Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Transferyna

Kod oferty: 140
Kod ICD: O43
Kategoria badań: ANEMIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Transferryna. Diagnostyka różnicowa niedoborów żelaza, w tym niedokrwistości mikrocytarnej  hipochromicznej.

Więcej informacji

 

Badanie pozwala na bezpośredni pomiar stężenia transferryny (transferyny)  w surowicy krwi i jest szczególnie użyteczne w diagnostyce różnicowej hipochromicznej niedokrwistości mikrocytarnej (z niedoboru żelaza). Transferryna jest białkiem osocza transportującym jony żelaza (Fe3+)  do tkanek,  a następnie do wnętrza komórki, determinującym stężenie żelaza w osoczu. Chemicznie jest kompleksem białka apotransferryny z żelazem. Transferryna  syntetyzowana jest prawie wyłącznie w wątrobie (w minimalnych ilościach w mózgu). Żelazo transportowane jest przez transferrynę do miejsc magazynowania (siateczka retikuloendoplazmatyczna, wątroba) oraz do  miejsc syntezy związków zawierających żelazo (głównie tkanka erytropoetyczna).  Wysycona żelazem transferryna wychwytywana jest przez powierzchniowy receptor na komórkach docelowych. Po internalizacji kompleksu żelazo w komórce jest uwalniane i wiązane z ferrytyną  lub hemosyderyną,  a apotransferyna wraca do krążenia.  Czas półtrwania transferryny w krwi wynosi 8-10 dni, a połowa puli znajduje się w przestrzeni pozanaczyniowej (CSF, limfa). Stężenie  transferryny zależy przede wszystkim od dostępności żelaza. W warunkach niedoboru żelaza obserwuje się wzrost stężenia,  przy jednoczesnym zmniejszeniu stopnia wysycenia żelazem (normalnie wynosi ono 30%-38%). Po skutecznym leczeniu poziom transferryny stabilizuje się i wraca do normy. W warunkach nadmiaru żelaza poziom transferryny  nie ulega zmianie, wzrasta natomiast wysycenie żelazem. Stan zapalny (tzw. ostra faza)  obniża stężenie transferryny. Duża masa cząsteczkowa transferryny zapobiega filtracji kłębuszkowej w nerkach i utracie żelaza z moczem.

Przygotowanie do badania

Parametr wykazuje zmienność dobową. Krew pobierać na czczo między godz. 7.00-10.00. Zaleca się, by ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00.

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

icon

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Przeciwciała heterofilne.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Przyczyny wzrostu stężenia: niedobór żelaza (w niedokrwistości hipochromicznej mikrocytarnej), ciąża, leczenie estrogenami;

Wzrost saturacji transferyny (bez zmiany stężenia): przeładowanie żelazem (m.in. w hemochromatozie, w zatruciu żelazem);

Przyczyny obniżenia stężenia: stany zapalne, nowotwory, przewlekłe choroby wątroby, niedożywienie, zespół nerczycowy, enteropatie z utratą białka, wrodzona atransferynemia.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD