Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Dehydrogenaza mleczanowa

Kod oferty: 28
Kod ICD: K33
Kategoria badań: CHOROBY WĄTROBY, HEMATOLOGIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Dehydrogenaza mleczanowa. Ocena aktywności dehydrogenazy mleczanowej  (LDH) przydatna  w diagnostyce chorób wątroby i niedokrwistości hemolitycznej.

Więcej informacji

Dehydrogenaza mleczanowa. Dehydrogenaza mleczanowa lub dehydrogenaza kwasu mlekowego (LDH) jest enzymem  występującym w cytoplazmie wszystkich komórek organizmu,  a  jej stężenie jest najwyższe w komórkach o wysokim metabolizmie energetycznym:  jak m.in. w komórkach mięśnia sercowego, mięśni szkieletowych, wątroby, mózgu, w erytrocytach i leukocytach.  Ze względu na różnice w budowie cząsteczkowej rozróżnia się pięć tzw. izoenzymów LDH, oznaczonych jako LDH 1-5, których wzajemne proporcje są charakterystyczne dla narządu. Nawet nieduże uszkodzenie komórek (tkanek) prowadzi do istotnego wzrostu aktywności LDH w krwi i zmiany proporcji jej izoenzymów, co spowodowane jest  kilkusetkrotnie wyższym fizjologicznym stężeniem LDH w tkankach w porównaniu do osocza. Głównymi wskazaniami do wykonania oznaczenia całkowitej aktywności LDH w surowicy jest różnicowanie przyczyn żółtaczki (rozpoznanie żółtaczki hemolitycznej)  i diagnostyka anemii hemolitycznej, w której stężenie LDH uwalnianej z erytrocytów wzrasta nawet pięćdziesięciokrotnie.   Aktywność LDH widocznie  wzrasta w zawale mięśnia sercowego,  ale zgodnie z nową definicją zawału, związaną z wprowadzeniem ultraczułych oznaczeń  troponiny,  LDH nie jest stosowana przy rozpoznaniu zwału. Oznaczanie aktywności LDH  wykorzystywane jest w diagnostyce  chłoniaków,  szpiczaka mnogiego oraz innych białaczek.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Zawyżenie wyników: hemoliza,  zbyt późne odwirowanie elementów morfotycznych krwi (przechodzenie LDH z erytrocytów i leukocytów); przyjmowane leki  steroidy, salicylany, paracetamol.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Podwyższone wartości: żółtaczka hemolityczna,  anemia hemolityczna,  anemia megaloblastyczna, zawał mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, uszkodzenie tkanek mięśnia sercowego (np. kardiowersja), miąższowe choroby wątroby (zakażenia wirusowe, toksyczne uszkodzenie, niedotlenienie),  choroby dróg  żółciowych,  nowotwór wątroby,  choroby i uszkodzenie mięśni szkieletowych, zapalenie skórnomięśniowe , zapalenie wielomięśniowe, dystrofia mięśniowa (choroba Duchenne’a), zator płucny,  wstrząs, stany pooperacyjne, nowotwory, neuroblastoma,  szpiczak mnogi  i chłoniaki nieziarnicze (podwyższona aktywność wiąże się ze złym rokowaniem), zawał mózgu, zapalenie płuc wywołane przez P.carinii (PCP), makroformy LDH.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD

Badania znajdziesz w pakietach