Tachykardia u dzieci - objawy oraz metody leczenia

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Tachykardia lub inaczej częstoskurcz to przyspieszona, przekraczająca górny zakres norm dla wieku akcja serca. Występowanie tachykardii u noworodków, niemowląt i tachykardii u dzieci starszych nie zawsze jest oznaką choroby serca, może być związane na przykład z adaptowaniem się organizmu dziecka do warunków na zewnątrz lub wewnętrzy organizmu. Z czego wynika tachykardia u dzieci w różnym wieku i czy zawsze jest powodem do niepokoju?

tachykardia u dzieci

Jak szybko bije serce u dzieci?

U dzieci ilość uderzeń serca na minutę zależy od przedziału wiekowego w jakim dziecko się znajduje. Prawidłowa akcja serca u noworodków i niemowląt jest szybsza niż u dzieci starszych i maleje wraz z wiekiem. Częstość uderzeń serca u dzieci tak jak u osób dorosłych zależy od tego czy znajdują się one w stanie czuwania (aktywności w ciągu dnia), czy w stanie głębokiego snu, kiedy to akcja serca jest fizjologicznie wolniejsza. Poniżej uwzględniono normy częstości rytmu serca w zależności od wieku pacjenta pediatrycznego.

WiekŚrednia częstość uderzeń na minutęStan czuwaniaGłęboki sen
0-3 miesiąc życia14085-20580-140
3 miesiąc życia – 2 rok życia130100-19075-160
2 rok życia- 10 rok życia8060-14060-90
>10 roku życia7560-10050-90

Tachykardia u dzieci – przyczyny

Wśród najczęściej diagnozowanych tachykardii u dzieci znajduje się:

 • Tachykardia zatokowa

Tachykardia zatokowa u dzieci jest najczęstszym częstoskurczem diagnozowanym u pacjentów pediatrycznych. Częstoskurcz zatokowy zwykle nie stanowi powodu do niepokoju i wynika z odpowiedzi organizmu na różne bodźce takie jak:

 • Gorączka,
  • Infekcje,
  • Wysiłek,
  • Reakcja na niektóre leki,
  • Dolegliwości bólowe,
  • Lęk i silne emocje,

Przyczynami częstoskurczu zatokowego mogą być również stany chorobowe organizmu:

 • Nadczynność tarczycy lub
  • Niedokrwistości różnego pochodzenia

Tachykardia zatokowa może również wystąpić w przebiegu chorób układu krążenia między innymi: zapalenia mięśnia sercowego, czy niewydolności krążenia. Specyficznym rodzajem tachykardii zatokowej jest tachykardia zatokowa nieadekwatna, która występuje spontanicznie i wynika z nadmiernej pobudliwości naturalnego rozrusznika serca jakim jest węzeł zatokowo- przedsionkowy. W zależności od obrazu klinicznego i objawów leczenie może być przyczynowe lub objawowe. Jeśli u dziecka występuje przyspieszone bicie serca bez wyraźnej i jasnej przyczyny potrzebne może być zgłoszenie się z nim do lekarza, który zaleci dalszą diagnostykę.

 • Tachykardia nadkomorowa i tachykardia komorowa

Częstoskurcze pochodzenia nadkomorowego i komorowego są zdecydowanie rzadszym zjawiskiem u dzieci i niemowląt. Przyczyną występowania tych tachykardii jest generowanie nieprawidłowych impulsów elektrycznych pobudzających serce do pracy.

Częstoskurcz nadkomorowy (SVT- susraventricular tachycardia) występuje z częstością 1 na 250 dzieci, ale często jest nierozpoznawany z powodu różnorodności obrazu klinicznego. U niemowląt, u których częstoskurcz nadkomorowy występuje przez dłuższy czas, mogą występować trudności z karmieniem, bladość powłok ciała, drażliwość i senność. Dzieci starsze, potrafiące się komunikować mogą zgłaszać „brzęczenie” w klatce piersiowej, silne bicie serca, ból lub pełność w klatce piersiowej, duszność, wzmożoną potliwość lub złą tolerancję wysiłku fizycznego.

Częstoskurcze komorowe należą do najczęstszych tachykardii komorowych leczonych ambulatoryjnie. Są to przedwczesne skurcze komorowe, a do czynników ryzyka ich wystąpienia należy obraz w EKG zwany zespołem wydłużonego odstępu QT. W zależności od obciążeń zdrowotnych i objawów tych tachykardii lekarz pierwszego kontaktu może zlecić dodatkową ocenę i ustalenie ewentualnego leczenia u kardiologa dziecięcego.

Tachykardia u dzieci – objawy

Objawy tachykardii u dzieci mogą różnić się od tych, które zgłaszają osoby dorosłe i różnią się w zależności od grupy wiekowej do której należy dziecko, oraz od przyczyny wystąpienia przyspieszonej akcji serca.

 • Tachykardia u noworodka i tachykardia u niemowląt

 Ze względu na utrudnioną komunikację z noworodkiem lub niemowlakiem, kluczowa jest obserwacja dziecka i wychwycenie niepokojących objawów przez opiekuna. U mniejszych dzieci widoczne może być rozdrażnienie, męczliwość, płaczliwość, bladość skóry oraz utrata apetytu. W niektórych przypadkach u niemowląt może dojść do niewydolności krążeniowej lub krążeniowo-oddechowej oraz wstrząsu, dlatego przy zauważeniu wymienionych objawów konieczne jest zgłoszenie się do lekarza.

 • Tachykardia u dzieci starszych

Starsze dzieci mogą skarżyć się na uczucie kołatania serca, ból w klatce piersiowej, niepokój, wzmożoną męczliwość przy aktywności fizycznej oraz nadmierną potliwość.

W niektórych sytuacjach tachykardia u dzieci może doprowadzić do zasłabnięcia lub utraty przytomności. W przypadku częstoskurczy wywołanych gorączką, infekcją czy odwodnieniem u dziecka zauważalne mogą być też objawy takie jak wysuszone śluzówki, zatrzymanie oddawania moczu i szybszy oddech. 

Tachykardia u dzieci – postepowanie

Kluczowym badaniem dla postawienia właściwej diagnozy i wdrożenia leczenia jest badanie EKG (elektrokardiografia). U dzieci w stabilnym stanie klinicznym przyspieszenie rytmu zatokowego może być związane z wieloma zaburzeniami zdrowotnymi i chorobami układu krążenia. Przeprowadzenie badania EKG może pomóc ustalić czy przyspieszony rytm serca wiąże się z występowaniem nieprawidłowości w układzie krążenia. Dzięki zapisowi badania, lekarz może ustalić, czy tachykardia jest pochodzenia zatokowego, nadkomorowego lub komorowego.

W przypadku wykluczenia pozasercowych przyczyn tachykardii u dzieci pomocny może być całodobowy zapis EKG metodą Holtera. Po 24-godzinnym pomiarze lekarz poszukuje niemiarowości w pracy serca i analizuje je z uwzględnieniem godzin snu i odpoczynku. Jeśli w badaniu w ciągu całej doby u dziecka utrzymuje się przyspieszony rytm serca podejrzewać można nieadekwatnie przyspieszony rytm zatokowy. W celu pogłębienia diagnostyki i ustalenia dokładnych przyczyn występowania tachykardii konieczne może być wykonanie badania echa serca, czyli badania USG oceniającego budowę i funkcjonowanie serca.

Tachykardia u dzieci – leczenie

Dobranie leczenia tachykardii zależy od przyczyn jej wystąpienia. W przypadku tachykardii wywołanych bodźcami takimi jak infekcja, stres czy wysiłek zalecany jest odpoczynek i leczenie toczącej się infekcji poprzez odpowiednie leki zalecone przez lekarza. Jeśli wykluczone zostały przyczyny pozasercowe postępowanie obejmuje pogłębienie diagnostyki i ustalenie leczenia przez kardiologa dziecięcego lub lekarza pediatrę.

Autor: Lek. med. Katarzyna Lizak

Bibliografia:

 1. Badanie EKG w praktyce pediatrycznej. Wskazania, wykonanie i interpretacja. Medycyna Praktyczna 2023.
 2. Pediatria Tom 1, Wanda Kawalec, Wydanie 2018
 3. Zaburzenia rytmu serca u dzieci. Eric A. Biondi, Pediatria po dyplomie 2011.