Światowy Dzień Profilaktyki Udarowej

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Coroczne obchody Światowego Dnia Profilaktyki Udarowej mają na celu zwrócenie uwagi na bardzo poważny problem udaru mózgu, który stanowi wśród dorosłych jedną z najczęstszych przyczyn zgonu i główną przyczynę niepełnosprawności na całym świecie. Choroba stanowi ogromne wyzwanie dla samego pacjenta, sprawującej nad nim opiekę rodziny oraz systemu opieki zdrowotnej.

profilaktyka udarowa - światowy dzień 10 maja

Niedokrwienny i krwotoczny udar mózgu

Udar mózgu jest zaburzeniem neurologicznym, spowodowanym przez nieprawidłowy przepływ krwi przez naczynia mózgowe. Do upośledzenia krążenia w obrębie naczyń mózgowych doprowadza skrzep zatykający naczynie krwionośne (udar niedokrwienny) lub pęknięcie i krwawienie z naczynia mózgowego (udar krwotoczny), a konsekwencją zmienionego przepływu krwi przez tkankę mózgową jest obumieranie komórek mózgu i utrata ich funkcji. Udar niedokrwienny stanowi 85% wszystkich przypadków udaru mózgu i cechuje się lepszym rokowaniem. Udar krwotoczny stanowi pozostałe 15% przypadków udaru mózgu, charakteryzuje się cięższym przebiegiem i obarczony jest wysoką śmiertelnością. W zależności od obszaru mózgu objętego niedokrwieniem, osoba po udarze wykazuje mniej lub bardziej nasilone objawy paraliżu zazwyczaj jednej strony ciała oraz upośledzenie mowy i pisma. Choroba może prowadzić do zaburzonego rozumowania, utraty pamięci, depresji, ale także demencji. Leczenie polega przede wszystkim na przywróceniu prawidłowego przepływu krwi przez naczynia mózgowe oraz intensywnej rehabilitacji ruchowej i rehabilitacji mowy.

Czynniki ryzyka udaru mózgu

Ryzyko występowania udaru mózgu wzrasta wraz z wiekiem, podwajając się po 55 roku życia. Wśród kobiet czynnikami ryzyka jest powikłanie ciąży, czyli stan przedrzucawkowy, stosowanie antykoncepcji lub terapii hormonalnej, ale także migrena z aurą. U mężczyzn udar mózgu jest najczęściej konsekwencją palenia papierosów, nadmiernego spożycia alkoholu oraz przebytego zawału mięśnia sercowego. Do pozostałych czynników ryzyka dla obu płci zalicza się nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, migotanie przedsionków, cukrzycę, zaburzenia lipidowe (nieprawidłowe wartości cholesterolu), niską aktywność fizyczną oraz złe nawyki żywieniowe. Modyfikacja stylu życia może mieć znamienny wpływ na obniżenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu. Na przykład regularna kontrola ciśnienia tętniczego i utrzymywanie go w zakresie wartości referencyjnych obniża ryzyko wystąpienia udaru mózgu o około ~40%. U osób z kontrolowanym i wyrównanym przebiegiem cukrzycy obserwuje się lżejszy przebieg udaru i lepsze rokowanie w powrocie do zdrowia, a osoba niepaląca ma dwukrotnie mniejsze szanse na udar mózgu niż osoba paląca.

Jak rozpoznać udar mózgu?

Istnieją pewne ostrzegawcze objawy mogące świadczyć o udarze mózgu. Powinniśmy na nie  natychmiast zareagować wzywając pogotowie, ponieważ szybsza interwencja medyczna w przypadku udaru mózgu wiąże się z lżejszym przebiegiem choroby, lepszym rokowaniem i możliwością powrotu do pełnego zdrowia.

Wezwij pogotowie gdy u siebie lub innych zaobserwujesz:

U – Usta wykrzywione, opadający kącik ust, asymetryczną twarz

D – Dłoń opadnięta, słabsza jedna kończyna niż druga przy próbie jej podniesienia

A – Artykulacja utrudniona, niewyraźna i spowolniona mowa

R – Rozmazane widzenie, widzenie podwójne, widzenie na jedno oko

Profilaktyka udarowa

Profilaktyka udarowa polega przede wszystkim na zwalczaniu czynników ryzyka udaru mózgu. Do modyfikowalnych czynników ryzyka, na które mamy wpływ i możemy je zmieniać ograniczając tym samym ryzyko wystąpienia udaru mózgu, niezaprzeczalnie należy palenie papierosów, spożywanie alkoholu, aktywność fizyczna i dieta. Możemy również profilaktycznie mierzyć ciśnienie tętnicze krwi i wykonywać badania laboratoryjne zlecane w trakcie regularnych wizyt lekarskich.

Przyłączając się do obchodów Światowego Dnia Profilaktyki Udarowej, sieć laboratoriów DIAGNOSTYKA przygotowała specjalny pakiet profilaktyczny badań w promocyjnej cenie za pomocą których, skontrolujesz i zadbasz o swoje zdrowie lub Twoich najbliższych. Wyniki wykonanych badań w sposób rzetelny przedstawią aktualny stan organizmu oraz będą stanowić cenne uzupełnienie wiedzy dotyczącej zdrowia. Pamiętaj aby otrzymane wyniki badań skonsultować z lekarzem.