Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Badania serologiczne w kierunku choroby „płuco farmera”

Kod oferty: 876
Kod ICD: --

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Badania serologiczne w kierunku zespołu „płuco farmera”. Identyfikacja precypityn swoistych dla patogennych alergenów, przydatna w diagnostyce zespołu „płuco farmera”  będącego jedną z odmian alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych (AZPP).

Więcej informacji

Identyfikacja precypityn swoistych dla patogennych alergenów, przydatna  w diagnostyce odmiany alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych (AZPP) – zespołu „płuco farmera”.  „Płuco farmera” (płuco rolnika)  jest najczęstszą odmianą alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych (AZPP), do którego dochodzi w wyniku wdychania alergenów drobnoustrojów obecnych głównie w wilgotnym lub butwiejącym sianie. Alergenami o takim działaniu są antygeny bakterii termofilnych namnażających się w wilgotnym sianie, promieniowców,  grzybów pleśniowych (Aspergillus fumigatus) lub endotoksyny bakteryjne  (np. wytwarzana przez Erwinia herbicola, dzisiaj Pantoea agglomerans). Choroba rozwija się u osób narażonych na alergeny, głównie u rolników, pracowników silosów itd. Częstość występowania zależy od warunków klimatycznych, uprzemysłowienia  rolnictwa, stężenia alergenów oraz od możliwości diagnostycznych. Obok „płuco farmera”, do AZPP zalicza się: zespoły zwane: płuco hodowcy ptaków,  pieczarkarza, klimatyzacyjne itd. Poza wymienionymi bakteriami i grzybami powodowane są  przez:  alergeny pierwotniaków, białka zwierzęce, organiczne związki chemiczne i leki. Choroba jest ziarniniakową chorobą zapalną, charakteryzującą się naciekaniem płuc przez subpopulacje aktywowanych limfocytów T, głównie  CD8  (stosunek CD4/CD8 <1), funkcjonalnie – limfocytów pamięci i cytotoksycznych oraz makrofagi i granulocyty.  W ostrej postaci choroby, 4-8 godzin po intensywnej ekspozycji na alergeny, przebiegającej z objawami grypopodobnymi,  obserwowana jest leukocytoza (do 25 000/mm3), podniesiony poziom immunoglobulin (z wyjątkiem IgE) oraz obecność precypityn,  zwykle klasy IgG. Ostre zmiany zwykle cofają się po przerwaniu kontaktu z alergenem. Obecność precypityn jest przejawem odpowiedzi humoralnej na patogenne alergeny (przeciwciała takie swoiście precypitują patogenne alergeny). Należy jednakże pamiętać, że obecność precypityn nie jest wyłącznie wykładnikiem choroby, lecz świadczy o uczuleniu na antygen. W przypadkach wieloletniego narażenia na antygen, swoiste precypityny mogą być niewykrywalne.