Koronawirus - objawy

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Epidemia nowego koronawirusa atakującego drogi oddechowe i doprowadzającego do niebezpiecznego zapalenia płuc rozpoczęła się pod koniec 2019 roku w mieście Wuhan w prowincji Hubei, rozlała na całe Chiny i na przełomie 2019/2020, przekroczywszy granicę Chin, przekształciła się w pandemię. Początkowo nowy wirus nosił nazwę 2019-nCoV. Wkrótce Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów (ICTV) określił go mianem SARS-CoV-2 ze względu na pokrewieństwo z wirusem powodującym epidemię SARS w latach 2002/2003. Chorobę powodowaną przez nowy wirus nazwano „COVID-19”, co jest akronimem angielskich słów: choroba koronawirusowa 2019.

Jakie objawy wskazują na COVID-19?

Przebieg COVID-19 waha się od postaci bezobjawowych lub skąpoobjawowych do stanów ciężkich (np. miąższowego zapalenia płuc), powodujących niewydolność oddechową wymagającą wentylacji mechanicznej i wsparcia na oddziale intensywnej terapii, przeradzających się w skrajnych przypadkach w stany krytyczne z objawami wielonarządowymi i ogólnoustrojowymi jak:

  • posocznica,
  • wstrząs septyczny
  • czy zespół niewydolności narządowej (ang. MODS).

Objawowa COVID-19 przebiegać może w postaci łagodnej, umiarkowanej lub wspomnianej ciężkiej. U pewnego odsetku chorych obserwuje się po około tygodniu nagłe pogorszenie stanu klinicznego z gwałtownie pogarszającą się niewydolnością oddechową i objawami ogólnoustrojowymi.

Postać łagodna (bez komplikacji) COVID-19 przebiega jak typowa infekcja wirusowa  górnych dróg oddechowych:

  • z łagodną gorączką (< 38oC),
  • suchym kaszlem,
  • bólem gardła,
  • przekrwieniem błony śluzowej nosa,
  • bólem głowy,
  • bólem mięśni,
  • osłabieniem i złym samopoczuciem.

Nie obserwuje się duszności i objawów niezwiązanych z układem oddechowym (np. biegunki).

Postać COVID-19 o nasileniu umiarkowanym przebiega z objawami oddechowymi typowego zapalenia płuc: kaszlem i skróconym oddechem (przyspieszonym u dzieci), bez objawów ciężkiego zapalenia płuc.

Ciężka postać COVID-19 przebiega jako poważne zapalenie płuc z wysoką gorączką (nie we wszystkich przypadkach!), dusznością, niewydolnością oddechową (>30 oddechów/min) i niedotlenieniem, a u dzieci z sinicą.

Laboratoryjna diagnostyka COVID-19

Parametry kliniczne krytycznych powikłań COVID-19 pozostają pod kontrolą lekarzy specjalistów w oddziałach intensywnej opieki medycznej.
Laboratoryjna diagnostyka COVID-19 w przypadku istnienia objawów wskazujących na infekcję wirusem SARS-CoV-2 polega, przede wszystkim, na identyfikacji materiału genetycznego wirusa w materiale pobranym od badanego (na ogół wymazy z nosogardzieli).

Po ok. 7 dniach od wystąpienia objawów możliwe jest immunoenzymatyczne badanie przeciwciał IgM i IgG swoistych dla antygenów SARS-CoV-2. Jeśli chodzi o badania laboratoryjne, we wczesnym stadium choroby można zaobserwować prawidłową lub zmniejszoną liczbę białych krwinek (leukopenia) i zmniejszoną liczbę limfocytów (limfopenia), podniesione stężenie w surowicy enzymów wątrobowych ALAT i ASPAT, LDH, kinazy kreatynowej i białka C-reaktywnego. U chorych w stanie poważnym obserwuje się wzrost stężenia D-dimerów we krwi.

dr Tomasz Ochałek 

Laboratoria Medyczne DIAGNOSTYKA

Więcej informacji i zalecenia na temat koronawirusa znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Czytaj również artykuły:

Koronawirus – jak się przenosi?

Jak dbać o zdrowie w dobie koronawirusa?

Kwarantanna domowa a zdrowie psychiczne

Koronawirus – kto jest w grupie podwyższonego ryzyka?

Bibliografia: