8 października 2018

Poradnia Genetyczna w Opolu

POWRÓT

Poradnia Genetyczna w Opolu posiada podpisana  umowę z Opolskim Oddziałem NFZ w zakresie:

AOS – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

SOK – Świadczenia Odrębnie Kontraktowane.

Poradnia znajduję się w Opolu przy ulicy Tuwima 1 w budynku laboratorium LOMA gabinet nr 3.

Lekarze przyjmujący w Poradni Genetycznej:

prof. nadzw. dr hab. n. med. Aleksandra Jezela-Stanek – Specjalista Genetyki Klinicznej

dr n.med Agnieszka Stembalska – Specjalista Genetyki Klinicznej

dr Angelika Wawrzkiewicz – Specjalista Genetyki Klinicznej

dr Agnieszka Tomaszewska- Specjalista Genetyki Klinicznej

Poradnia Genetyczna czynna w godzinach:

Wtorek 8:00 – 15:00,

Środa 9:00 – 16:00,

Czwartek 8:30 – 15:00,

Piątek 13:30 – 19:00.

Rejestracja telefoniczna pod numerami 663 686 289 i 797 109 606 codziennie w godzinach 8:00 -17:00.

Poradnia Genetyczna przyjmuje bezpłatnie w ramach umowy z NFZ osoby ubezpieczone które posiadają aktualne skierowanie wystawione przez lekarza  POZ.

Podczas wizyty w poradni pacjent powinien posiadać oprócz skierowania komplet dokumentacji medycznej  oraz wyniki wykonanych dotychczas badań.

W trakcie wizyty pacjent najczęściej ma pobrany materiał na badanie genetyczne lub wyznaczony inny termin pobrania (jeżeli wymagają tego procedury przechowywania i transportu materiału do badań). Po wykonaniu badania pacjent  na wizycie otrzymuje wynik wraz z poradą genetyczną.

Do Poradni Genetycznej należy kierować pacjentów w przypadku:

  • Nowotwory dziedziczne występujące w rodzinie ( różnego typu)
  • Wady wrodzone występujące u dzieci i dorosłych,
  • Podejrzenie chorób genetycznych: zespołów chromosomowych
  • Opóźnienie w rozwoju psychoruchowym u dzieci,
  • Niepełnosprawność intelektualna,
  • Niepowodzenia rozrodu ( minimum dwa poronienia, martwe porody oraz obumarłe ciąże)
  • Zaburzenia determinacji płci, nieprawidłowy rozwój płciowy,
  • Niepłodność ( pierwotna lub wtórna),
  • Pokrewieństwo wśród małżonków

Uwaga:

Lekarz kierujący do Poradni Genetycznej nie ponosi żadnych kosztów związanych z konsultacjami i wykonywanymi badaniami genetycznymi. Całość pokrywa Oddział NFZ z który Poradnia Genetyczna ma podpisaną umowę.

Poradnia Genetyczna
ul. Tuwima 1, Opole
kontakt: poradniagenetyczna.opole@diag.pl