tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Prisca - raport

Kod badania: 120Kod ICD: --

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-12 dni.

Opis badania

Prisca – raport. Prenatalne badania przesiewowe wykonywane w krwi matki w I i/lub II trymestrze ciąży w kierunku ryzyka  obciążenia płodu aberracjami chromosomowymi i wadami rozwojowymi układu nerwowego.

 

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Więcej informacji

Prisca – raport. PRISCA jest  nieinwazyjnym, przesiewowym  badaniem prenatalnym,  wykonywanym  w I i/lub II trymestrze ciąży w krwi matki, określającym ryzyko wystąpienia aberracji chromosomowych i rozwojowych wad układu nerwowego płodu, wyliczane przez odpowiedni program komputerowy. Prawidłowe wykonanie procedury wymaga: przeprowadzenia wywiadu lekarskiego (dane dotyczące ciężarnej: wiek, wiek ciąży, masa ciała, cukrzyca, palenie, czynniki ryzyka w rodzinie, itd.), wykonania USG płodu w celu ustalenia dokładnego wieku ciąży oraz oznaczenia w krwi stężenia markerów biochemicznych. Wspomniane dane,  łącznie z wynikami oznaczeń biochemicznych, wprowadzane są do programu komputerowego, wyliczającego ryzyko (prawdopodobieństwo) istnienia konkretnych  patologii płodu. W efekcie lekarz prowadzający otrzymuje raport o ryzyku i podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu – wdrożeniu inwazyjnych badań prenatalnych.
Raport PRISCA informuje o ryzyku istnienia aberracji chromosomowych płodu: trisomii 21 (zespół Downa), trisomii 18 (zespół Edwardsa) i trisomii 13 (zespół Pataua) oraz otwartych wad rozwojowych układu nerwowego.
Raport PRISCA uwzględnia  wyniki badań biochemicznych krwi matki wykonanych w ściśle określonym czasie:
W pierwszym trymestrze ciąży (8-13 tydzień ciąży, optymalnie 11-12 tydzień ciąży): oznaczenia stężenia osoczowego białka ciążowego (PAPP-A)  oraz wolnej podjednostki beta ludzkiej glikoproteiny kosmówkowej (free beta hCG, fbhCG) – tzw. test podwójny lub test PAPP-A. W drugim trymestrze ciąży (14-22 tydzień): oznaczenia stężenia alfa-fetoproteiny (AFP),  ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (beta  hCG) oraz  niezwiązanego (wolnego) estriolu (uE3).
Istnieje również możliwość wykonania testu zintegrowanego, który obejmuje oznaczenie stężeń: PAPP-A, fbeta hCG, beta hCG, AFP i uE3 oraz pomiary USG z pierwszego trymestru.

Nieprawidłowo ustalony wiek ciąży wyrażony w tygodniach i dniach  drastycznie zafałszowuje wyliczenie ryzyka.

Wysokie ryzyko istnienia aberracji chromosomowych  płodu wynika z wartości stężeń markerów biochemicznych w krwi matki i ich stosunku do wartości prawidłowych dla danego wieku ciąży. Wysokie ryzyko jest wskazaniem do wykonania prenatalnych badań inwazyjnych.

Badania powiązane
HCG wolna podjednostka beta, do raportu PRISCA

Kod badania: 117

Sprawdź dostępność
kontaktując się z placówką

PAPP-A, do raportu PRISCA

Kod badania: 119

Sprawdź dostępność
kontaktując się z placówką

AFP

Kod badania: 205

Estriol wolny

Kod badania: 118

Sprawdź dostępność
kontaktując się z placówką

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane