Rola flory bakteryjnej w powstawaniu chorób

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

W organizmie człowieka żyje blisko 100 bilionów mikroorganizmów, takich jak: bakterie, wirusy, pierwotniaki, czy grzyby. Najliczniejszą grupę wśród nich stanowią bakterie, bytujące w jelitach, gdzie tworzą tzw. mikrobiom jelitowy. Flora bakteryjna jelit jest ogromnie ważna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, ze względu na udział w procesach takich jak: trawienie, wchłanianie i przyswajanie składników odżywczych, metabolizm, produkcja witamin, neuroprzekaźników i krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, regulacja działania układu immunologicznego i hamowanie wzrostu bakterii chorobotwórczych (patogenów).

Dbanie o skład mikroflory jelit jest konieczne dla zdrowia człowieka. Zaburzenia w składzie mikrobiomu, określane jako dysbioza jelitowa, są uważane za przyczynę rozwoju wielu jednostek chorobowych. O tym, które choroby mogą być skutkiem nieprawidłowego składu flory bakteryjnej jelit oraz jak powinien wyglądać skład mikrobiomu osoby zdrowej odpowiadamy w poniższym artykule.

rola flory bakteryjnej

Od czego zależy skład mikrobiomu jelit?

Skład mikrobiomu jelit buduje się od momentu narodzin, przez kolejne lata życia. Na jego ostateczny kształt wpływa ogromna liczba czynników: od drogi przyjścia na świat, przez sposób karmienia, po kontakt z drobnoustrojami bytującymi w naturalnym środowisku życia dziecka (pochodzącymi np. od zwierząt domowych). 

W wieku dorosłym skład flory jelitowej również może się zmieniać, szczególnie wtedy, gdy jesteśmy narażeni na czynniki takie jak:

 • stres,
 • promieniowanie i zanieczyszczenie środowiska,
 • nieprawidłowa dieta (zawierająca wysokoprzetworzoną żywność, uboga w błonnik pokarmowy, redukcyjna lub mało urozmaicona),
 • używki (np. alkohol, papierosy),
 • stosowanie leków, takich jak antybiotyki, inhibitory pompy protonowej, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki antydepresyjne,
 • choroby przewlekłe,
 • zaburzenia w pracy układu immunologicznego.

Z tego względu kompozycja mikrobioty jelitowej jest inna dla każdego człowieka – w tym nawet dla bliźniąt jednojajowych. Niemniej jednak, naukowcy zajmujący się tematyką wpływu mikroorganizmów na ludzki organizm byli w stanie opisać ogólne zasady składu mikrobiomu osoby zdrowej, a także tego, jak zmienia się on w poszczególnych jednostkach chorobowych.

Jak wygląda skład flory jelitowej u osoby zdrowej?

Dzięki badaniu dużych populacji europejskich (w tym polskiej), możliwe stało się wyciągnięcie wniosków na temat tego, w jaki sposób skład mikrobiomu przekłada się na zdrowie jednostki. 

Na podstawie oceny próbek kału zbieranych od osób zdrowych, które zostały poddane analizie opartej na sekwencjonowaniu całogenomowym w technologii Nanopore, ustalono m.in. że:

 • zdrowy mikrobiom charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością, tzn. występuje w nim wiele różnych gatunków baterii;
 • bakterie bytujące w ludzkim jelicie można podzielić na tzw. enterotypy, czyli grupy bakterii charakteryzujące się podobnymi właściwościami, a dawny podział flory bakteryjnej uwzględniający jedynie trzy enterotypy: Bacteroides, Prevotella i Ruminococcus wymaga pogłębienia i poszerzenia go o inne enterotypy towarzyszące;
 • osoby, które zgłaszają problemy zdrowotne, charakteryzują się mniejszą różnorodnością bakterii w jelicie, w porównaniu do pozostałych uczestników badania;
 • osoby, które nie odczuwają żadnych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, również mogą charakteryzować się niską różnorodnością mikrobiomu, prowadzącą do niższej aktywności biologicznej bakterii, a tym samym do mniejszej liczby procesów fermentacyjnych zachodzących w jelitach.

Ważnym aspektem badań populacyjnych była także ocena w jaki sposób dieta wpływa na skład mikrobiomu. Okazuje się, że:

 • częste spożywanie napojów gazowanych i produktów wysoko przetworzonych oraz typu fast-food wpływa na obniżenie różnorodności flory bakteryjnej jelit,
 • w podobnie niekorzystny sposób działają także diety restrykcyjne i eliminacyjne, w których zakazane jest spożywanie określonych grup produktów,
 • najwyższa różnorodność mikrobiomu jest odnotowywana u osób, odżywiających się zdrowo, jednak pozwalających sobie również na regularne, ale niezbyt częste spożywanie słodyczy i innych, mniej zdrowych przekąsek.

Kiedy może dochodzić do powstania dysbiozy jelitowej?

Dysbioza jelitowa to stan, w którym dochodzi do niekorzystnych dla organizmu zmian w składzie flory bakteryjnej jelit. Przykłady takich zmian to: obniżenie różnorodności mikrobiomu, zaburzenie proporcji pomiędzy poszczególnymi rodzajami bakterii i nadmierny rozrost bakterii chorobotwórczych. 

Do powstania dysbiozy nigdy nie dochodzi w wyniku działania pojedynczego czynnika. Groźne dla zdrowia zmiany w składzie mikrobioty rozwijają się na podłożu jednoczesnego działania kilku bodźców, takich jak zmiany w diecie, choroby, czy antybiotykoterapia.

Wśród objawów, wskazujących na ryzyko dysbiozy, które wymagają konsultacji z lekarzem, wymienia się m.in.:

 • wzdęcia,
 • nudności,
 • ból brzucha, 
 • biegunki, 
 • zaparcia, 
 • zmianę konsystencji stolca,
 • zgagę,
 • utratę apetytu i masy ciała.

Warto pamiętać, aby nie lekceważyć żadnego z wymienionych wyżej objawów. Nieleczona dysbioza może bowiem prowadzić do zmian w funkcjonowaniu bariery jelitowej i tkanki limfoidalnej związanej z jelitami (GALT). Może przyczyniać się również do rozszczelnienia bariery jelita i przedostania się bakterii chorobotwórczych do wnętrza organizmu. To prowadzić może do rozwoju stanów zapalnych. Na skutek aktywacji szlaków zapalnych zwiększa się ryzyko nawracających infekcji oraz chorób przewlekłych (m.in. cukrzycy i alergii). Zaburzona mikrobiota jelitowa produkuje także zwiększone ilości toksyn bakteryjnych (takich jak LPS), amyloidów i cytokin zapalnych, związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi. 

Które z chorób mogą być skutkiem dysbiozy jelitowej?

Zaburzenia w składzie mikrobioty jelitowej wpływają na funkcjonowanie całego organizmu i przyczyniają się do pogorszenia jego stanu, m.in. poprzez:

 • obniżenie odporności na infekcje,
 • niekorzystny wpływ na przebieg procesów metabolicznych,
 • obniżenie nastroju oraz jakości snu,
 • niekorzystny wpływ na równowagę hormonalną,
 • wywoływanie zaburzeń trawienia i wchłaniania, objawiających się w postaci bólu brzucha, biegunek i wzdęć,
 • zwiększanie ryzyka alergii i chorób z autoagresji (celiakii, AZS, łuszczycowego zapalenia stawów),
 • przyczynianie się do rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby, otyłości i cukrzycy,
 • zwiększanie ryzyka poważnych chorób układu pokarmowego, takich jak zespół jelita drażliwego (IBS), choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Istnieje także szereg badań naukowych, które wskazują na związek dysbiozy jelitowej z zaburzeniami nastroju, depresją, autyzmem, chorobą Alzheimera, czy chorobą Parkinsona:

 • badanie prowadzone u osób cierpiących na choroby neurodegeneracyjne, wykazały, że często występuje u nich dysbioza jelitowa;
 • w mysim modelu choroby Alzheimera zaobserwowano wyższą częstość występowania bakterii typu Bacteroidetes i Firmicutes, wzrost liczby prozapalnych bakterii z rodzaju Escherichia i Shigella oraz niższy poziom bakterii z rodzaju Akkermansia i Allobaculum oraz przeciwzapalnego taksonu E.rectale;
 • u pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona notuje się zmniejszenie liczby gatunków Prevotellaceae, Lachnospiraceae i Faecalibacterium, przy jednoczesnym wzroście liczebności Verrucomicrobiaceae, Bifidobacteriaceae, Christensenellaceae i Ruminococcaceae;
 • u osób chorujących na depresję stwierdza się zmniejszenie ilości bakterii typu Bacteroidetes oraz bakterii z gatunku Alistipes;
 • nieprawidłowy skład mikrobioty i wynikający z niego stan zapalny jelit może być jednym z czynników przyczyniających się do rozwoju zaburzeń neurorozwojowych, takich jak autyzm i ADHD.

W jaki sposób można zbadać stan swojego mikrobiomu?

Aby poznać dokładny skład swojego mikrobiomu i porównać uzyskany wynik z wynikami zdrowej populacji, należy wykonać badanie genetyczne. Najlepiej, by było ono oparte na na analizie pełnego DNA bakterii obecnych w próbce, takie jak NanoDiagBiom.

Badanie NanoDiagBiom jest pierwszym badaniem mikroflory jelitowej, opartym o sekwencjonowanie całogenomowe. Ten rodzaj badania pozwala na rozróżnienie nawet blisko spokrewnionych ze sobą gatunków bakterii. 

Wynik badania NanoDiagBiom zawiera pełną informację na temat składu ilościowego i gatunkowego mikroflory jelitowej, wraz z omówieniem roli poszczególnych gatunków i ich wpływem na stan zdrowia człowieka. Uzyskane wartości liczbowe są porównywane z bazą wyników pochodzących od osób zdrowych. Pozwala to na ocenę, czy wynik pacjenta nie odbiega od normy. 

Na podstawie wyniku badania NanoDiagBiom możliwe jest również opracowanie spersonalizowanych zaleceń dietetycznych i dotyczących zmiany stylu życia. Pozwolą one na poprawę składu mikrobiomu, zminimalizowanie doświadczanych objawów i polepszenie komfortu życia osoby badanej.