367.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 241.00 PLN Zawiera 9 badań

Pakiet dla dzieci zawiera podstawowe badania krwi, odzwierciedlające ogólny stan zdrowia (bez względu na wiek): morfologię krwi (obraz) i pomiar stężenia: glukozy, CRP, TSH i witaminy D oraz badania istotne dla przesiewu i diagnostyki chorób dziecięcych i ich powikłań.

Rozpoznanie chorób wieku dziecięcego pozwala na skuteczniejsze wdrożenie leczenia lub odpowiednią profilaktykę, zapobiegając bezpośrednim komplikacjom i konsekwencjom odległym, pojawiającym się w życiu dorosłym. To takich badań należy pomiar stężenia: całkowitej IgE (przesiew chorób alergicznych i pasożytniczych), IgA swoistej dla transglutaminazy tkankowej (nietolerancja glutenu) czy ASO (infekcje paciorkowcowe i ich powikłania). Wszystkie badania z pakietu wykonywane są we krwi.

Analiza obrazu krwi jest podstawowym wskaźnikiem stanu zdrowia i odżywienia organizmu (niedobory żelaza). Wyniki pozwalają na: rozpoznanie anemii i zaburzeń krzepnięcia krwi, obecności i nasilenia stanu zapalnego lub choroby pasożytniczej oraz upośledzenia odporności.

Diagnostyka zapalenia i zakażenia, poza analizą krwinek białych, wykorzystuje pomiar stężenia białka stanu zapalnego: białka C-reaktywnego (CRP). Częste u dzieci zakażenia paciorkowcowe (np. anginy ropne) i ich groźne komplikacje w postaci gorączki reumatycznej lub zapalenia kłębuszków nerkowych, rozpoznawane są w oparciu o stężenie antystreptolizyny A (ASO). Stężenie glukozy jest decydującym kryterium rozpoznawania zaburzeń gospodarki węglowodanowej i chorób z nimi związanych, na ogół przebiegających bez objawów charakterystycznych.

Wskaźnikiem funkcji tarczycy, wpływającej na rozwój fizyczny i umysłowy dziecka, jest stężenie TSH. Badanie ma ogromne znaczenie, gdyż objawy zaburzeń tarczycy są różnorodne i zależne od fazy rozwojowej dziecka.

Wysokie stężenie całkowitej IgE stanowi przesłankę dla pogłębionej diagnostyki alergologicznej, a łącznie z obrazem białych krwinek, przesłankę dla diagnostyki chorób pasożytniczych.

Podniesione stężenie przeciwciał IgA swoistych dla transglutaminazy tkankowej jest wskaźnikiem nietolerancji glutenu - białka obecnego w mące pszenicy, żyta i jęczmienia.

Pakiet zawiera następujące badania

Morfologia krwi (pełna)

Morfologia krwi pełna (tzw. morfologia 5 diff.). Jakościowa i ilościowa ocena składu i morfologii  krwi obwodowej, krwinek: czerwonych (erytrocytów), białych […]

Glukoza

Glukoza. Oznaczenie stężenia glukozy we krwi służy do oceny metabolizmu węglowodanów. Jest podstawowym badaniem w rozpoznawaniu i monitorowaniu  leczenia cukrzycy. […]

Bilirubina całkowita

Bilirubina całkowita. Pomiar stężenia bilirubiny całkowitej w krwi, przydatny  w diagnostyce chorób wątroby, dróg żółciowych i zespołów hemolitycznych.

CRP, ilościowo

CRP ilościowo. CRP (białko C-reaktywne), jest tzw. białkiem ostrej fazy, szybkim wskaźnikiem (4-8 godzin) uszkodzeń tkanek w wyniku zapalenia, infekcji, […]

ASO, ilościowo

ASO, ilościowo. Diagnostyka serologiczna zakażeń i innych stanów chorobowych wywołanych przez Streptococcus pyogenes (S. pyogenes).

TSH

TSH. Oznaczenie stężenia TSH (hormon tyreotropowy, tyreotropina) jest najczulszym badaniem wykrywającymi zaburzenia czynności tarczycy (łącznie z zaburzeniami bezobjawowymi) oraz umożliwiającym […]

Witamina D metabolit 25(OH)

Ocena poziomu całkowitej 25-hydroksy witaminy D – witaminy 25(OH)D, przydatna  w przebiegu zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, w tym chorób metabolicznych tkanki […]

P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA

Oznaczenie przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w klasie IgA metodą ELISA w surowicy, przydatne w diagnostyce celiakii i nietolerancji glutenu […]

IgE całkowite

IgE całkowite. Oznaczenie całkowitej IgE w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce chorób pasożytniczych i pomocnicze w diagnostyce alergii.

Może zainteresuje Cię również:

935.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 888.00 PLN
1,320.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 1,154.00 PLN
386.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 230.00 PLN