05 sierpnia 2022 - Przeczytasz w 4 min

Przerost endometrium – o czym może świadczyć?

Przerost endometrium to jednostka chorobowa, która może wywoływać wiele, uciążliwych objawów związanych z żeńskim układem rozrodczym. Zaburzenie to występuje względnie często w populacji ogólnej. Odpowiednio wczesna diagnostyka jest niezwykle ważna, jako że występowanie przerostu endometrium może predysponować do rozwoju innych, poważnych schorzeń. Na czym polega przerost endometrium, jakie są jego przyczyny oraz o czym może świadczyć rozwój tego schorzenia?

przerost endometrium

Przerost endometrium – co to jest?

Przerost endometrium to schorzenie ginekologiczne, które najczęściej występuje u kobiet w wieku okołomenopauzalnym oraz po menopauzie. Szacuje się, że na przerost endometrium choruje około 130 na 100 tysięcy kobiet.

Opisywana choroba dotyczy endometrium, czyli błony śluzowej wyścielającej od wewnątrz macicę. Endometrium w sposób fizjologiczny podlega wielu zmianom – zarówno na  przestrzeni życia kobiety, jak i podczas każdego cyklu menstruacyjnego. Na przestrzeni cyklu grubość endometrium zwiększa się, aby przygotować macicę na zagnieżdżenie się zarodka oraz ewentualną ciążę. W przypadku braku zapłodnienia komórki jajowej tkanki endometrialne ulegają złuszczeniu, co skutkuje wystąpieniem krwawienia menstruacyjnego (miesiączki).

W określonych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia przebiegu procesów odpowiedzialnych za kontrolę grubości endometrium. Dochodzi wówczas do nadmiernego, nieprawidłowego wzrostu tej tkanki nabłonkowej – stan ten nazywany jest przerostem endometrium. Obecność tego zaburzenia wymaga pilnej diagnostyki oraz właściwego leczenia, jako że występowanie przerostu endometrium może predysponować do rozwoju raka trzonu macicy.

Obecnie przerost endometrium dzieli się na dwa, główne rodzaje:

 • Prosty przerost endometrium (bez atypii),
 • Przerost endometrium z atypią.

W przypadku przerostu endometrium bez atypii dochodzi do namnażania się prawidłowo zbudowanych komórek endometrialnych. Przerost endometrium z atypią związany jest z występowaniem patologicznie zmienionych komórek nabłonkowych, co zwiększa ryzyko rozwoju choroby nowotworowej. W większości przypadków występuje pierwszy typ przerostu endometrium, który charakteryzuje się niższą skłonnością do nowotworzenia.

Przyczyny przerostu endometrium

Grubość endometrium regulowana jest przez określone żeńskie hormony płciowe – progestageny oraz estrogeny. Stężenie tych hormonów we krwi podlega ścisłej regulacji oraz zmienia się w sposób fizjologiczny na przestrzeni każdego cyklu menstruacyjnego. W przypadku wystąpienia zaburzeń ich równowagi dochodzi do nadmiernej stymulacji wzrostu błony śluzowej oraz rozwoju przerostu endometrium.

Za promowanie wzrostu tkanek endometrialnych odpowiadają estrogeny. Przeciwne działanie do tych hormonów wykazują progestageny. Z tego powodu przerost endometrium najczęściej występuje w przypadku nieprawidłowo wysokich stężeń estrogenów przy jednoczesnych niskich poziomach progestagenów. 

Dokładne przyczyny wystąpienia omawianej choroby nie są do końca poznane. Wyróżnia się kilka czynników, które mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka rozwoju przerostu endometrium. Są to m.in.:

 • Otyłość,
 • Występowanie cyklów bezowulacyjnych – najczęściej w okresie okołomenopauzalnym,
 • Współwystępowanie PCOS (zespołu policystycznych jajników),
 • Cukrzyca,
 • Stosowanie określonych leków hormonalnych,
 • Palenie tytoniu,
 • Choroby tarczycy,
 • Określone nowotwory  jajnika,
 • Stosowanie leczenia onkologicznego z wykorzystaniem tamoksyfenu.

Przerost endometrium, a choroby tarczycy

Określone choroby tarczycy mogą pośrednio predysponować do przerostu endometrium. Dotyczy to przede wszystkim niedoczynności tarczycy, która występuje m.in. w przebiegu choroby Hashimoto. Stan ten związany jest ze zbyt niską produkcją hormonów tarczycowych, która może prowadzić do występowania podwyższonych stężeń estrogenów we krwi, a w konsekwencji do nadmiernego wzrastania tkanek endometrialnych.

Dokładny związek pomiędzy tymi dwoma chorobami nadal pozostaje przedmiotem intensywnych badań medycznych, jako że mechanizmy odpowiedzialne za rozwój obydwu tych schorzeń charakteryzują się wysokim stopniem złożoności. 

Przerost endometrium – jakie są objawy?

Przerost endometrium może prowadzić do rozwoju szeregu dolegliwości chorobowych. Warto jednak pamiętać, że omawiana choroba może także przebiegać w sposób bezobjawowy – z tego powodu istotne jest regularne wykonywanie badań ginekologicznych. Kobiety cierpiące na przerost endometrium najczęściej doświadczają objawów takich jak:

 • Zaburzenia cyklu miesiączkowego – nieregularne występowanie menstruacji, krótkie cykle miesięczne, opóźnianie się krwawienia miesięcznego;
 • Występowanie krwawień w trakcie cyklu, pomiędzy menstruacjami;
 • Występowanie krwawienia z dróg rodnych po przejściu menopauzy;
 • Przedłużające się, obfite krwawienia miesięczne.

Poza przerostem endometrium opisane powyżej dolegliwości mogą wynikać z wielu innych chorób kobiecego układu rozrodczego. W przypadku wystąpienia tego typu objawów należy jak najszybciej zgłosić się do ginekologa w celu przeprowadzenia właściwej diagnostyki, która umożliwi uwidocznienie ich przyczyn oraz wdrożenie właściwego leczenia. Szczególnie niepokojące jest nagłe wystąpienie przedłużających się krwawień z dróg rodnych – stan ten wymaga pilnej diagnostyki oraz wdrożenia właściwego postępowania leczniczego.

Diagnostyka przerostu endometrium

Rozpoznanie przerostu endometrium stawiane jest przez lekarza ginekologa na podstawie historii choroby pacjentki, doświadczanych przez nią objawów, badania przedmiotowego oraz badań obrazowych. Istotnym elementem diagnozy jest przeprowadzenie badania USG, które pozwala na uwidocznienie wnętrza jamy macicy oraz ocenę grubości endometrium.

W określonych przypadkach lekarz może zadecydować o konieczności przeprowadzenia dodatkowych testów, takich jak np. pomiar stężeń hormonów płciowych we krwi lub też biopsja endometrium. Badanie to polega na pobraniu niewielkiego wycinka tkanki endometrialnej i poddaniu go ocenie histopatologicznej – dzięki  temu możliwe jest wykrycie nieprawidłowych komórek nabłonkowych oraz rozpoznanie ewentualnej atypii i innych zmian o charakterze onkologicznym. Dokładna analiza materiału biopsyjnego przeprowadzana jest przez lekarza patomorfologa, a wynik tego badania dostępny jest zazwyczaj po kilku tygodniach od pobrania.

Czy przerost endometrium jest groźny?

W większości przypadków występuje typ przerostu endometrium bez atypii. Oznacza to, że nieprawidłowo wzrastające komórki nie posiadają zaburzeń budowy, predysponujących  do rozwoju raka trzonu macicy. W przypadku obecności komórek atypowych ryzyko powstania nowotworu jest większe. Odpowiednio wczesne wykrycie atypii pozwala jednak na wdrożenie odpowiedniego postępowania leczniczego, które znacząco zmniejszy ryzyko wystąpienia poważnych schorzeń oraz związanych z nimi komplikacji zdrowotnych.

Przerost endometrium – na czym polega leczenie?

Leczenie przerostu endometrium dobierane jest w sposób indywidualny. Lekarz podczas planowania procesu leczniczego bierze pod uwagę zarówno wiek pacjentki, jak i jej ogólny stan zdrowia oraz dodatkowe obciążenia chorobowe.

Leczenie może obejmować m.in. stosowanie określonych leków hormonalnych, które mają na celu wyrównanie zaburzenia stężeń hormonów płciowych we krwi. W przypadku tej metody niezwykle istotne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń w zakresie czasu oraz sposobu dawkowania przepisanych preparatów. W określonych przypadkach może zostać podjęta decyzja o konieczności wdrożenia leczenia chirurgicznego, które będzie miało na celu usunięcie patologicznie zmienionych tkanek.

Źródła

https://www.mp.pl/pacjent/ginekologia/choroby/258323,rozrost-endometrium

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16569-atypical-endometrial-hyperplasia

https://www.acog.org/womens-health/faqs/endometrial-hyperplasia

https://www.webmd.com/women/what-to-know-about-endometrial-hyperplasia

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560693/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6345335/

Powiązane pakiety

e-PAKIET TARCZYCOWY
Badania z pakietu warto wykonać: Przy dolegliwościach wskazujących na nadczynność (np. przyspieszone tętno, chudnięcie, uczucie gorąca, biegunki) lub niedoczynność tarczycy (np. ospałość, przybieranie na wadze, nietolerancja zimna, zaparcia). W kontroli leczenia i monitorowaniu przebiegu chorób tarczycy. Profilaktycznie, do oceny funkcji narządu. Dedykowany dla: Kobiet, Mężczyzn, Dzieci. Pamiętaj przed pobraniem:Na pobranie krwi zgłoś się w godzinach porannych, możesz być po posiłku . Czas oczekiwania na wyniki e-pakietu w większości laboratoriów wynosi 1-2 dni robocze.*   Tarczyca – rola w organizmie: Tarczyca to gruczoł układu hormonalnego, zlokalizowany w przedniej części szyi. Produkowane przez tarczycę hormony wpływają na funkcje praktycznie wszystkich narządów organizmu, regulują tempo przemiany materii, ale także warunkują prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy. JAKIE BADANIA NA TARCZYCĘ? e-PAKIET TARCZYCOWY uwzględnia najistotniejsze badania laboratoryjne wykonywane w diagnostyce chorób tarczycy: TSH, fT4, anty-TPO. W ocenie funkcjonowania tarczycy, znalazł zastosowanie przede wszystkim hormon TSH, nadzorujący pracę gruczołu. Oznaczenie stężenia tego produkowanego w przysadce mózgowej hormonu jest najczulszym badaniem, wykrywającym objawowe jak i bezobjawowe zaburzenia czynności tarczycy. Obserwowane zmiany w stężeniu TSH wyprzedzają w czasie zmianę stężenia hormonów produkowanych przez samą tarczycę, a charakter tych zmian pozwala na rozpoznanie nadczynności lub niedoczynności gruczołu. W ocenie pracy tarczycy pomiarowi stężenia TSH zwykle towarzyszy pomiar stężeń hormonów produkowanych w obrębie samego gruczołu. Szczególne znaczenie ma pomiar stężenia fT4, czyli wolnej frakcji tyroksyny – T4, głównego hormonu wytwarzanego i wydzielanego przez tarczycę. Na podstawie wzrostu stężenia fT4 wnioskuje się o nadczynności gruczołu, a jego spadek towarzyszy niedoczynności tarczycy. Nieprawidłowa praca tarczycy może mieć różnorodne podłoże. W ustaleniu przyczyn zaburzeń funkcjonowania gruczołu wykorzystuje się pomiar stężenia autoprzeciwciał – antyTPO. Nieprawidłowo wysokie stężenie anty-TPO we krwi świadczy o istnieniu autoimmunizacyjnego procesu skierowanego przeciwko tkankom tarczycy, a równocześnie stwierdzone zmiany w stężeniach hormonów TSH i fT4 stanowią laboratoryjną podstawę rozpoznania chorób z autoagresji m.in. choroby Hashimoto i Gravesa-Basedowa. Zestawienie wyników badań uwzględnionych w e-pakiecie pozwala nie tylko na ocenę funkcji gruczołu tarczycy, ale także na określenie pierwotnego lub wtórnego charakteru nieprawidłowości oraz na potwierdzenie lub wykluczenie ich autoimmunizacyjnego mechanizmu. Ze względu na wieloczynnikowy charakter podłoża chorób tarczycy, uzyskane wyniki badań należy skonsultować z lekarzem.   *Czas prezentowany jest w dniach roboczych i może ulec zmianie ze względu na uwarunkowania laboratoryjne i nie stanowi zobowiązania do realizacji usługi w tym czasie. Informację o przewidywanym czasie wykonania wszystkich badań objętych pakietem, zależnie od wybranego punktu pobrań, można sprawdzić na podstronach poszczególnych badań, wybierając placówkę realizacji lub kontaktując się z infolinią. Uwaga! Jeżeli kupujesz badanie dla dziecka, zrealizuj je w punkcie przyjaznym dzieciom - sprawdź PUNKTY PRZYJAZNE DZIECIOM.