Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Cholinoesteraza

Kod oferty: 27
Kod ICD: K95
Kategoria badań: CHOROBY WĄTROBY, TOKSYKOLOGIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Cholinoesteraza. Oznaczenie aktywności cholinoesterazy osoczowej stosowane w ocenie funkcji wydzielniczej wątroby oraz w ocenie zatrucia związkami fosforoorganicznymi i niektórymi alkaloidami.

Więcej informacji

Oznaczenie aktywności cholinoesterazy osoczowej (ChE). Cholinoesterazy są enzymami katalizującymi hydrolizę estrów choliny, prekursora neuromediatora acetylocholiny. Badanie poziomu cholinoesterazy pozwala na określenie  aktywności enzymów acetylocholinoesterazy (AChE)  i pseudocholinoesterazy (cholinoesterazy osoczowej, ChE), odpowiadających  za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Acetylocholinoesteraza znajduje się przede wszystkim w tkance nerwowej i erytrocytach. Pseudocholinoesteraza produkowana jest w wątrobie, w która jest głównym miejscem jest występowania. Tak jak AChE uczestniczy  w tworzeniu związków  odpowiedzialnych za przewodnictwo nerwowe.  Ponadto jest uważana za marker wydolności wątroby w zakresie produkcji białek, przydatny w diagnostyce chorób wątroby oraz  podejrzenia zatrucia pestycydami fosforoorganicznymi. Upośledzenie funkcji wątroby łączy się obniżeniem aktywności ChE. Nasilenie  ekspozycji na pestycydy  jest proporcjonalne do utraty aktywności cholinoesterazy. Obniżenie aktywności acetylocholinesterazy towarzyszy zatruciu alkaloidami np. fizostygminą, prostygminą, neostygminą. Oznaczanie aktywności ChE, jest przydatne wykorzystywane w anestezjologii do  oceny nadwrażliwości na leki zwiotczające z grupy pochodnych sukcynylocholiny.   Nadwrażliwość powoduje  wydłużenie czasu trwania blokady nerwowo-mięśniowej, prowadzące do  przedłużonego  bezdechu  po zabiegu chirurgicznym.  Aktywność cholinoesterazy w surowicy krwi mniejsza niż 4000 U L-1 jest w tych przypadkach wystarczającym dowodem uczulenia.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Hemoliza (zawyżenie aktywności), ciąża (spadek wartości o 20-30%).

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wartości obniżone: niewydolność wątroby, ostra i piorunująca niewydolność wątroby, ostre i przewlekłe zapalenia wątroby, marskość wątroby, nowotwory wątroby i przerzuty do wątroby, wstrząs septyczny, stan terminalny, stany z przewagą katabolizmu, zatrucie pestycydami fosforoorganicznymi, zatrucie alkaloidami (np. fizostygmina)  wrodzone niedobory cholinoesterazy, doustne środki antykoncepcyjne.

Wartości podwyższone: nie mają znaczenia diagnostycznego.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD