tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

HBe przeciwciała

Kod badania: 303Kod ICD: V38Synonimy: anty-Hbe

Kategoria badań

Infekcje

Choroby wątroby

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-5 dni.

Opis badania

Jakościowe oznaczenie przeciwciał anty-HBe w surowicy krwi, wykorzystywane do monitorowania przebiegu, postępów leczenia i rokowania przewlekłego zapalenia wątroby typu B (WZW B). 

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Więcej informacji

Jakościowe oznaczenie w surowicy krwi przeciwciał anty-HBe specyficznych dla antygenu B e (HBeAg) wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV). Badanie wykorzystywane do monitorowania przebiegu, postępów leczenia i rokowania przewlekłego zapalenia wątroby typu B (WZW B). W przebiegu przewlekłego WZW B obecność przeciwciał wiąże się z przejściem choroby w stan nosicielstwa.  Wirus HBV jest najczęstszą przyczyną ostrego oraz przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby (WZWB) na świecie. HBV jest DNA-wirusem należącym do rodziny hepadnawirusów. Przenoszony jest przez płyny ustrojowe w wyniku kontaktu seksualnego lub drogą parenteralną (pozajelitową). Pojawienie się we krwi chorego przeciwciał anty-HBe wiąże się z zanikiem HBeAg. HBeAg, chemicznie będący fragmentami degradowanego DNA wirusa, jest kodowany przez region precore DNA wirusa i wykrywany u chorych z wiremią (cząstki wirusa obecne we krwi). Jest traktowany jako zastępczy marker replikacji wirusa, będący równocześnie wskaźnikiem ryzyka marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego jako następstw infekcji HBV. Zanik HBeAg we krwi z prawie równoczesnym pojawieniem się przeciwciał anty-HBe, nosi miano serokonwersji i zazwyczaj zapowiada stopniowe przechodzenie  ostrej fazy procesu chorobowego  w  fazę przewlekłej infekcji z  zachowaniem HBsAg. Następuje wbudowanie DNA wirusa do komórki gospodarza,  redukcja ilości kopi wirusowego DNA we krwi (tym samym redukcja zakaźności)  oraz, na ogół, remisja klinicznych objawów ostrego zapalenia. Wczesna serokonwersja  daje większą szansę trwałości remisji objawów klinicznych, szansę zaniku antygenu HBs (HBsAg) i  mniejsze prawdopodobieństwo rozwoju następstw infekcji. W przewlekłym WZW B ustalenie obecności HBeAg lub anty-HBe  tradycyjnie pozwala rozróżnić replikacyjną fazę infekcji (wyniki: HBeAg+; antyHBe-) związaną z obecnością zakaźnego wirusa we krwi od niereplikacyjnej (wyniki: HBeAg-;antyHBe+), zwanej również stanem nosicielstwa. której osiągnięcie jest jednym z celów terapii antywirusowej. Badanie nie ma większego znaczenia w diagnostyce ostrego zapalenie wątroby. 

Przeciwciała heterofilne, HAMA.

Obecność przeciwciał: ostre zapalenie wątroby typu B, przewlekłe zapalenie wątroby typu B (niereplikacyjne, stan nosicielstwa).

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane