kontakt z powierzchnią dotykaną przez osobę zainfekowaną. Pozwala na nią wystarczająco długi czas przeżycia wirusa na skórze i powierzchniach przedmiotów typu klawiatura komputera czy telefon komórkowy. Do zakażenia dochodzi po przeniesieniu wirusa z rąk na błony śluzowe ust czy nosa. Najskuteczniejszym ograniczeniem tej drogi jest częsta dezynfekcja rąk, klamek, klawiatur, poręczy itd.

Mimo, że posiadane obecnie dane są niepełne i mogą ulec dużym zmianom, można wspomnieć, że czas inkubacji choroby (od kontaktu z wirusem do objawów) wynosił średnio 12,5 dnia (od 3-7 dnia do 14 dni), a liczba nowych przypadków podwaja się co ok. 7 dni. Jedna osoba zakaża 2,2 osoby podatnej na zakażenie (tzw. bazowy współczynnik reprodukcji).

dr Tomasz Ochałek

Laboratoria Medyczne DIAGNOSTYKA

O objawach zakażenia koronawirusem przeczytasz w artykule: Koronawirus – objawy

Czytaj także artykuły:

Jak dbać o zdrowie w dobie koronawirusa?

Kwarantanna domowa a zdrowie psychiczne

Koronawirus – kto jest w grupie podwyższonego ryzyka?

Źródło:

  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/
  • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32146694/
  • https://apps.who.int/iris/handle/10665/331329