Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Kariotyp, badanie cytogenetyczne

Kod oferty: 130
Kod ICD: --
Kategoria badań: GENETYCZNE PODŁOŻE CHORÓB I PREDYSPOZYCJI DO NICH, ZABURZENIA PŁODNOŚCI, PORONIENIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Jakościowa i ilościowa analiza chromosomów, wykonywana w rozpoznawaniu przyczyn utraty ciąży lub wczesnego zgonu noworodka, diagnostyce wad rozwojowych i zaburzeń psychoruchowych dziecka.

Więcej informacji

Badanie mające na celu określenie kariotypu komórek: liczby i struktury (morfologii) chromosomów w stadium metafazy cyklu podziałowego komórki, inaczej  badanie cytogenetyczne, kariotypowanie. Badanie wykonywane jest  w celu wykrycia nieprawidłowości kariotypu: aberracji chromosomowych  ilościowych: zaburzeń ilości materiału genetycznego w komórce – aneuploidii lub aberracji strukturalnych (zmian rozmieszczenia materiały w obrębie chromosomu) –  takich jak inwersje, delecje, translokacje. Nieprawidłowości kariotypu są przyczyną patologii rozwojowych i zdrowotnych o charakterze zależnym od fragmentu chromosomu, którego dotyczą. Badanie wykonywane jest w ustaleniu przyczyn utraty i patologii ciąży, wrodzonych wad rozwojowych i zaburzeń  rozwoju psychoruchowego. Jest również  badaniem rozstrzygającym w algorytmie badań prenatalnych w przypadku wysokiego ryzyka wykazanego w testach przesiewowych. Wskazaniem do wykonania badania cytogenetycznego są m.in.: niepowodzenia ciąży – nawracające poronienia lub martwy płód, zaburzenia płodności, urodzenie dziecka z wadami rozwojowymi, przygotowanie do procedury zapłodnienia in vitro, pierwotny lub wtórny brak miesiączki, niskorosłość, zaburzenia dojrzewania płciowego, zaburzenia o podłożu genetycznym w wywiadzie rodzinnym.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Mutacje chromosomowe.  

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD

Artykuły powiązane z Kariotyp, badanie cytogenetyczne