tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Cholinoesteraza

Kod badania: 27Kod ICD: K95

Kategoria badań

Toksykologia.

Choroby wątroby

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-6 dni.

Opis badania

Cholinoesteraza. Oznaczenie aktywności cholinoesterazy osoczowej stosowane w ocenie funkcji wydzielniczej wątroby oraz w ocenie zatrucia związkami fosforoorganicznymi i niektórymi alkaloidami.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Więcej informacji

Oznaczenie aktywności cholinoesterazy osoczowej (CHE). Cholinoestaraza (CHE), biochemicznie esteraza acetylocholinowa, stanowi liczną grupę uwarunkowanych genetycznie enzymów, katalizujących hydrolizę estrów choliny, prekursora neuromediatora acetylocholiny. Poza acetylocholiną rozszczepiają one acylocholiny i tiocholiny. Wpływają na  przekazywanie impulsów do synaps nerwowych i nerwowo-mięśniowych. CHE występują w osoczu, wątrobie, błonie śluzowej jelita, śledzionie i trzustce. Wyróżnia się dwa typu CHE: acetylocholinoesterazę obecną w krwinkach czerwonych i tkance nerwowej  i pseudocholinoesterazę obecną w surowicy krwi (cholinoesterazę osoczową).  Pseudocholinoesteraza produkowana jest w wątrobie, jej głównym miejscu występowania. Niedobór obu form CHE może być wrodzony lub nabyty. Rola CHE w osoczu jest nieznana. Klinicznie cholinoesteraza jest markerem niewydolności komórek wątroby – wskaźnikiem syntezy wątrobowej. Wskazaniami do oznaczenia CHE są: choroby wątroby; zatrucie owadobójczymi fosforanami organicznymi (pestycydami fosforoorganicznymi); podejrzenie nietypowych odmian CHE, prawdopodobnych w przypadku obniżonej CHE mimo prawidłowo funkcjonującej wątroby przy braku objawów zatrucia.
Obniżona aktywność CHE wiąże się z: obniżoną syntezą wątrobową (lepszy marker obniżonej zdolności syntezy białek wątrobowych niż albumina); zatruciem fosforanami organicznymi, estrami kwasu karbaminowego i alkaloidami np. fizostygminą, prostygminą, neostygminą.
Podwyższona aktywność, m.in. z: chorobami z utratą białek (np. zespołem nerczycowym), cukrzycą, stłuszczeniem wątroby.
Nabyty niedobór obu form CHE jest powodowany przez nadwrażliwość na pestycydy, związki fosfoorganiczne i gaz paraliżujący. Oznaczanie aktywności ChE, jest wykorzystywane w anestezjologii do  oceny nadwrażliwości na leki zwiotczające z grupy pochodnych sukcynylocholiny, która powoduje wydłużenie czasu trwania blokady nerwowo-mięśniowej, prowadzące do  przedłużonego  bezdechu  po zabiegu chirurgicznym. 
 

Hemoliza (zawyżenie aktywności), ciąża (spadek wartości o 20-30%).

Wartości obniżone: niewydolność wątroby, ostra i piorunująca niewydolność wątroby, ostre i przewlekłe zapalenia wątroby, marskość wątroby, nowotwory wątroby i przerzuty do wątroby, wstrząs septyczny, stan terminalny, stany z przewagą katabolizmu, zatrucie pestycydami fosforoorganicznymi, zatrucie alkaloidami (np. fizostygmina)  wrodzone niedobory cholinoesterazy, doustne środki antykoncepcyjne.

Wartości podwyższone: nie mają znaczenia diagnostycznego.

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane