nazwa badania

Ferrytyna

kod oferty

41

kod ICD

L05

kategoria badań

Anemia, Hematologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-2 dni. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Ferrytyna - Krótko o badaniu

Ferrytyna. Kliniczna ocena zapasów żelaza w organizmie z naciskiem na niedobory.

Ferrytyna - Więcej informacji

Wskazaniem do oceny stężenia ferrytyny w surowicy jest diagnostyka niedoborów żelaza, różnicowanie niedokrwistości i kontrola suplementacji żelazem.
Ferrytyna pełni funkcję magazynu żelaza w organizmie, a jej stężenie odzwierciedla zapasy żelaza  w ustroju.  W wysokich stężeniach występuje w komórkach wątroby, śledziony i szpiku kostnego. Magazynując nadmiar żelaza chroni organizm przed jego toksycznym wpływem i stanowi rezerwuar dla erytropoezy. Istotne jest, że stężenie ferrytyny stanowi precyzyjny wskaźnik jedynie  niedoborów żelaza w organizmie – redukcja zasobów żelaza związana jest z obniżeniem poziomu ferrytyny. Wzrost poziomu ferrytyny jest w mniejszym stopniu  zależny od stężenia żelaza, gdyż ferrytyna, jako białko ostrej fazy, wzrasta nieswoiście w stanach zapalnych: w przebiegu infekcji, w chorobach nowotworowych i zaburzeniach funkcji wątroby. Spadek poziomu ferrytyny odnotowuje się w niedokrwistości z niedoboru żelaza oraz w utajonym niedoborze żelaza. Podwyższone wartości tego parametru towarzyszą uszkodzeniu wątroby, hemochromatozie lub nieefektywnej erytropoezie, przedawkowaniu żelaza i przetoczeniu krwi. Pomiar ferrytyny jest istotny w rozpoznawaniu  niedoboru i (z wspomnianymi ograniczeniami) nadmiaru żelaza, w monitorowaniu wyrównywania poziomu żelaza i u osób zagrożonych przeładowaniem żelaza;  w różnicowaniu anemii z niedoboru żelaza od anemii o innej etiologii;  w wykrywaniu zaniku rezerw żelaza w stanie poprzedzającym anemię oraz u chorych dializowanych.
Więcej

Przygotowanie do badania

Krew pobierać na czczo między godz. 7.00-10.00. Zaleca się, by ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00.

icon

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Interferencje przeciwciał heterofilnych, HAMA.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Przyczyny wzrostu stężenia: przeładowanie organizmu żelazem (niedokrwistość aplastyczna, zespoły mielodysplastyczne, liczne transfuzje krwi), hemochromatoza, przedawkowanie preparatów żelaza, ostre stany zapalne, nowotwory, marskość wątroby i uszkodzenie komórek parenchymalnych wątroby, terapia erytropoetyną (EPO), ciąża.
Przyczyny obniżenia stężenia: niedobór żelaza, niedokrwistość z nieoboru żelaza, regularne oddawanie krwi (krwiodawstwo), hemosyderoza płucna, hemoglobinuria, koagulopatie prowadzące do krwawień, przewlekłe krwawienia z przewodu pokarmowego, układu moczowego i dróg rodnych (prowadzące do utraty żelaza), dieta uboga w żelazo, zaburzenia wchłaniania (np. achlorchydia, choroba Crohna), ciąża.

Ferrytyna

Ferrytyna to białko, które w ludzkim organizmie uczestniczy w procesach magazynowania żelaza. Ze względu na właściwości metabolizmu żelaza oznaczenie stężeń ferrytyny we krwi jest niezwykle istotne podczas diagnozowania niedoborów tego pierwiastka oraz w rozpoznawaniu różnego typu zaburzeń procesów związanych z jego przetwarzaniem. Poza fizjologiczną funkcją magazynującą ferrytyna zalicza się także do tak zwanych białek ostrej fazy, których stężenie zależy od ewentualnego występowania stanu zapalnego w organizmie. Czym jest ferrytyna, na czym polega badanie ferrytyny, kto powinien oznaczyć poziom ferrytyny we krwi oraz o czym może świadczyć zbyt wysokie lub zbyt niskie stężenie ferryty?

Ferrytyna – co to jest?

Ferrytyna jest wewnątrzkomórkowym białkiem białka, które występuje praktycznie we wszystkich komórkach ludzkiego organizmu. Duże jej ilości obecne są w wątrobie, śledzionie, mięśniach oraz szpiku kostnym. W niewielkich ilościach ferrytyna obecna jest również w osoczu krwi. Całościowa masa ferrytny w organizmie osoby dorosłej wynosi ok. 1g do 1,5g. Głównym zadaniem ferrytny jest magazynowanie żelaza. Pierwiastek ten jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wielu układów oraz narządów. Jest on szczególnie istotny w procesach produkcji krwinek czerwonych (erytrocytów), jako że żelazo stanowi główny element budulcowy hemoglobiny. Hemoglobina jest czerwonym barwnikiem obecnym wewnątrz erytrocytów, który umożliwia prawidłowe wiązanie cząsteczek tlenu w płucach oraz transport tego pierwiastka do wszystkich tkanek w organizmie. Dzięki magazynującym właściwościom ferrytyny stężenie żelaza w organizmie może być trzymywane na względnie stałych poziomach, nawet przy przejściowych zaburzeniach gospodarki żelazem. Poza magazynowaniem żelaza ferrytyna pełni także rolę tzw. białka ostrej fazy. Oznacza to, że produkcja tej cząsteczki wzrasta w przypadku, gdy w organizmie toczy się proces zapalny. Właściwość ta może być wykorzystywana do diagnozowania określonych chorób przebiegających z nasiloną reakcją zapalną, zarówno w postaci ostrej jak i przewlekłej.

Kiedy należy wykonać badanie ferrytyny?

Przeprowadzenie badania stężenia ferrytyny we krwi zalecane jest w przebiegu diagnozowania przyczyn niedokrwistości, czyli anemii. Jest to stan chorobowy związany z obniżeniem liczebności krwinek czerwonych lub/oraz obniżeniem stężenia hemoglobiny. Dzięki pomiarowi poziomów ferrytny możliwe jest pośrednie oznaczenie zasobów żelaza w organizmie, niezbędnego do prawidłowej syntezy hemoglobiny oraz związanej z nią produkcji krwinek czerwonych. Poza rozpoznawaniem źródła anemii, pomiar stężenia ferrytyny we krwi może także zostać wykonany w celu kontroli skuteczności wdrożonego wcześniej leczenia niedoborów żelaza. Warto pamiętać, że stężenie ferrytyny we krwi ulega zmianom z pewnym opóźnieniem w stosunku do wdrożenia suplementacji żelazem. Dodatkowo, do zaburzeń poziomów ferrytny we krwi może dochodzić w przypadku chorób związanych ze zbyt wysokimi stężeniami żelaza we krwi, takich jak np. hemochromatoza pierwotna. Podwyższone stężenie żelaza, podobnie jak zbyt niskie poziomy tego pierwiastka także mogą prowadzić do występowania uciążliwych objawów oraz związane są z ryzykiem rozwoju powikłań zdrowotnych.

Kto powinien oznaczyć stężenie ferrytyny?

Jednym z podstawowych zastosowań oznaczenia ferrytyny we krwi jest wykrywanie niedoborów żelaza, które są jedną z częstszych przyczyn rozwoju anemii. Do występowania niedoborów żelaza może dochodzić m.in. w przypadku zbyt niskiej podaży tego pierwiastka w diecie (np. u osób stosujących niezbilansowaną dietę wegańską lub wegetariańską), w przypadku zespołów złego wchłaniania lub też w przebiegu różnego typu chorób przewlekłych. Warto pamiętać także, że anemia z niedoborów żelaza często bywa pierwszym objawem niektórych chorób nowotworowych, jak np. rak jelita grubego. W przebiegu tego schorzenia dochodzi do długotrwałych, słabo nasilonych krwawień do światła przewodu pokarmowego, co po czasie może skutkować wystąpieniem anemii mikrocytarnej. Z tego powodu nigdy nie należy ignorować niepokojących objawów wskazujących na niedokrwistość i każdorazowo należy przeprowadzić właściwą diagnostykę w celu wykrycia ich przyczyn. Na rozwój raka jelita grubego szczególnie narażeni są mężczyźni po 50 roku życia stosujący niezdrową dietę (bogatą w cukry, tłuszcze i wysoko przetworzone produkty). Anemia cechuje się często powolnym rozwojem oraz występowaniem niecharakterystycznych objawów. W przypadku długotrwałego rozwoju schorzenia może dochodzić do znacznej adaptacji organizmu do  obniżonych wartości hemoglobiny oraz bardzo słabego uwidocznienia dolegliwości chorobowych. Najczęściej objawy niedokrwistości obejmują dolegliwości takie jak:
 • Uogólnione osłabienie,
 • Przewlekłe uczucie rozbicia,
 • Tachykardia (podwyższona częstość pracy serca),
 • Uczucie kołatania serca,
 • Uczucie duszności, nawet po niewielkim wysiłku fizycznym,
 • Zwiększona męczliwość,
 • Zawroty głowy,
 • Bóle głowy,
 • Zaburzenia koncentracji,
 • Bladość skóry oraz błon śluzowych.
Poza niedoborem żelaza, badanie stężenia ferrytyny może być stosowane także do wykrywania jego nadmiaru. Zjawisko to nazywane jest hemochromatozą. Wyróżnia się postać pierwotną oraz postać wtórną hemochromatozy. Hemochromatoza pierwotna warunkowana jest przez czynniki genetyczne i skutkuje nadmiernym wchłanianiem żelaza w przewodzie pokarmowym. Hemochromatoza wtórna może pojawić się w przebiegu nadmiernego spożycia tego pierwiastka, spadku jego zużycia w organizmie lub też nadmiernego uwalniania żelaza z uszkodzonych komórek organizmu. Objawy hemochromatozy pierwotnej najczęściej pojawiają się u osób w średnim wieku. Obejmują one m.in.:
 • Ogólne osłabienie,
 • Bóle mięśni i stawów,
 • Zwiększoną męczliwość,
 • Spadek masy ciała,
 • Spadek libido,
 • Bóle brzucha,
 • Wzdęcia,
 • Szare zabarwienie skóry,
 • U kobiet – zaburzenia menstruacji.
W przypadku nierozpoznanej oraz nieleczonej hemochromatozy z czasem może dochodzić do zaburzeń funkcjonowania poszczególnych narządów oraz postępujących ich uszkodzeń. Występują wówczas m.in. podwyższone stężenia enzymów wątrobowych we krwi, objawy związane z marskością wątroby oraz z rozwojem niewydolności serca, narządów układu hormonalnego, a także rozwijającej się cukrzycy. Ze względu na możliwe, poważne powikłania hemochromatozy, wczesna diagnoza jest niezwykle istotna w procesie skutecznego leczenia tej choroby.

Ferrytyna – normy i interpretacja wyników

Laboratoria  analityczne mogą posługiwać się nieznacznie różnymi metodami oznaczania poszczególnych parametrów krwi. Z tego powodu normy ferrytyny mogą różnić się, w zależności od tego, w której placówce zostało wykonane badanie. W celu interpretacji wyników badania ferrytyny należy zestawić otrzymane rezultaty z zakresem referencyjnym dla tego parametru, który każdorazowo umieszczany jest na wydawanej pacjentowi dokumentacji. Warto mieć na uwadze, że normy ferrytyny różnią się w zależności od wieku oraz płci pacjenta – dla kobiet zakresy normy ferrytyny są  niższe niż dla mężczyzn. W przypadku występowania niedoboru ferrytyny lub też nadmiaru tego białka we krwi należy skonsultować się z lekarzem. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych, dolegliwości pacjenta, jego historii choroby oraz współwystępujących obciążeń chorobowych lekarz będzie w stanie zaplanować zindywidualizowane, dalsze postępowanie diagnostyczno-lecznicze. W wielu przypadkach w celu precyzyjnego określenia przyczyn zaburzeń poziomów ferrytyny konieczne może być przeprowadzenie dodatkowych testów laboratoryjnych, takich jak m.in. pełna morfologia krwi, oznaczenie stężenia białka C-reaktywnego (CRP), stężenia transferryny oraz innych parametrów krwi obwodowej.

Ferrytyna podwyższona – o czym może świadczyć?

Wysoka ferrytyna we krwi najczęściej świadczy o obecności stanu zapalnego, jako że białko to zalicza się do tzw. białek ostrej fazy. Z tego powodu pacjent nie powinien wykonywać badania ferrytyny w przypadku, gdy prezentuje cechy infekcji (takie jak m.in. gorączka, katar, kaszel, ból gardła) lub też w niedawnym czasie wykonywał intensywny wysiłek fizyczny lub uległ rozległym obrażeniom fizycznym. Poza stanem zapalnym wzrost stężenia ferrytyny we krwi może świadczyć o nadmiernym obciążeniu żelazem organizmu osoby badanej. Przykładowe przyczyny tego stanu to m.in. stan po niedawnych, intensywnych przetoczeniach krwi, nadmierna suplementacja żelaza oraz występowanie hemochromatozy pierwotnej, czyli choroby warunkowanej czynnikami genetycznymi. Dodatkowo, wysokie wartości ferrytyny mogą być obecne w przebiegu różnego typu chorób wątroby, chorób nerek, różnego typu schorzeń autoimmunologicznych, a także u kobiet w ciąży. W celu różnicowania przyczyn wysokich stężeń ferrytyny należy skonsultować się z lekarzem oraz zaplanować kompleksową diagnostykę nakierunkowaną na ocenę metabolizmu żelaza.

Wysoka ferrytyna – jak obniżyć poziomy ferrytyny?

Metoda leczenia wysokich stężeń ferrytyny zależna jest od tego, jaka jest bezpośrednia przyczyna tych nieprawidłowości. W celu dobrania właściwej metody obniżania ferrytyny we krwi należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku nadmiaru ferrytyny wywołanej nadmierną suplementacją żelaza wskazane jest jak najszybsze zmniejszenie przyjmowanych dawek lub całkowite odstawienie używanych preparatów – decyzja ta powinna być jednak każdorazowo poprzedzona konsultacją ze specjalistą, który zlecił leczenie.

Niska ferrytyna – możliwe przyczyny

Niskie stężenia ferrytyny we krwi najczęściej świadczą o występowaniu anemii, czyli niedokrwistości wywołanej niedoborami żelaza. Obniżone poziomy tego pierwiastka w organizmie mogą być wywołane przez wiele czynników, takich jak m.in. niedostateczna podaż żelaza w diecie, niedobory witaminy C, współwystępowanie chorób związanych z niedoczynnością tarczycy (jak np. choroba Hashimoto), u kobiet – obfite miesiączki oraz przedłużające się krwawienia, np. związane z chorobą nowotworową układu pokarmowego. Ze względu na potencjalnie niebezpieczne przyczyny niedoborów ferrytyny, zjawisko to każdorazowo wymaga przeprowadzenia pogłębionej diagnostyki w celu ustalenia jego przyczyn. Dzięki temu możliwe będzie wdrożenie skutecznego leczenia, które pozwoli na wyrównanie poziomów żelaza w organizmie oraz zmniejszenie nasilenia dolegliwości związanych z niedoborami tego pierwiastka oraz towarzyszącą mu anemią.

Jak podnieść poziom ferrytyny?

Leczenie niedoborów ferrytyny zależne jest od przyczyn występowania niskich stężeń tego białka w organizmie. W przypadku prostych przyczyn leczenie może obejmować jedynie zwiększenie podaży żelaza – zarówno poprzez stosowanie specjalistycznych preparatów, jak i za pomocą stosowanych modyfikacji dietetycznych. Nigdy nie należy jednak samodzielnie podejmować decyzji w zakresie dalszego postępowania medycznego. Przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się z lekarzem, który może zlecić wykonanie dodatkowych testów diagnostycznych w celu wykluczenia potencjalnie niebezpiecznych przyczyn niedoborów żelaza, takich jak m.in. określone choroby nerek lub choroby nowotworowe układu pokarmowego.

Badanie znajdziesz w e-PAKIECIE ZDROWIE NA PLUS za 329 zł

Badanie znajdziesz w e-PAKIECIE ZDROWIE NA PLUS, który dostępny jest w obniżonej cenie. Pakiet znajdziesz tutaj.

Ferrytyna - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

372.00 PLN
191.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA WEGAN I WEGETARIAN

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

405.00 PLN
281.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BADANIA NA ANEMIĘ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

234.00 PLN
139.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

697.00 PLN
465.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1126.00 PLN
769.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET - PIĘKNE I ZDROWE WŁOSY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

427.00 PLN
289.00 PLN
WIĘCEJ
Dodaj e-PAKIET BADANIE NIEDOBORU WITAMIN I MINERAŁÓW w cenie -15%

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - PODSTAWOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

227.00 PLN
129.00 PLN
WIĘCEJ

E-PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY - ANEMIA

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

202.00 PLN
109.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY DLA DZIECI - sport

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

160.00 PLN
109.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - PODSTAWOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

393.00 PLN
265.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - ROZSZERZONY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

931.00 PLN
599.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - po 60-tce

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1136.00 PLN
799.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY - TRENING CARDIO

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

365.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY - TRENING SIŁOWY LUB INTERWAŁOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

307.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (PREMIUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

620.00 PLN
499.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - ROZSZERZONY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

536.00 PLN
379.00 PLN
WIĘCEJ
Nowość - Pakiet z wiosennej akcji profilaktycznej

e-PAKIET ZDROWIE NA PLUS - KOMPLEKSOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

660.00 PLN
329.00 PLN
WIĘCEJ

Artykuły powiązane z badaniem: Ferrytyna

Anemia w ciąży − przyczyny, diagnostyka i leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Jak wygląda badanie poziomu ferrytyny w organizmie? Jaka jest jej norma? CZYTAJ WIĘCEJ
O czym mogą świadczyć afty u dzieci i dorosłych? CZYTAJ WIĘCEJ
Na czym polega choroba Stilla i jak się ją diagnozuje? CZYTAJ WIĘCEJ
Niedobór żelaza. Jakie są jego objawy i skutki? CZYTAJ WIĘCEJ

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY)

372.00 PLN 191.00 PLN

e-PAKIET DLA WEGAN I WEGETARIAN

405.00 PLN 281.00 PLN

e-PAKIET BADANIA NA ANEMIĘ

234.00 PLN 139.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

697.00 PLN 465.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM z konsultacją

582.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

1,126.00 PLN 769.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET - PIĘKNE I ZDROWE WŁOSY

427.00 PLN 289.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - PODSTAWOWY

227.00 PLN 129.00 PLN

E-PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY - ANEMIA

202.00 PLN 109.00 PLN

e-PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY DLA DZIECI - sport

160.00 PLN 109.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - PODSTAWOWY

393.00 PLN 265.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - ROZSZERZONY

931.00 PLN 599.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - po 60-tce

1,136.00 PLN 799.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY - TRENING CARDIO

365.00 PLN 199.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY - TRENING SIŁOWY LUB INTERWAŁOWY

307.00 PLN 199.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (PREMIUM)

620.00 PLN 499.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - ROZSZERZONY

536.00 PLN 379.00 PLN

e-PAKIET ZDROWIE NA PLUS - KOMPLEKSOWY

660.00 PLN 329.00 PLN

Produkt Ferrytyna został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Wystąpił błąd przy zapisie do newslettera
Newsletter