Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

UIBC

Synonimy Utajona zdolność wiązania żelaza;
Kod oferty: 145
Kod ICD: O93
Kategoria badań: ANEMIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

UIBC. Utajona zdolność wiązania żelaza (UIBC), przydatna w diagnostyce zaburzeń gospodarki żelazem i w diagnostyce anemii. 

Więcej informacji

 

UIBC (ang. Unsaturated Iron Binding Capacity), utajona zdolność wiązania żelaza,   określa rezerwową zdolność wiązania żelaza, czyli tę część pojemności wiązania transferryny, która w momencie badanie  nie jest zajęta jony Fe3+. UIBC można mierzyć bezpośrednio  lub obliczać z wzoru: UIBC = TIBC – żelazo w surowicy, gdzie  TIBC (ang. Total Iron Binding Capacity) oznacza maksymalną ilość żelaza (Fe3+)  potrzebną do wysycenia transferryny. Odwrotnie, oznaczenie UIBC wraz z wyznaczeniem stężenia żelaza w surowicy służy do wyliczenia całkowitej zdolności wiązania żelaza (TIBC).  Badanie wykonywane jest  w diagnostyce zaburzeń gospodarki żelazem, w niedokrwistości mikrocytarnej i ogólnie w ocenie niedożywienia. Transferryna jest białkiem osocza transportującym jony żelaza (Fe3+) do tkanek,  a następnie do wnętrza komórki.  Żelazo transportowane jest przez transferrynę do miejsc magazynowania (siateczka retikuloendoplazmatyczna, wątroba) oraz do  miejsc syntezy związków zawierających żelazo (głównie tkanka erytropoetyczna). Wysycona żelazem transferryna wychwytywana jest przez powierzchniowy receptor na komórkach docelowych. Po internalizacji kompleksu żelazo w komórce jest uwalniane i wiązane z ferrytyną  lub hemosyderyną,  a apotransferyna wraca do krążenia. Prawidłowy stopień wysycenia miejsc wiążących żelazo w transferrynie wynosi ok. 30 do 38%, a UIBC określa ile żelaza jeszcze może być przez transferrynę związane. Stopień wysycenia transferryny zależy od zmian dostępności żelaza i stężenia białka transportującego. W stanach niedoboru żelaza obserwuje się zwiększoną wartość UIBC, gdyż zwiększa się ilość transferryny a spada jej wysycenie i odwrotnie,  UIBC zmniejsza się w stanach nadmiaru żelaza (np. w hemochromatozie) czemu towarzyszy zwiększone wysycenie. Na stężenie transferryny wpływa  wiele czynników, m.in.: stan zapalny (ostra faza), ciąża, terapia estrogenowa, choroby wątroby oraz niedożywienie.

Przygotowanie do badania

  Parametr wykazuje zmienność dobową. Krew pobierać na czczo między godz. 7.00-10.00. Zaleca się, by ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00.

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

icon

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Przyczyny obniżenia wartości: hemochromatoza, zatrucie żelazem, stany zapalne, choroby nowotworowe, przewlekłe choroby wątroby, niedożywienie, zespół nerczycowy, enteropatie z utratą białka; 

Przyczyny wzrostu wartości: niedobór żelaza (w niedokrwistości hipochromicznej mikrocytarnej), ciąża, terapia estrogenowa.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD