RDW CV – co oznacza?

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

W badaniu pełnej morfologii oceniane jest wiele parametrów krwi żylnej. Jednym z nich jest RDW-CV, czyli rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów. Wskaźnik ten jest przydatny podczas diagnozowania wielu chorób związanych z zaburzeniami w obrębie czerwonych krwinek. Co oznacza ten parametr oraz z czym mogą być związane odchylenia od normy w zakresie RDW-CV?

RDW CV

RDW-CV – co to jest?

RDW-CV to skrót, który oznacza współczynnik zmienności rozkładu objętości erytrocytów (z ang. red blood cell distribution width – coefficient of variation). Parametr ten określa, jak bardzo krwinki czerwone obecne w badanej próbce różnią się od standardowej, uśrednionej objętości erytrocytu. RDW-CV obliczany jest na podstawie wzoru matematycznego, który uwzględnia odchylenie standardowe objętości erytrocytów oraz średnią objętość krwinek czerwonych. Wynik końcowy wyrażany jest w procentach, które świadczą o zmienności rozmiarowej erytrocytów we krwi osoby badanej.

Podczas morfologii krwi żylnej może być także oznaczany parametr RDW-SD. Wskaźnik ten określa tę samą właściwość krwi, jednak w przeciwieństwie do RDW-CV jest on wyrażany w jednostkach objętości stosowanych do określania rozmiarów erytrocytów, czyli femtolitrach.

Kiedy wykonuje się badanie RDW-CV?

Badanie RDW-CV wykonywane jest jako jeden z elementów pełnej morfologii krwi żylnej. Podczas tego testu diagnostycznego oznaczane jest także wiele innych parametrów krwi, takich jak liczebność poszczególnych grup krwinek, ich średnia objętość, średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach oraz wiele innych. Oznaczenie parametru RDW-CV (wraz z innymi parametrami czerwonokrwinkowymi) wykorzystywane jest do diagnozowania różnego rodzaju zaburzeń w zakresie liczebności oraz budowy czerwonych krwinek. Dzięki badaniu pełnej morfologii krwi żylnej możliwe jest wykrycie niedokrwistości (anemii), a także wstępne określenie jej przyczyn.

Rozwój anemii może być związany z niewystarczającą liczbą krwinek czerwonych lub też zbyt niskimi stężeniami hemoglobiny. Do podstawowych objawów anemii zalicza się następujące dolegliwości:

  • Przewlekłe zmęczenie,
  • Bladość skóry,
  • Pogorszenie tolerancji wysiłku,
  • Uczucie duszności,
  • Wysokie tętno (tachykardia).

W przypadku występowania tego typu objawów zaleca się wykonanie pełnej morfologii krwi, w której uwzględniony jest także parametr RDW-CV.

RDW-CV – normy

Wartości referencyjne dla RDW-CV zawierają się pomiędzy 11,5%, a 14,5%. Każdorazowo należy jednak zweryfikować otrzymane wyniki z normami dla poszczególnych parametrów, podanymi w  w dokumentacji, która wydawana jest osobie badanej.

Zarówno zbyt wysokie, jak i zbyt niskie wartości RDW-CV mogą być związane z różnego typu procesami chorobowymi. Z tego powodu, w przypadku odbiegania uzyskanych wyników RDW-CV od wartości referencyjnych należy skonsultować się z lekarzem, który (jeżeli będzie to konieczne) zaplanuje dalsze, optymalne postępowanie diagnostyczne oraz lecznicze, dobrane indywidualnie dla danej osoby.

Podwyższone RDW-CV – co to oznacza?

Podwyższenie wartości wskaźnika RDW-CV nazywane jest anizocytozą. Stan ten świadczy o znaczącym zróżnicowaniu w rozmiarach erytrocytów obecnych w badanej próbce krwi. Istnieje wiele przyczyn podwyższonych wartości RDW-CV. Najczęściej zjawisko to wynika z niedokrwistości związanej z niedoborami żelaza lub też niedawnymi nasilonymi krwotokami. Możliwe jest także występowanie anizocytozy w przebiegu anemii o innych podłożach, na przykład związanych z niedoborami kwasu foliowego oraz witaminy B12.

Inne przyczyny uzyskania podwyższonych wartości RDW-CV to m.in występowanie w niedalekiej przeszłości nasilonych stanów zapalnych, intensywny wysiłek fizyczny lub też transfuzja krwi. Do rozwoju tego zjawiska mogą przyczyniać się także określone choroby nowotworowe, w szczególności te związane z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu krwiotwórczego, takie jak choroby szpiku. Wzrost RDW-CV może także być wywołany przez mniej niebezpieczne czynniki, jak np. suplementowanie kwasu foliowego (witaminy B9) lub też witaminy B12 jako leczenie niedokrwistości megaloblastycznej.

W celu rozpoznania przyczyn podwyższonych wartości RDW-CV w morfologii krwi niezbędne jest zestawienie tego parametru z pozostałymi parametrami uwzględnionymi  w tym badaniu diagnostycznym. W przypadku występowania nieprawidłowości należy skonsultować się z lekarzem, aby w sposób prawidłowy zinterpretował wszystkie badane parametry, a także zaplanował dalszą diagnostykę oraz odpowiednie leczenie.

Obniżone RDW-CV – co to oznacza?

Obniżone RDW-CV świadczy o braku znaczących różnic rozmiarowych pomiędzy krwinkami czerwonymi obecnymi w badanej próbce krwi. Nie jest to stan patologiczny i nie powinien wywoływać zaniepokojenia osoby badanej. Prawidłowe wartości RDW-CV nie wykluczają jednak występowania opisywanych powyżej chorób, dlatego zawsze należy patrzeć na wyniki badania morfologii krwi w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem wszystkich parametrów laboratoryjnych. 

Źródła:

https://medlineplus.gov/lab-tests/rdw-red-cell-distribution-width/

https://www.labce.com/spg579122_red_blood_cell_distribution_width_rdw_definition_a.aspx https://healthmatters.io/understand-blood-test-results/red-cell-distribution-width