5 czerwca 2017

Jak i w jakim celu oznacza się grupę krwi?

POWRÓT

bez-nazwy-4

Jak i w jakim celu oznacza się grupę krwi?

Najczęściej badanie to wykonuje się przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi, u par planujących ciążę lub już spodziewających się dziecka, a także dla potrzeb ustalenia ojcostwa. Często również po to, aby dobrać odpowiedniego dawcę krwi w przypadku koniecznej transfuzji w przyszłości. Część osób poddaje się temu badaniu ze zwykłej ciekawości.

U osób zdrowych, które nie posiadają dokumentu potwierdzającego grupę krwi, takie badanie wykonuje się w celu wpisania danych do dokumentacji medycznej. W przypadku konieczności przeprowadzenia nagłego zabiegu chirurgicznego (np. po wypadku) grupę krwi określa się tak szybko, jak to tylko możliwe, aby mieć jednoznaczną i potwierdzoną informację. W przypadku planowanych zabiegów także zlecane jest określenie grupy krwi, np. przy okazji wykonywania szczepień przeciwko WZW (wirusowemu zapaleniu wątroby).

Jeśli celem badania jest dobranie odpowiedniego dawcy, istotna będzie zgodność w zakresie grupy krwi pomiędzy dawcą a biorcą oraz częściowa zgodność Rh – bardzo rzadko dopuszczane jest odstępstwo od tej reguły. Przy oznaczaniu grupy krwi z powodu konieczności transfuzji przeprowadzane jest dodatkowe badanie – tzw. próba krzyżowa, polegająca na zmieszaniu krwi dawcy i biorcy. Próba krzyżowa pozwala sprawdzić, czy we krwi biorcy nie krążą przeciwciała, które mogłyby zwalczać białka znajdujące się we krwi dawcy. Badanie to zwiększa bezpieczeństwo przetaczania krwi.

co_decyduje

Grupa krwi i Rh

O tym, czy mamy grupę krwi A, B, AB czy 0, decydują białka, które znajdują się na krwinkach czerwonych (erytrocytach). Na ich powierzchni może być obecna jeszcze inna cząsteczka – białko D, które jest właśnie czynnikiem Rh. Jego obecność daje określenie grupy krwi jako Rh dodatniej, a jego brak – jako Rh ujemnej.

Warto znać swoją grupę krwi. Oznaczenie można wykonać w każdym laboratorium medycznym i nie wymaga ono skierowania od lekarza. Do badania nie jest konieczne żadne specjalne przygotowanie, nie trzeba też być na czczo. Osoby wykazujące skłonności do krwawień i występowania wybroczyn powinny poinformować o tym fakcie osobę pobierającą krew. Pobieranie krwi w celu oznaczenia jej grupy nie różni się niczym od pobierania próbki w celu wykonania morfologii. Dawniej, aby zapobiec występowaniu wylewu podskórnego lub krwawienia po pobraniu próbki, zalecało się zgięcie ręki w łokciu. Dziś już wiadomo, że należy tego unikać. Właściwe postępowanie po pobraniu krwi to przyciskanie jałowego gazika w miejscu wkłucia przez 2–5 minut z wyprostowaną w łokciu ręką. Pobranie krwi do określenia jej grupy nie powoduje konieczności zaniechania normalnych codziennych czynności.

potwierdzajace

Dokument z grupą krwi

Wiedza o tym, jaką mamy grupę krwi, jest bardzo istotna w sytuacjach, o których pisaliśmy powyżej, na przykład transfuzji krwi, planowanego zabiegu czy prowadzenia ciąży. Jedynymi respektowanymi przez lekarzy dokumentami potwierdzającymi grupę krwi są: wynik badania laboratoryjnego z pieczątką pracowni, która wykonała test, legitymacja honorowego dawcy krwi lub identyfikacyjna karta grupy krwi, potocznie zwana krewkartą lub KIGK (Karta Identyfikacyjna GRUPY KRWI). Zwykła kartka noszona w portfelu czy też informacja zapisana w telefonie lub w kalendarzu nie stanowią wiarygodnego źródła informacji dla personelu medycznego.

Grupę krwi oraz czynnik Rh bezwzględnie oznacza się w sytuacji, gdy doszło do nagłej utraty krwi (wypadek, obfity krwotok) i potrzebna może być transfuzja, przed każdym zabiegiem chirurgicznym, gdy konieczne jest leczenie anemii metodą przetaczania krwi, a także u kobiet planujących ciążę lub spodziewających się potomstwa.

Dlaczego warto posiadać Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi (KIGK)?

  • Karta pozwala skrócić czas oczekiwania na transfuzję o ok. 30 minut
  • Karta pozwala uniknąć oznaczania grupy krwi przy wielokrotnych pobytach w szpitalu
  • Karta jest środkiem zapewnienia dodatkowej ochrony zdrowia i życia
  • Karta jest trwała i zachowuje ważność przez całe życie

kigk