2 marca 2018

Konkurs plastyczny jestem dzielny II

Laureaci Konkursu Plastycznego „Jestem dzielny – badam się z uśmiechem” część ll

1. miejsce – Sebastian S.  kl. lll , Kryłów Kolonia (SP  w Kryłowie) –  BON uprawniający do wykonania sesji zdjęciowej na zamku w Janowcu, Tablet Samsung Galaxy

2. miejsce – Julia G. kl. lV c ,  Świdnik  (SP nr 3 w Świdniku) – Rower Kross Modo 24

3. miejsce – Amelia O.  kl. V , Zagoźdź  (SP w Zagoździu) – Aparat fotograficzny EasyPix W1400 Blue

 Najwięcej prac konkursowych nadesłali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej NR 5 im. Energetyków w Stalowej Woli – zgodnie z Regulaminem z pośród tych wybrano pracę :

Zuzanna C. kl. l V b  , Nisko – BON uprawniający do zorganizowania w szkole Dnia Dziecka (nagłośnienie, oświetlenie) 2019 r.

Laureaci zostaną poinformowani, w terminie do 14 dni listem poleconym, o miejscu i terminie wręczenia nagród.

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym „Jestem dzielny – badam się z uśmiechem – część II” – zorganizowany przez DIAGNOSTYKA Oddział Lublin z okazji jubileuszu 20-lecia firmy. Konkurs ma na celu wybranie postaci zwierząt na naklejki jubileuszowe dla dzielnych, małych Pacjentów.

Cele konkursu:

 • stworzenie możliwości szerokiego i aktywnego udziału dzieci oraz młodzieży w aktywnościach artystycznych,
 • rozpowszechnienie wiedzy na temat profilaktyki zdrowia oraz roli badań laboratoryjnych w dbałości o zdrowie człowieka,
 • przełamanie u dzieci lęku przed wizytą w medycznym laboratorium diagnostycznym,
 • ukazanie przez młodych twórców sposobu na przełamanie tego lęku (związanego z wizytą w laboratorium),
 • wdrażanie i rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy twórczej,
 • pobudzenie aktywności twórczej jako formy spędzania czasu z rodziną.

WARUNKI UCZESTNICTWA i TERMINY (skrót)
Konkurs adresowany jest do dzieci z klas l – Vl szkół podstawowych

 • Województwa Lubelskiego (wszystkie powiaty),
 • Województwa Podkarpackiego (powiaty: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola)
 •    Województwa Mazowieckiego (powiaty: Przysucha, Szydłowiec)

Konkurs trwa od 01.03.2018 r. do 30.05.2018 r.
Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018 roku do DIAGNOSTYKA Oddział Lublin ul. Wigilijna 12, Lublin 20 – 502 (ew. przesłać na ww. adres z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”).

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 20.06.2018r. o godz. 15.00 w Lublinie ul. Wigilijna 12. Informacja o wynikach konkursu będzie opublikowana także pod adresem: https://diag.pl/pacjent/konkurs-plastyczny-dzielny-ii/

Warunki uczestnictwa:
•     wykonanie przez dziecko jednej pracy w wybranej technice  – kredki, farby, węgiel, ołówek, atrament, tusz,
•    praca konkursowa musi zawierać postać zwierzęcą – symbolizującą pacjenta przychodzącego do punktu pobrań laboratorium na badania stanu swojego zdrowia,
•    prace mogą być wykonane w formacie A4 lub A5,
•    pracę należy odpowiednio zabezpieczyć foliową koszulką lub kartonową teczką,
•    prace na odwrocie muszą zawierać w prawym dolnym rogu:
o    imię, nazwisko i wiek uczestnika,
o    dokładny adres zamieszkania,
o    imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego wraz z adresem i numerem telefonu,
o    nazwę i adres szkoły uczestnika,
o    w konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które wcześniej nie były nigdzie publikowane ani nie były nagradzane w innych konkursach,
o    nadesłane prace przechodzą na własność organizatora,
o    prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę

Warunkiem dopuszczenia pracy do oceny jest zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz pobranie i wypełnienie Zgłoszenia Konkursowego.

Komisja oceniająca i zasady przyznania nagród:

•    do oceny prac zostanie powołana przez organizatora Komisja Konkursowa, która dokona spisu prac, oceni nadesłane prace i podejmie decyzję o przyznaniu poszczególnych nagród i wyróżnień
•    twórcy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani telefonicznie oraz listem poleconym o miejscu i terminie wręczenia nagród

Nagrody dla laureatów konkursu:

 •     sesja fotograficzna na zamku w Janowcu,
 •     tablet,
 •     rower,
 •     aparat fotograficzny.

Nagrody pozostałe i wyróżnienia:

 •   każdy uczestnik otrzyma bezpieczną opaskę odblaskową,
 •     każdy uczestnik reprezentujący szkołę, która nadeśle powyżej 50 prac otrzyma plecak/worek na strój gimnastyczny,
 •     spośród prac uczniów szkoły, której uczniowie nadeślą najwięcej prac plastycznych, zostanie wyróżniona najlepsza praca, której twórca otrzyma nagrodę specjalną – zorganizowanie Dnia

Dziecka 2019 roku (zabawy i gry z animatorem, nagłośnienie i oświetlenie),

 •     organizator zastrzega prawo do wyróżnienia 10 prac oraz nagrodzenia ich twórców zestawami plastycznymi

 

Wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac będzie miał miejsce w siedzibie DIAGNOSTYKA Oddział Lublin ul. Wigilijna 12, w dniach 25-29 czerwca 2018 r.
Nagrodzone prace zostaną opublikowane również na stronie diagnostyka.pl, stronach „Kurier Lubelski” oraz na profilu FaceBook sieci DIAGNOSTYKA.
Regulaminem Konkursu
Zgłoszenie Konkursowe
Uczestnicy Konkursu otrzymają Zaproszenia na profilaktyczne badanie morfologii krwi obwodowej z rozdziałem leukocytów na pięć grup (5 diff.) do Punktów Pobrań DIAGNOSTYKI na terenie Lublina i całego Województwa Lubelskiego.

Patronat honorowy nad Konkursem
Marszałek Województwa Lubelskiego doceniając przedsięwzięcie, jako wydarzenie o szczególnej wartości prozdrowotnej, objął patronat honorowy nad akcją.
Patronat medialny nad konkursem
Polska Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sponsorzy:
Fundacja „Z Serca Dla Serca”
DAKAR Dawid Piwowarczyk
JedynyTakiDj.pl Mariusz Żubrowski
Informacje o Konkursie rozsyłane są do szkół drogą elektroniczną a plakaty oraz informatory dotyczące Konkursu dostarczane przez pracowników Diagnostyki.

 

plakat-konkursowy-a1-lublin-spadyq