Czym jest zespół Tourette’a? Przyczyny, objawy, leczenie

Marta Skrzypek


Udostępnij

Zespół Tourette’a jest zaburzeniem neurologicznym, charakteryzującym się tikami, czyli wykonywaniem nagłych, niekontrolowanych ruchów i wydawaniem takowych dźwięków. Choć często kojarzony jest z mimowolnym wykrzykiwaniem obscenicznych słów, to tylko jedna z wielu manifestacji tego schorzenia. Dowiedz się, jakie są przyczyny choroby, jej objawy oraz dostępne metody leczenia.

zespół tourette'a

Czym jest zespół Tourette’a?

Zespół Tourette’a to neurologiczne zaburzenie, które manifestuje się poprzez występowanie tzw. tików – nagłych, niekontrolowanych ruchów i dźwięków. Choć niektórzy mogą kojarzyć chorobę wyłącznie z mimowolnym wykrzykiwaniem nieprzyzwoitych słów (tzw. koprolalią), to jest to tylko jedna z wielu możliwych manifestacji choroby. Tik może przybierać różne formy – od prostych gestów czy mrugania oczami, po bardziej skomplikowane ruchy lub wydawanie dźwięków, jak np. kaszel, pohukiwanie czy nawet powtarzanie cudzych słów (tzw. echolalia). Zespół Tourette’a może wywoływać znaczący dyskomfort psychiczny i społeczny u osób dotkniętych tą przypadłością, dlatego też istotne jest zrozumienie jego natury oraz poznanie możliwości leczenia.

Zespół Tourette’a u dzieci

Zespół Tourette’a może pojawiać się u dzieci w różnym wieku, zazwyczaj między 5. a 10. rokiem życia. U niektórych objawy są łagodne i niezauważalne, podczas gdy u innych bardziej nasilone i wpływają na codzienne funkcjonowanie. W przypadku dzieci zespół Tourette’a często towarzyszy innym zaburzeniom, takim jak ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej), OCD (zespół obsesyjno-kompulsywny) czy zaburzenia nastroju. Wczesne rozpoznanie i odpowiednie wsparcie od lekarzy, terapeutów oraz rodziny pomaga dzieciom w radzeniu sobie z objawami i w poprawie jakości życia. Istotne jest również zrozumienie i akceptacja ze strony otoczenia – zapewnienie dziecku wsparcia emocjonalnego i społecznego.

Zespół Tourette’a – objawy

Objawy zespołu Tourette’a są różnorodne i mogą się znacznie różnić w zależności od osoby i stopnia nasilenia choroby. Oto najczęstsze objawy tego zaburzenia:

 1. Tiki motoryczne: są to nagłe, mimowolne ruchy ciała, które mogą przybierać różne formy, takie jak: drganie powiek, mruganie oczami, marszczenie nosa, potrząsanie głową, machanie rękami lub kopnięcia.
 2. Tiki fonetyczne: polegają na niekontrolowanych dźwiękach wydawanych ustami lub gardłem. Mogą to być: kaszel, chichot, pohukiwanie, chrząkanie czy wykrzykiwanie słów.
 3. Koprolalia: jest to objaw, który charakteryzuje się powtarzaniem obscenicznych lub niestosownych słów lub fraz. Warto zaznaczyć, że koprolalia nie występuje u wszystkich osób z zespołem Tourette’a.
 4. Echolalia: polega na powtarzaniu słów lub fraz zasłyszanych od innych osób. Osoba dotknięta zespołem Tourette’a może mimowolnie powtarzać wypowiedzi innych, nawet jeśli nie ma tego świadomości.
 5. Palilalia: to powtarzanie własnych słów lub fraz. Osoby z zespołem Tourette’a mogą niekontrolowanie powtarzać własne wypowiedzi, czasem wielokrotnie.
 6. Tiki emocjonalne: polegają na nagłych zmianach nastroju, takich jak wybuchy śmiechu, płaczu lub gniewu, które mogą wystąpić spontanicznie i nie są związane z konkretnymi sytuacjami.
 7. Tiki składające: są to sekwencje ruchów wykonywane w określony sposób. Osoba dotknięta zespołem Tourette’a może np. dotykać przedmiotów w konkretnej kolejności lub wykonywać inne złożone ruchy.

Warto zaznaczyć, że objawy zespołu Tourette’a mają różny stopień nasilenia i często zmieniają się w czasie. Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego ważne jest świadome i empatyczne podejście do osób dotkniętych tym schorzeniem.

Zespół Tourette’a – potencjalne przyczyny

Przyczyny zespołu Tourette’a nie są w pełni poznane, ale istnieje wiele teorii na temat potencjalnych czynników mogących przyczyniać się do jego wystąpienia.

Jedną z głównych jest ta dotycząca zaburzeń neurochemicznych, sugerująca, że nieprawidłowa równowaga neuroprzekaźników w mózgu, takich jak dopamina, serotonina i noradrenalina, odgrywa rolę w powstawaniu tików. Ponadto badania genetyczne sugerują, że istnieje pewna skłonność do dziedziczenia zespołu Tourette’a, co wskazuje na wpływ czynników genetycznych na ryzyko jego wystąpienia.

Inną przyczyną są zaburzenia w okresie ciąży i porodu. Czynniki, takie jak: stres w okresie ciąży, używanie substancji toksycznych (alkoholu, nikotyny), niedotlenienie podczas porodu oraz niska ocena w skali Apgar, są związane z większym ryzykiem wystąpienia zespołu Tourette’a u dziecka.

Środowisko również ma znaczenie, ponieważ czynniki stresogenne czy infekcje wirusowe mogą prowadzić do nasilenia objawów u osób mających skłonność genetyczną do tego schorzenia. Niestety, dokładne przyczyny zespołu Tourette’a nadal pozostają przedmiotem intensywnych badań naukowych.

Jakie są metody leczenia zespołu Tourette’a?

Zespół Tourette’a jest chorobą nieuleczalną. Głównym podejściem terapeutycznym jest edukacja pacjentów oraz ich bliskich. Celem tego procesu jest poprawa codziennego funkcjonowania chorego, niezależnie od stopnia nasilenia objawów schorzenia.

Oto kilka najczęściej stosowanych metod terapeutycznych:

 1. Terapia behawioralna: jest to forma terapii, która skupia się na zmniejszaniu nasilenia tików poprzez naukę technik samokontroli oraz zastępowanie niepożądanych zachowań innymi, mniej drażniącymi dla otoczenia.
 2. Farmakoterapia: w niektórych przypadkach lekarz może zalecić farmakoterapię, czyli stosowanie leków mających na celu zmniejszenie nasilenia tików lub objawów towarzyszących, takich jak depresja czy nadpobudliwość.
 3. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): ta forma terapii koncentruje się na zmianie myślenia i zachowania pacjenta poprzez identyfikację i zmniejszenie negatywnych myśli oraz uczuć związanych z tikami.
 4. Terapia zajęciowa: skupia się na angażowaniu pacjenta w różnorodne aktywności, które mogą pomóc w kontrolowaniu tików poprzez odwrócenie uwagi od nich i zwiększenie poczucia własnej wartości.
 5. Wsparcie społeczne: kluczowe jest wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół oraz społeczności. Akceptacja i zrozumienie otoczenia mogą znacznie przyczynić się do poprawy jakości życia osób dotkniętych zespołem Tourette’a.
 6. Modyfikacje środowiskowe: tworzenie środowiska, które wspiera pacjenta i minimalizuje stresujące sytuacje, może pomóc w zmniejszeniu nasilenia tików.

Należy pamiętać, że skuteczność poszczególnych metod różni się w zależności od indywidualnych potrzeb i cech pacjenta. Ważne jest konsultowanie się z lekarzem oraz z terapeutą w celu ustalenia najlepszego planu leczenia.

Autor: Marta Skrzypek

Weryfikacja merytoryczna: lek. Wiktor Trela

Bibliografia

 • P. Janik, Postępowanie w tikach i zespole Gillesa de la Tourette’a – rekomendacje grupy ekspertów, „Varia Medica” 2008, vol. 2, nr 6, s. 527–545.
 • L. Wawrk, Nie-do-stosowane funkcjonowanie nieletniego z zespołem Tourette’a. Analiza przypadku, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2007, nr 26, s. 198–208.
 • M. Robertson, A. Cavanna, Zespół Tourette’a. Fakty, Wydawnictwo Czarno na Białym, Warszawa 2013.