24 maja 2023 - Przeczytasz w 4 min

Tachykardia u dzieci – objawy oraz metody leczenia

Tachykardia lub inaczej częstoskurcz to przyspieszona, przekraczająca górny zakres norm dla wieku akcja serca. Występowanie tachykardii u noworodków, niemowląt i tachykardii u dzieci starszych nie zawsze jest oznaką choroby serca, może być związane na przykład z adaptowaniem się organizmu dziecka do warunków na zewnątrz lub wewnętrzy organizmu. Z czego wynika tachykardia u dzieci w różnym wieku i czy zawsze jest powodem do niepokoju?

tachykardia u dzieci

Jak szybko bije serce u dzieci?

U dzieci ilość uderzeń serca na minutę zależy od przedziału wiekowego w jakim dziecko się znajduje. Prawidłowa akcja serca u noworodków i niemowląt jest szybsza niż u dzieci starszych i maleje wraz z wiekiem. Częstość uderzeń serca u dzieci tak jak u osób dorosłych zależy od tego czy znajdują się one w stanie czuwania (aktywności w ciągu dnia), czy w stanie głębokiego snu, kiedy to akcja serca jest fizjologicznie wolniejsza. Poniżej uwzględniono normy częstości rytmu serca w zależności od wieku pacjenta pediatrycznego.

WiekŚrednia częstość uderzeń na minutęStan czuwaniaGłęboki sen
0-3 miesiąc życia14085-20580-140
3 miesiąc życia – 2 rok życia130100-19075-160
2 rok życia- 10 rok życia8060-14060-90
>10 roku życia7560-10050-90

Tachykardia u dzieci – przyczyny

Wśród najczęściej diagnozowanych tachykardii u dzieci znajduje się:

 • Tachykardia zatokowa

Tachykardia zatokowa u dzieci jest najczęstszym częstoskurczem diagnozowanym u pacjentów pediatrycznych. Częstoskurcz zatokowy zwykle nie stanowi powodu do niepokoju i wynika z odpowiedzi organizmu na różne bodźce takie jak:

 • Gorączka,
  • Infekcje,
  • Wysiłek,
  • Reakcja na niektóre leki,
  • Dolegliwości bólowe,
  • Lęk i silne emocje,

Przyczynami częstoskurczu zatokowego mogą być również stany chorobowe organizmu:

 • Nadczynność tarczycy lub
  • Niedokrwistości różnego pochodzenia

Tachykardia zatokowa może również wystąpić w przebiegu chorób układu krążenia między innymi: zapalenia mięśnia sercowego, czy niewydolności krążenia. Specyficznym rodzajem tachykardii zatokowej jest tachykardia zatokowa nieadekwatna, która występuje spontanicznie i wynika z nadmiernej pobudliwości naturalnego rozrusznika serca jakim jest węzeł zatokowo- przedsionkowy. W zależności od obrazu klinicznego i objawów leczenie może być przyczynowe lub objawowe. Jeśli u dziecka występuje przyspieszone bicie serca bez wyraźnej i jasnej przyczyny potrzebne może być zgłoszenie się z nim do lekarza, który zaleci dalszą diagnostykę.

 • Tachykardia nadkomorowa i tachykardia komorowa

Częstoskurcze pochodzenia nadkomorowego i komorowego są zdecydowanie rzadszym zjawiskiem u dzieci i niemowląt. Przyczyną występowania tych tachykardii jest generowanie nieprawidłowych impulsów elektrycznych pobudzających serce do pracy.

Częstoskurcz nadkomorowy (SVT- susraventricular tachycardia) występuje z częstością 1 na 250 dzieci, ale często jest nierozpoznawany z powodu różnorodności obrazu klinicznego. U niemowląt, u których częstoskurcz nadkomorowy występuje przez dłuższy czas, mogą występować trudności z karmieniem, bladość powłok ciała, drażliwość i senność. Dzieci starsze, potrafiące się komunikować mogą zgłaszać „brzęczenie” w klatce piersiowej, silne bicie serca, ból lub pełność w klatce piersiowej, duszność, wzmożoną potliwość lub złą tolerancję wysiłku fizycznego.

Częstoskurcze komorowe należą do najczęstszych tachykardii komorowych leczonych ambulatoryjnie. Są to przedwczesne skurcze komorowe, a do czynników ryzyka ich wystąpienia należy obraz w EKG zwany zespołem wydłużonego odstępu QT. W zależności od obciążeń zdrowotnych i objawów tych tachykardii lekarz pierwszego kontaktu może zlecić dodatkową ocenę i ustalenie ewentualnego leczenia u kardiologa dziecięcego.

Tachykardia u dzieci – objawy

Objawy tachykardii u dzieci mogą różnić się od tych, które zgłaszają osoby dorosłe i różnią się w zależności od grupy wiekowej do której należy dziecko, oraz od przyczyny wystąpienia przyspieszonej akcji serca.

 • Tachykardia u noworodka i tachykardia u niemowląt

 Ze względu na utrudnioną komunikację z noworodkiem lub niemowlakiem, kluczowa jest obserwacja dziecka i wychwycenie niepokojących objawów przez opiekuna. U mniejszych dzieci widoczne może być rozdrażnienie, męczliwość, płaczliwość, bladość skóry oraz utrata apetytu. W niektórych przypadkach u niemowląt może dojść do niewydolności krążeniowej lub krążeniowo-oddechowej oraz wstrząsu, dlatego przy zauważeniu wymienionych objawów konieczne jest zgłoszenie się do lekarza.

 • Tachykardia u dzieci starszych

Starsze dzieci mogą skarżyć się na uczucie kołatania serca, ból w klatce piersiowej, niepokój, wzmożoną męczliwość przy aktywności fizycznej oraz nadmierną potliwość.

W niektórych sytuacjach tachykardia u dzieci może doprowadzić do zasłabnięcia lub utraty przytomności. W przypadku częstoskurczy wywołanych gorączką, infekcją czy odwodnieniem u dziecka zauważalne mogą być też objawy takie jak wysuszone śluzówki, zatrzymanie oddawania moczu i szybszy oddech. 

Tachykardia u dzieci – postepowanie

Kluczowym badaniem dla postawienia właściwej diagnozy i wdrożenia leczenia jest badanie EKG (elektrokardiografia). U dzieci w stabilnym stanie klinicznym przyspieszenie rytmu zatokowego może być związane z wieloma zaburzeniami zdrowotnymi i chorobami układu krążenia. Przeprowadzenie badania EKG może pomóc ustalić czy przyspieszony rytm serca wiąże się z występowaniem nieprawidłowości w układzie krążenia. Dzięki zapisowi badania, lekarz może ustalić, czy tachykardia jest pochodzenia zatokowego, nadkomorowego lub komorowego.

W przypadku wykluczenia pozasercowych przyczyn tachykardii u dzieci pomocny może być całodobowy zapis EKG metodą Holtera. Po 24-godzinnym pomiarze lekarz poszukuje niemiarowości w pracy serca i analizuje je z uwzględnieniem godzin snu i odpoczynku. Jeśli w badaniu w ciągu całej doby u dziecka utrzymuje się przyspieszony rytm serca podejrzewać można nieadekwatnie przyspieszony rytm zatokowy. W celu pogłębienia diagnostyki i ustalenia dokładnych przyczyn występowania tachykardii konieczne może być wykonanie badania echa serca, czyli badania USG oceniającego budowę i funkcjonowanie serca.

Tachykardia u dzieci – leczenie

Dobranie leczenia tachykardii zależy od przyczyn jej wystąpienia. W przypadku tachykardii wywołanych bodźcami takimi jak infekcja, stres czy wysiłek zalecany jest odpoczynek i leczenie toczącej się infekcji poprzez odpowiednie leki zalecone przez lekarza. Jeśli wykluczone zostały przyczyny pozasercowe postępowanie obejmuje pogłębienie diagnostyki i ustalenie leczenia przez kardiologa dziecięcego lub lekarza pediatrę.

Autor: Lek. med. Katarzyna Lizak

Bibliografia:

 1. Badanie EKG w praktyce pediatrycznej. Wskazania, wykonanie i interpretacja. Medycyna Praktyczna 2023.
 2. Pediatria Tom 1, Wanda Kawalec, Wydanie 2018
 3. Zaburzenia rytmu serca u dzieci. Eric A. Biondi, Pediatria po dyplomie 2011.

Podobne artykuły

Powiązane pakiety

e-PAKIET DLA DZIECI
Dedykowany dla: Dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym Wskazany: → W przypadku objawów wskazujących na zakażenie pasożytnicze (m.in. zgrzytanie zębami, niespokojny sen, nerwowość, bóle brzucha o niejasnej przyczynie) → W celu ustalenia bakteryjnej lub wirusowej przyczyny stanu zapalnego → Profilaktycznie, do oceny ogólnego stanu zdrowia dziecka   Pamiętaj przed pobraniem: *Na badania krwi dla dzieci należy zgłosić się w godzinach porannych *Dziecko powinno być na czczo *Nie zapomnij o przyniesieniu porannej próbki moczu dziecka i próbki kału.   Badania krwi dla dzieci – znaczenie dla zdrowia Rozpoczęcie przez dziecko przygody z przedszkolem lub szkołą wiąże się z nieuniknioną, dużą ilością infekcji określanych mianem chorób wieku dziecięcego, ale również możliwością zakażeń pasożytniczych, których w warunkach wieloosobowych grup, czy też zabaw w piaskownicy trudno uniknąć.  Badania dla dzieci uwzględnione w pakiecie pozwalają m.in. na określenie przyczyny często występujących u dzieci infekcji (np. dróg oddechowych, układu moczowego) co z kolei ułatwia lekarzowi dobranie właściwej farmakoterapii.   Jaki wykonać pakiet badań krwi dla dzieci? e-PAKIET DLA DZIECI uwzględnia badania wykonywane nie tylko we krwi, ale również badanie moczu i kału. Badania dla dzieci z pakietu umożliwiają ocenę stanu zdrowia dziecka: mocz – badanie ogólne, morfologia krwi, kał – pasożyty (1 ozn.), CRP ilościowo, TSH, witamina D metabolit 25(OH). Dzieci chorują często, co zwykle wynika z narażenia ich na dużą ilość drobnoustrojów występujących w skupiskach innych dzieci. Niekiedy częstotliwość infekcji może się potęgować wskutek dodatkowych zaburzeń, m.in. niedoborów witamin, czy też zaburzonej pracy tarczycy.   Poznaj znaczenie zawartych w pakiecie badań dla dzieci: Morfologia krwi jest badaniem, które pozwala ocenić ogólną kondycję organizmu dziecka oraz wnosi wiele istotnych informacji na temat niedoborów pierwiastków lub witamin będących przyczyną anemii oraz etiologii toczących się infekcji. Na podstawie wyników badania można wstępnie wnioskować o alergii, zakażeniach pasożytniczych, a także wykluczyć choroby hematologiczne lub zaburzenia odporności. Kał - pasożyty (1 ozn.) – jest badaniem zasadnym w przypadku zgłaszanych przez dziecko dolegliwości, w postaci bólów brzucha. Ból brzucha jest częstym objawem zakażenia pasożytniczego przewodu pokarmowego. U dzieci zwykle wykrywanymi pasożytami są owsiki, glista ludzka oraz lamblie. CRP ilościowo to badanie umożliwiające różnicowanie przyczyn stanu zapalnego w organizmie. CRP znacząco wzrasta w przebiegu zakażenia bakteryjnego, którego leczenie zwykle wiąże się z koniecznością zastosowania antybiotyku. W większości zakażeń wirusowych nie obserwuje się wzrostu stężenia CRP lub jest on na niewielkim poziomie. CRP wzrasta także po doznanych urazach, w przebiegu przewlekłych chorób zapalnych jak nieswoiste zapalne choroby jelit oraz w chorobach nowotworowych. TSH jest hormonem nadzorującym pracę tarczycy, czyli gruczołu niezwykle ważnego dla rozwoju dziecka. Na podstawie jego stężenia we krwi wstępnie wnioskuje się o nadczynności lub niedoczynności tarczycy. Choroba tarczycy u dziecka może odpowiadać za stany depresyjne, pogorszenie koncentracji, pamięci i wyników w nauce. Ponieważ u dzieci hormony tarczycowe odpowiadają także za rozwój fizyczny i umysłowy, ich niedobór może być odpowiedzialny za późne ząbkowanie, zahamowanie lub opóźnienie procesu dojrzewania oraz powolny wzrost. Niedoczynność tarczycy, występująca przed 3 rokiem życia może być przyczyną trwałego upośledzenia rozwoju umysłowego. Witamina D metabolit 25(OH) to parametr coraz częściej oznaczany w diagnostyce zaburzeń odporności i schorzeń o podłożu zapalnym lub autoimmunizacyjnym. To również uznany wskaźnik gospodarki wapniowo – fosforanowej i obrotu kostnego, utrzymujący równowagę między procesami przebudowy kości (tzw. „kościogubienia” i „kościotworzenia”); stymulujący wytwarzanie kolagenu, wspomagający proces podziału i wzrostu komórek mięśniowych. Jej prawidłowe stężenie we krwi jest kluczowe u dzieci ze względu na ich intensywny okres rozwoju oraz oddziaływanie witaminy D na funkcje innych niż szkieletowy układów i narządów dziecięcego organizmu. Przed sięgnięciem po kapsułkę warto ocenić poziom tej witaminy w organizmie. Pomoże to lekarzowi ustalić optymalne dla danego dziecka dawkowanie suplementu.   Poznaj znaczenie ogólnego badania moczu u dzieci: Mocz – badanie ogólne - ze względu na diagnostyczną wartość wyników jest jednym z najczęściej zlecanych i wykonywanych badań laboratoryjnych, także u dzieci. Służy określeniu fizyko – chemicznych właściwości moczu (badanie metodą paskową) i identyfikacji znajdujących się w nim elementów morfotycznych (badanie mikroskopowe). Jest również badaniem przesiewowym, czyli takim, które pozwala na wykrycie patologii układu moczowego jeszcze w okresie bezobjawowym. Wyniki badania ogólnego moczu dają podstawę do postawienia wstępnej diagnozy chorób nerek, zakażenia układu moczowego, które częściej dotyczy dziewczynek, chorób uwarunkowanych genetycznie (specyficzny zapach), chorób metabolicznych w tym także cukrzycy. Badanie, umożliwia również wskazanie zaburzeń przemiany materii związanych m.in. z dysfunkcją wątroby.   Co może mieć wpływ na wynik: * W okresie 24 godzin przed badaniem krwi i oddaniem moczu, należy powstrzymać dziecko od intensywnej aktywności fizycznej. * Od osób suplementujących biotynę w dawce >5mg/dobę, krew do badania należy pobierać najwcześniej po 8 godz. od ostatniego zażycia biotyny.   Jak się pobiera materiał do badania? Do wykonania pakietu badań dla dzieci niezbędna jest: próbka krwi; próbka moczu; próbka kału. Badanie ogólne moczu wykonuje się z porannej próbki moczu, z tzw. środkowego strumienia, co oznacza, że pierwsze krople moczu powinny trafić do toalety, kolejna - właściwa porcja do pojemnika, a ostatnia - do toalety.  Pojemnik na mocz do badania można kupić w aptece, niekiedy udostępniany jest bezpłatnie w punktach pobrań podległych laboratoriom. Do badania parazytologicznego kału, należy w specjalnym pojemniku zakupionym w aptece umieścić kał w ilości około 1/3 pojemnika. O dokładnym postępowaniu i przygotowaniu do badania przeczytasz tutaj: https://diag.pl/pacjent/poradnik-pacjenta/przygotowanie-do-badan-kalu/   Ile czeka się na wyniki? Od 1 do 4 dni. *Czas prezentowany jest w dniach roboczych i może ulec zmianie ze względu na uwarunkowania laboratoryjne i nie stanowi zobowiązania do realizacji usługi w tym czasie. Informację o przewidywanym czasie wykonania wszystkich badań objętych pakietem, zależnie od wybranego punktu pobrań, można sprawdzić na podstronach poszczególnych badań, wybierając placówkę realizacji lub kontaktując się z infolinią.   Uwaga! Badanie dla dziecka zrealizuj w punkcie przyjaznym dzieciom - sprawdź PUNKTY PRZYJAZNE DZIECIOM.

e-PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY DLA DZIECI - sport
Zmniejszenie wydolności fizycznej, łatwe męczenie się może być sygnałem rozwijającej się anemii (niedokrwistości). Najczęstszą przyczyną tej choroby u dzieci jest niedobór żelaza. Oznaczenie stężenia ferrytyny pozwala na ustalenie poziomu tego pierwiastka zmagazynowanego w organizmie. Dla mocnych kości fundamentalne znaczenie ma prawidłowa gospodarka wapniowo-fosforanowa, zależna od poziomu witaminy D3. Na poziom wapnia i fosforu wpływa też dieta, efektywność wchłaniania w jelitach, obrót kostny (utraty wapnia magazynowanego w kościach) i nasilenie ich wydalania przez nerki. Poziom witaminy D3 zależy od diety i ekspozycji na słońce. U dzieci deficyt wapnia, powiązany z deficytem witaminy D, zagraża rozwojem krzywicy. Oprócz wpływu na dobrostan kości, witamina D3 ma też swój udział w regulacji funkcji układu odpornościowego, jej niedobór wiązany jest z szeregiem chorób - od cywilizacyjnych po autoimmunologiczne i nowotworowe. Badania są doskonałym uzupełnieniem dla e-PAKIETU SPORTOWEGO NA START - dziecko., który pomocny jest w ocenie ogólnego stanu zdrowia. W jego skład wchodzą: morfologia krwi, ogólne badanie moczu, glukoza. Skorzystaj z oferty klikając  TUTAJ..   Uwaga! Badanie dla dziecka zrealizuj w punkcie przyjaznym dzieciom - sprawdź PUNKTY PRZYJAZNE DZIECIOM.

e-PAKIET DLA MALUCHÓW
Dedykowany dla: Dzieci powyżej 3 roku życia Wskazany: → W przypadku objawów wskazujących na alergię (pokarmową, skórną, oddechową), nietolerancje pokarmowe, bólów brzucha o niejasnej przyczynie, przewlekających się infekcji i pojawiających się po nich powikłań. → W celu ustalenia bakteryjnej lub wirusowej przyczyny stanu zapalnego. → Profilaktycznie, do oceny ogólnego stanu zdrowia dziecka.     Pamiętaj przed pobraniem: *Na badania krwi dla dzieci należy zgłosić się w godzinach porannych. *Dziecko powinno być na czczo.     Badania dla maluchów – znaczenie dla zdrowia Nieodłącznym elementem dzieciństwa są różnego rodzaju choroby, dające pełną gamę objawów. Dla rodzica, każdy niepokojący objaw może stanowić przyczynę przysłowiowych zawrotów głowy i zaniepokojenia o zdrowie swojej pociechy. Poza zakaźnymi chorobami wieku dziecięcego, coraz częściej przypadłością najmłodszych stają się różnego rodzaju alergie oraz nietolerancje pokarmowe, które należy różnicować z celiakią – genetycznie uwarunkowaną chorobą autoimmunologiczną, destrukcyjnie wpływającą na przewód pokarmowy, a manifestującą się również w postaci zmian skórnych. Badania dla maluchów uwzględnione w pakiecie pozwalają na określenie przyczyny często obserwowanych u dzieci objawów, co z kolei ułatwia lekarzowi dobranie właściwej ścieżki terapeutycznej.     Jakie wykonać badania na choroby dziecięce? e-PAKIET DLA MALUCHÓW uwzględnia badania wykonywane z próbki krwi: morfologia krwi, glukoza, bilirubina całkowita, CRP ilościowo, ASO ilościowo, TSH, witamina D metabolit 25(OH), Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA, IgE całkowite.     Dzieci chorują często, co zwykle wynika z narażenia ich na dużą ilość drobnoustrojów występujących w skupiskach innych dzieci. Niekiedy częstotliwość infekcji może się potęgować wskutek dodatkowych zaburzeń, m.in. niedoborów witamin, w szczególności witaminy D, czy też zaburzonej pracy tarczycy.     Poznaj znaczenie zawartych w pakiecie badań dla maluchów: Morfologia krwi jest badaniem, które pozwala ocenić ogólną kondycję organizmu dziecka oraz wnosi wiele istotnych informacji na temat niedoborów pierwiastków lub witamin będących przyczyną anemii oraz etiologii toczących się infekcji. Na podstawie wyników badania można wstępnie wnioskować o alergii, zakażeniach pasożytniczych, a także wykluczyć choroby hematologiczne lub zaburzenia odporności. Glukoza i jej stężenie jest decydującym kryterium rozpoznawania zaburzeń gospodarki węglowodanowej, w tym cukrzycy. U dzieci nieprawidłowe wysokie stężenie glukozy we krwi wiąże się z dużą objętością oddawanego moczu (organizm próbuje pozbyć się nadmiaru glukozy), bardzo nasilonym pragnieniem (próba rozcieńczenia glukozy), wzmożonym apetytem niepowodującym przybierania na wadze, a wręcz obserwowana jest utrata masy ciała, senność, osłabienie oraz zmiany w zachowaniu dziecka (np. brak chęci do zabawy, agresja). Bilirubina całkowita to badanie, na podstawie którego oceniana jest funkcja wątroby. CRP ilościowo to badanie umożliwiające różnicowanie przyczyn stanu zapalnego w organizmie. CRP znacząco wzrasta w przebiegu zakażenia bakteryjnego, którego leczenie zwykle wiąże się z koniecznością zastosowania antybiotyku. W większości zakażeń wirusowych nie obserwuje się wzrostu stężenia CRP lub jest on na niewielkim poziomie. CRP wzrasta także po doznanych urazach, w przebiegu przewlekłych chorób zapalnych jak nieswoiste zapalne choroby jelit oraz w chorobach nowotworowych. ASO ilościowo - ASO, czyli antystreptolizyna O i jej pomiar jest przydatny w ustaleniu, czy objawy chorobowe (m.in. schodząca skóra z opuszków palców, bóle kostno-stawowe, problemy z oddawaniem moczu, gorączka o niejasnej przyczynie) spowodowane są przebytym zakażeniem bakterią Streptococcus pyogenes. Nieleczone lub nieprawidłowe leczenie zakażenia np. gardła bakterią S. pyogenes może wyzwalać reakcję autoimmunizacyjną, skutkującą popaciorkowcowym zapaleniem stawów, kłębuszkowym zapaleniem nerek lub ostrą gorączką reumatyczną. TSH jest hormonem nadzorującym pracę tarczycy, czyli gruczołu niezwykle ważnego dla rozwoju dziecka. Na podstawie jego stężenia we krwi wstępnie wnioskuje się o nadczynności lub niedoczynności tarczycy. Choroba tarczycy u dziecka może odpowiadać za stany depresyjne, pogorszenie koncentracji, pamięci i wyników w nauce. Ponieważ u dzieci hormony tarczycowe odpowiadają także za rozwój fizyczny i umysłowy, ich niedobór może być odpowiedzialny za późne ząbkowanie, zahamowanie lub opóźnienie procesu dojrzewania oraz powolny wzrost. Niedoczynność tarczycy, występująca przed 3 rokiem życia może być przyczyną trwałego upośledzenia rozwoju umysłowego. Witamina D metabolit 25(OH) to parametr coraz częściej oznaczany w diagnostyce zaburzeń odporności i schorzeń o podłożu zapalnym lub autoimmunizacyjnym. To również uznany wskaźnik gospodarki wapniowo – fosforanowej i obrotu kostnego, utrzymujący równowagę między procesami przebudowy kości (tzw. „kościogubienia” i „kościotworzenia”); stymulujący wytwarzanie kolagenu, wspomagający proces podziału i wzrostu komórek mięśniowych. Jej prawidłowe stężenie we krwi jest kluczowe u dzieci ze względu na ich intensywny okres rozwoju oraz oddziaływanie witaminy D na funkcje innych niż szkieletowy układów i narządów dziecięcego organizmu. Przed sięgnięciem po kapsułkę warto ocenić poziom tej witaminy w organizmie. Pomoże to lekarzowi ustalić optymalne dla danego dziecka dawkowanie suplementu. Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA - podniesione stężenie badanych przeciwciał jest wskaźnikiem nietolerancji glutenu (białka obecnego w mące pszenicy, żyta i jęczmienia) charakterystycznej dla celiakii. Celiakia to choroba diagnozowana przeważnie u dzieci, w wyniku której dochodzi do zaników kosmków jelita cienkiego odpowiedzialnych za wchłanianie substancji odżywczych, czego konsekwencją może być zaburzony rozwój (fizyczny, ale także umysłowy) dziecięcego organizmu. Ze względu na fakt, że celiakia może manifestować się objawami ze strony przewodu pokarmowego, ale także zmianami skórnymi często różnicowana jest z alergią. IgE całkowite (stężenie wszystkich cząsteczek IgE bez względu na specyficzność) jest pomocniczym parametrem diagnostycznym przy podejrzeniu alergii i atopii (dziedzicznej skłonności do alergii) oraz chorób pasożytniczych.   Co może mieć wpływ na wynik: * Od osób suplementujących biotynę w dawce >5mg/dobę, krew do badania należy pobierać najwcześniej po 8 godz. od ostatniego zażycia biotyny.     Jak się pobiera materiał do badania? Do wykonania pakietu badań dla maluchów niezbędna jest próbka krwi.     Ile czeka się na wyniki? Od 1 do 5 dni. *Czas prezentowany jest w dniach roboczych i może ulec zmianie ze względu na uwarunkowania laboratoryjne i nie stanowi zobowiązania do realizacji usługi w tym czasie. Informację o przewidywanym czasie wykonania wszystkich badań objętych pakietem, zależnie od wybranego punktu pobrań, można sprawdzić na podstronach poszczególnych badań, wybierając placówkę realizacji lub kontaktując się z infolinią.     Uwaga! Badanie dla dziecka zrealizuj w punkcie przyjaznym dzieciom - sprawdź PUNKTY PRZYJAZNE DZIECIOM.

e-PAKIET SERCOWY
Dedykowany dla: Kobiet, Mężczyzn Wskazany: → W diagnostyce m.in. pogorszenia ogólnej kondycji, nieustępującego zmęczenia, pojawiających się duszności, nasilonej senności, obrzęków → Kontrolnie – w monitorowaniu leczenia chorób przewlekłych (np. choroby zakrzepowo-zatorowej, nadciśnienia, cukrzycy, miażdżycy, niewydolności serca) → Profilaktycznie, przy braku objawów do ogólnej oceny stanu zdrowia Pamiętaj przed pobraniem: *Na badania krwi na serce należy zgłosić się w godzinach porannych *Do punktu pobrań zgłoś się na czczo *Przed pobraniem krwi unikaj wysiłku     Serce – rola w organizmie Serce jest głównym narządem układu krwionośnego, którego zadaniem jest pompowanie i dostarczanie natlenowanej krwi do każdej, nawet najodleglejszej komórki naszego organizmu. Dobowa ilość skurczów mięśnia sercowego przekracza nawet 100 tysięcy, co daje około      7500l przepompowanej krwi tylko w trakcie jednej doby. Krew do serca zbierana jest z sieci naczyń krwionośnych, których łączna długość wynosi około 160 tysięcy kilometrów. Ten katorżniczy wysiłek wykonuje umieszczony w klatce piersiowej, czterojamowy mięsień ważący zaledwie ~300g.     Jakie badanie na serce z krwi? e-PAKIET SERCOWY uwzględnia pomiar szeregu parametrów, które zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni wpływają na funkcjonowanie mięśnia sercowego: glukoza, lipidogram, homocysteina, D-dimer, troponina sercowa, elektrolity (Na, K), magnez. Serce, aby biło jak najdłużej swoim właściwym rytmem, musi mieć zapewnione ku temu odpowiednie warunki. Jego pracę upośledza m.in. przetrwale podniesiony poziom glukozy we krwi oraz zbyt wysokie stężenie cholesterolu. Oba te czynniki znacząco zmieniają struktury naczyń krwionośnych otaczających serce i powoli, ale skutecznie prowadzą do jego niewydolności. Badania laboratoryjne na serce uwzględnione w pakiecie pozwalają na monitorowanie stężenia parametrów wpływających na funkcjonowanie mięśnia sercowego, a otrzymane wyniki pozwalają na wprowadzenie ewentualnych modyfikacji, poprawiających wydolność tego niezwykle ważnego narządu.     Poznaj znaczenie uwzględnionych badań w pakiecie kardiologicznym: Glukoza to badanie, na podstawie którego, wg kryteriów opracowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, możliwe jest rozpoznanie zaburzeń metabolizmu glukozy. Wysokie stężenie glukozy na czczo wynika zwykle z podstępnej, obarczonej szeregiem powikłań choroby metabolicznej – cukrzycy. Długotrwale zwiększone stężenie glukozy we krwi, powoduje w naczyniach krwionośnych zaopatrujących mięsień sercowy w tlen powstawanie patologicznych zmian o charakterze mikroangiopatycznym. Oznacza to, że naczynia krwionośne ulegają nieprawidłowej przebudowie, która utrudnia zaopatrywanie serca w tlen i składniki odżywcze, co sprawia, że z czasem praca mięśnia sercowego staje się po prostu nieefektywna. Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) to zestaw badań służący monitorowaniu gospodarki lipidowej organizmu i oszacowaniu ryzyka zachorowania na choroby sercowo – naczyniowe np. miażdżycę i nadciśnienie tętnicze oraz wystąpienia groźnych incydentów jak udar, zawał, czy nagła śmierć sercowa. Dieta wysokotłuszczowa i wysokowęglowodanowa, która w konsekwencji odpowiada za zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi prowadzi do rozwoju miażdżycy. To choroba polegająca na tworzeniu w obrębie tętniczych naczyń krwionośnych blaszek miażdżycowych, zawężających światło naczynia. Skutkiem tych zmian jest zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, ale także zmniejszony przepływ krwi przez naczynia krwionośne, również te, które zaopatrują serce w tlen i składniki odżywcze. Serce pracujące pod wpływem zwiększonego ciśnienia ulega nieprawidłowej przebudowie, a niedotlenienie powoduje, że z biegiem czasu staje się niewydolne. Najgroźniejszym powikłaniem miażdżycy jest zawał mięśnia sercowego, który nadal obarczony jest wysokim ryzykiem zgonu. Homocysteina jest badaniem wykorzystywanym w ocenie ryzyka chorób o podłożu miażdżycowym i zakrzepowym, stanowi cenne uzupełnienie lipidogramu. Wysokie stężenie homocysteiny jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia: choroby wieńcowej, zawału serca, miażdżycy tętnicy szyjnej, miażdżycy tętnic obwodowych, miażdżycy tętnic mózgowych, udaru mózgu, zakrzepicy żylnej i zatorowości tętnicy płucnej. D-dimer. Oznaczanie stężenia D-dimerów jest wykonywane w podejrzeniu nasilenia procesów krzepnięcia krwi, które mogą być przyczyną powstawania zakrzepów, utrudniających pracę mięśnia sercowego. Oznaczanie znajduje zastosowanie w diagnostyce chorób zakrzepowo-zatorowych, m.in. zatoru płucnego i zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. Prawidłowe stężenie D-dimerów pozwala z bardzo dużym prawdopodobieństwem wykluczyć zaburzenia związane z procesem krzepnięcia krwi. Troponina sercowa i pomiar jej stężenia to badanie, które stanowi złoty standard w wykrywaniu martwicy mięśnia sercowego, powstającej wskutek zawału mięśnia sercowego. Przydatne jest również w diagnostyce niewydolności mięśnia sercowego o różnym stopniu rozległości, spowodowanej m.in. jego niedokrwieniem, zapaleniem lub nawet uszkodzeniem mechanicznym. Elektrolity (Na, K). Zaburzenia elektrolitowe często wynikają z zaburzonej funkcji filtracyjnej nerek, stanowią również skutek odwodnienia. Mogą prowadzić do szeregu powikłań, m.in. zaburzeń rytmu serca, są także przyczyną powstawania obrzęków. W przypadku hipokaliemii, czyli obniżonego stężenia potasu we krwi obserwowanymi objawami są zazwyczaj kołatanie i arytmia serca. Magnez bierze udział w przekazywaniu impulsów nerwowo – mięśniowych, również w obrębie mięśnia sercowego. Oznaczenie magnezu jest niezbędne w ustaleniu przyczyny nawracających skurczy mięśniowych, drżenia lub/i osłabienia mięśni oraz uczucia mrowienia, ale także zaburzeń rytmu serca. Szacuje się, że niedobór magnezu może dotyczyć nawet 10% populacji. Ze względu na szereg zależności występujących między analizowanymi parametrami, wyniki uzyskanych badań należy skonsultować z lekarzem.     Co może mieć wpływ na wynik: * Od osób suplementujących biotynę w dawce >5mg/dobę, materiał do badania należy pobierać najwcześniej po 8 godz. od ostatniego zażycia biotyny. * W okresie 24 godzin przed badaniem na serce z krwi należy wstrzymać się od intensywnej aktywności fizycznej.     Jak się pobiera materiał do badania? Do wykonania badań z pakietu kardiologicznego niezbędna jest próbka krwi.     Ile czeka się na wyniki?  Od 1 do 2 dni. *Czas prezentowany jest w dniach roboczych i może ulec zmianie ze względu na uwarunkowania laboratoryjne i nie stanowi zobowiązania do realizacji usługi w tym czasie. Informację o przewidywanym czasie wykonania wszystkich badań objętych pakietem, zależnie od wybranego punktu pobrań, można sprawdzić na podstronach poszczególnych badań, wybierając placówkę realizacji lub kontaktując się z infolinią.

Podobne artykuły