nazwa badania

CRP, ilościowo

kod oferty

61

kod ICD

I81

kategoria badań

Badania podstawowe i biochemiczne, Infekcje, Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

CRP, ilościowo - Krótko o badaniu

CRP ilościowo. CRP (białko C-reaktywne), jest tzw. białkiem ostrej fazy, szybkim wskaźnikiem (4-8 godzin) uszkodzeń tkanek w wyniku zapalenia, infekcji, martwicy niedokrwiennej mięśni lub urazu. Badanie jest przydatne w diagnostyce i monitorowania leczenia stanów zapalnych i uszkodzenia tkanek w przebiegu infekcji (głównie bakteryjnych), chorób reumatycznych i nowotworowych, zawału serca i  stanów pourazowych.

CRP, ilościowo - Więcej informacji

CRP (białko C-reaktywne), jest czułym wskaźnikiem ostrych stanów zapalnych o różnym pochodzeniu. Poziom CRP, jednego z tzw. białek ostrej fazy, wzrasta w surowicy i osoczu w trakcie ogólnej, niespecyficznej odpowiedzi na infekcje (głównie bakteryjne) oraz  w wyniku stanu zapalnego  bez tła infekcyjnego, jak: arterioskleroza (miażdżyca), uszkodzenie mięśnia sercowego o podłożu niedokrwiennym, choroby reumatyczne, urazy (np. rozległe oparzenia, zranienia, zabiegi operacyjne) i choroby nowotworowe. Widoczny wzrost stężenia CRP następuje w 4 do 8 godz. od pojawienia się przyczyny, stąd, w odróżnieniu od OB, oznaczenie CRP jest istotne w stanach ostrych. Wykorzystywane jest także w monitorowaniu przebiegu leczenia wymienionych stanów chorobowych. Ilościowe oznaczenie CRP ma zastosowanie w ocenie rokowania u chorych z niektórymi chorobami nowotworowymi, a ultraczułe w ocenie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. CRP jest białkiem ostrej fazy, syntetyzowanym w wątrobie pod wpływem cytokin prozapalnych (szczególnie IL-6). Fizjologiczne stężenie CRP nie przekracza 5 mgL, stężenie większe niż 10 mg/L uznawane jest za patologiczne, a dalszy jego wzrost może być drastyczny – po 24-48 godzinach od pojawienia się przyczyny nawet 1000-krotny. Fizjologiczna rola CRP polega na rozpoznawaniu i eliminacji obcych patogenów (bakterii, grzybów i pasożytów) oraz potencjalnie toksycznych substancji endogennych uwalnianych z uszkodzonych tkanek (fragmenty komórek, DNA).
Więcej

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Czynnik reumatoidalny, lipemia.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Podwyższone stężenia: 
zakażenia bakteryjne, zakażenia wirusowe, infestacje pasożytnicze, stany zapalne miejscowe i uogólnione, posocznica, choroby reumatyczne, choroby autoimmunologiczne, oparzenia, urazy chirurgiczne, martwica tkanek, choroba Crohna, ostre zespoły wieńcowe, niektóre nowotwory.

 

Badanie CRP

CRP, czyli białko C-reaktywne to substancja, której stężenie we krwi bardzo często oznaczane jest w przebiegu diagnozowania licznych chorób. Podwyższone poziomy tego białka najczęściej świadczą o rozwoju stanu zapalnego, który może pojawić się w organizmie z wielu przyczyn. Kiedy należy oznaczyć poziom CRP we krwi, na czym polega badanie CRP oraz o czym może świadczyć podwyższone lub też za niskie CRP?

Badanie CRP – co to jest?

CRP, czyli białko C-reaktywne (ang. C-reactive protein) zaliczane jest do tak zwanych „białek ostrej fazy”. Jest to grupa białek obecnych we krwi, które są produkowane przez wątrobę w większych ilościach w odpowiedzi na toczący się proces zapalny w organizmie. CRP, poza wątrobą, syntezowane jest także w komórkach tłuszczowych. W warunkach zdrowia poziomy CRP we krwi zazwyczaj utrzymują się na dość niskich poziomach. Fizjologicznie białko C-reaktywne umożliwia prawidłowy przebieg odpowiedzi odpornościowej organizmu na różnego typu zakażenia. Poprzez wiązanie się ze specyficznymi cząsteczkami chemicznymi na powierzchni bakterii CRP umożliwia aktywację kompleksu dopełniacza oraz dalsze niszczenie i rozkładanie mikroorganizmów chorobotwórczych. Dodatkowo CRP bierze udział w procesach fagocytozy obumarłych komórek organizmu. Ze względu na mechanizm aktywacji wytwarzania białek ostrej fazy, do wzrostu stężenia CRP we krwi może dochodzić także w przebiegu procesów zapalnych niezwiązanych z infekcją, takich jak m.in. choroby reumatyczne, różnego typu urazy, niektóre choroby onkologiczne lub różnego typu schorzenia autoimmunologiczne. W przebiegu tych schorzeń dochodzi do zwiększonego uwalniania przez uszkadzane komórki tzw. cytokin prozapalnych, które stymulują produkcję białek ostrej fazy przez wątrobę – w tym także CRP. Z tego względu badanie CRP najczęściej przeprowadzane jest jednoczasowo wraz z innymi testami diagnostycznymi. Dzięki uwzględnieniu wielu parametrów laboratoryjnych w połączeniu z badaniem CRP, lekarz prowadzący może w sposób precyzyjny ustalić przyczynę dolegliwości chorobowych danego pacjenta oraz dobrać indywidualne, dalsze postępowanie diagnostyczno-lecznicze. W celu zaplanowania kompleksowego panelu badań diagnostycznych należy więc konsultować się z lekarzem, który będzie odpowiedzialny za dalsze prowadzenie leczenia danej osoby.

Kiedy należy wykonać badanie CRP?

Badanie CRP to jeden z podstawowych testów diagnostycznych, zlecanych praktycznie we wszystkich chorobach, które mogą wykazywać komponentę zapalną. Przeprowadzenie tego badania zalecane jest w przypadku, gdy chory  doświadcza dolegliwości, które mogą wskazywać na rozwój infekcji lub stanów zapalnych o innej etiologii. Warto pamiętać, że stężenia CRP we krwi charakteryzują się dość dużą zmiennością. Po ok. 24-48 godzinach od pojawienia się czynnika wyzwalającego stan zapalny stężenie CRP osiągnąć może nawet 1000 krotny wzrost. Do normalizacji poziomów CRP dochodzi najczęściej w przeciągu tygodnia od wyeliminowania procesu chorobowego odpowiedzialnego za wzrost stężeń tego białka, choć dokładny czas różni się w zależności od tego, co było przyczyną podwyższonych wartości CRP. Przykładowe jednostki chorobowe, w których oznaczenie stężenia CRP we krwi pozwala na wykrycie stanu zapalnego to między innymi:
 • Zakażenia bakteryjne,
 • Zakażenia grzybicze,
 • Zakażenia wirusowe,
 • Zakażenia pasożytnicze,
 • Autoimmunologiczne choroby zapalne,
 • Choroby tkanki łącznej (choroby reumatyczne),
 • Określone rodzaje nowotworów.
Warto mieć na uwadze, że niektóre czynniki niezwiązane z chorobami internistycznymi, jak np. rozległy uraz tkankowy lub niedawno przebyta operacja także mogą wpływać na stężenie CRP we krwi. Z tego powodu badanie to zalecane jest  wraz z dodatkowymi testami laboratoryjnymi, które pozwolą na precyzyjne określenie źródła podwyższonych stężeń CRP. Odmiana standardowego badania CRP, czyli tzw. wysoko czułe testy CRP (hsCRP – ang. high-sensitivity C-reactive protein) wykorzystywane są do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego. Podwyższony poziom CRP we krwi związany jest ze wzrostem ryzyka różnego typu chorób sercowo-naczyniowych, takich jak przewlekła choroba wieńcowa lub zawał mięśnia sercowego. Zależność ta wynika z występowania stałego, nisko nasilonego stanu zapalnego powstającego na skutek miażdżycy naczyń tętniczych. W grupie ryzyka rozwoju tego schorzenia są szczególnie osoby, które cierpią na dyslipidemię (nieprawidłowe stężenia związków tłuszczowych we krwi) oraz osoby: otyłe, palące papierosy oraz prowadzące siedzący tryb życia, z niewielką aktywnością fizyczną.

Kto powinien wykonać badanie CRP?

Wykonanie badania CRP często zlecane jest jako element ogólnej diagnostyki, ze względu na dużą czułość w wykrywaniu stanu zapalnego.. Z tego powodu bardzo często zlecane jest przy  każdej wizycie u lekarza, niezależnie od przyczyny. Dokładne dolegliwości występujące w przebiegu chorób ze stanem zapalnym zależne są od przyczyny rozwoju schorzenia, jego zlokalizowania, ogólnego stanu zdrowia pacjenta, a także wielu innych czynników. Najczęstsze, ogólne dolegliwości związane ze stanem zapalnym mogą obejmować:
 • Gorączkę o różnym nasileniu,
 • Uogólnione pogorszenie samopoczucia,
 • Uczucie rozbicia,
 • Zwiększoną potliwość,
 • Bóle mięśni,
 • Bóle stawów,
 • Nasilone zmęczenie.
W przypadku przewlekłych stanów zapalnych może dochodzić także do postępującej utraty masy ciała. Jest to bardzo niepokojący objaw, szczególnie jeżeli towarzyszą mu długotrwałe stany podgorączkowe, nocne poty i inne objawy stanu zapalnego. Ten zestaw dolegliwości może wskazywać na rozwój choroby nowotworowej i wymaga pilnej konsultacji lekarskiej w celu ustalenia przyczyn oraz rozpoczęcia właściwego leczenia. Opisane powyżej dolegliwości dotyczą uogólnionego stanu zapalnego. W przypadku zlokalizowanego zapalenia, na przykład na skutek zakażenia miejscowego, wyróżnia się pięć, typowych dolegliwości. Są to:
 • Zaczerwienienie,
 • Ból,
 • Wzrost temperatury,
 • Obrzęk,
 • Zaburzenia funkcjonowania narządu/tkanki.
Stan zapalny może mieć wiele potencjalnych przyczyn. W celu dobrania właściwego leczenia, które zapewni szybkie usunięcie problemu zdrowotnego oraz zmniejszenie nasilenia dolegliwości chorobowych, niezbędne jest precyzyjne ustalenie źródła zapalenia. Dzięki wykonaniu badania CRP oraz dodatkowych testów laboratoryjnych możliwe jest znaczące usprawnienie procesu diagnostycznego, co przekłada się na szybsze oraz bardziej dokładne leczenie.

Przygotowanie do badania CRP

Badanie stężenia CRP przeprowadzane jest w próbce krwi żylnej pacjenta, która najczęściej pobierana jest z naczynia krwionośnego zlokalizowanego w dole łokciowym. Ten test laboratoryjny nie wymaga specjalnego przygotowania. Przed zgłoszeniem się na pobranie krwi zaleca się wypicie około dwóch szklanek wody w celu lepszego wypełnienia łożyska naczyniowego oraz ułatwienia procesu pobrania próbki krwi. Inne badania laboratoryjne, zlecone jednoczasowo mogą wymagać specjalnych przygotowań. Z tego powodu przed zgłoszeniem się na badania należy dokładnie sprawdzić jakie testy mają zostać wykonane oraz jak wygląda przygotowanie do tych badań.

CRP – normy i interpretacja wyników badania

W celu interpretacji wyników badania CRP należy zestawić otrzymane stężenie białka C-reaktywnego we krwi z zakresem referencyjnym, który każdorazowo umieszczany jest na wydawanej pacjentowi dokumentacji. Każde laboratorium medyczne może stosować nieznacznie różniące się od siebie metody analityczne, przez co normy dla poszczególnych parametrów diagnostycznych także mogą być różne. Stężenie CRP we krwi zależne jest od wielu czynników, takich jak m.in. wiek, masa ciała, schorzenia współwystępujące, tryb życia, poziom aktywności fizycznej oraz wiele innych. Podwyższone wartości CRP we krwi nie w każdym przypadku świadczą o toczącym się, niebezpiecznym procesie chorobowym, jednak ze względu na możliwy rozwój komplikacji oraz innych konsekwencji zdrowotnych nieleczonego schorzenia, nieprawidłowe wyniki tego badania należy każdorazowo skonsultować z lekarzem. Dokładne określenie przyczyn nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych może wymagać przeprowadzenia dodatkowych testów.

O czym może świadczyć podwyższone CRP?

Fizjologiczne stężenie CRP nie przekracza 5 mgL, stężenie większe niż 10 mg/L uznawane jest za patologiczne. Podwyższone stężenie białka C-reaktywnego we krwi wskazuje na trwający stan zapalny w organizmie. Samo badanie CRP nie jest jednak w stanie jednoznacznie określić źródła zapalenia. Jednakże orientacyjnie podaje się, że infekcje wirusowe powodują wzrost CRP do wartości w zakresie 10-40 mg/L, infekcje bakteryjne i ostre stany zapalne w zakresie 40-200 mg/L, a ciężkie infekcje bakteryjne i rozległe urazy powyżej 200 mg/L. W celu precyzyjnego ustalenia etiologii stanu zapalnego należy zestawić otrzymane wyniki badania CRP z objawami doświadczanymi przez pacjenta, wywiadem chorobowym, współwystępującymi czynnikami ryzyka oraz wynikami innych badań laboratoryjnych, takich jak np. morfologia krwi obwodowej lub oznaczenie stężenia prokalcytoniny. Przykładowe choroby, które mogą prowadzić do wzrostu stężenia CRP we krwi to m.in. infekcje wirusowe, infekcje bakteryjne, zakażenia pasożytnicze, zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych, stan po rozległym urazie, nasilona reakcja alergiczna, zapalenie trzustki, choroby zapalne układu pokarmowego, nowotwory, choroby autoimmunologiczne oraz wiele innych.

Co oznacza CRP poniżej normy?

CRP poniżej zakresu referencyjnego nie stanowi powodów do obaw –  w znaczącej większości przypadków jest to fizjologiczna norma, która świadczy o braku stanu zapalnego w organizmie. Warto mieć na uwadze, że w kontekście nowotworów niskie CRP nie wyklucza choroby onkologicznej, jako że nie wszystkie nowotwory prowadzą do wzrostu stężeń białka C-reaktywnego we krwi. W celu dokładnej oceny stężeń CRP w zakresie bardzo niskich wartości zaleca się przeprowadzenie wysoko czułego testu CRP, czyli hsCRP. Badanie to jest szczególnie przydatne w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego u osób z obciążającym wywiadem kardiologicznym.

CRP, ilościowo - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MINIMUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

161.00 PLN
95.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

290.00 PLN
162.00 PLN
WIĘCEJ
Drugi ten sam pakiet za 223 zł, trzeci za 198 zł

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

449.00 PLN
239.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 239.00 PLN

e-PAKIET DLA PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

781.00 PLN
470.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

372.00 PLN
191.00 PLN
WIĘCEJ
Z kodem RODZINA15 pakiet w cenie 313.65 zł

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

549.00 PLN
369.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 369.00 PLN

e-PAKIET DLA MALUCHÓW

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

392.00 PLN
265.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 265.00 PLN

e-PAKIET PRZED ZABIEGIEM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

314.00 PLN
232.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BRZUSZNY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

603.00 PLN
465.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET REUMATOLOGICZNY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

351.00 PLN
232.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

697.00 PLN
465.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1126.00 PLN
769.00 PLN
WIĘCEJ

e-Pakiet po przejściu infekcji SARS-CoV-2

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

341.00 PLN
264.00 PLN
WIĘCEJ
Z kodem RODZINA15 pakiet w cenie 130.90 zł

e-PAKIET DLA DZIECI

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

215.00 PLN
154.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 154.00 PLN

Z kodem RODZINA15 pakiet w cenie 254.15 zł

e-PAKIET DLA KOBIET

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

403.00 PLN
299.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 299.00 PLN

E-PAKIET PROFILAKTYCZNY PODSTAWOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

117.00 PLN
75.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 75.00 PLN

Dodaj e-PAKIET BADANIE NIEDOBORU WITAMIN I MINERAŁÓW w cenie -15%

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - PODSTAWOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

227.00 PLN
129.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 129.00 PLN

e-PAKIET ZDROWY START Z WITAMINĄ D

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

188.00 PLN
129.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY - TRENING SIŁOWY LUB INTERWAŁOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

307.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (PREMIUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

620.00 PLN
499.00 PLN
WIĘCEJ

E-PAKIET KONTROLNY DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH LUB POWRACAJĄCYCH Z PODRÓŻY TROPIKALNEJ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

161.00 PLN
109.00 PLN
WIĘCEJ
Dodaj panel infekcji układu pokarmowego w cenie -15%

E-PAKIET PO POWROCIE Z PODRÓŻY TROPIKALNEJ - OBJAWY CHOROBOWE ZE STRONY UKŁADU POKARMOWEGO

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

502.00 PLN
310.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 310.00 PLN

E-PAKIET PO POWROCIE Z PODRÓŻY TROPIKALNEJ - GORĄCZKA

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1724.00 PLN
999.00 PLN
WIĘCEJ

E-PAKIET PO POWROCIE PODRÓŻY TROPIKALNEJ - OBJAWY CHOROBOWE ZE STRONY UKŁADU ODDECHOWEGO

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1070.00 PLN
974.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - ROZSZERZONY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

536.00 PLN
379.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BADANIA KONTROLNE

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

199.00 PLN
115.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 115.00 PLN

Z kodem RODZINA15 pakiet w cenie 424.15 zł

e-PAKIET BADAŃ DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

629.00 PLN
499.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 499.00 PLN

Artykuły powiązane z badaniem: CRP, ilościowo

Badania CRP i OB - markery stanu zapalnego. Co powoduje stan zapalny w organizmie? CZYTAJ WIĘCEJ
Prokalcytonina – dziesięcioboista wśród biomarkerów stanów zapalnych i zakażeń CZYTAJ WIĘCEJ
CRP - marker stanu zapalnego CZYTAJ WIĘCEJ
Kiedy wykonać badanie białka CRP? CZYTAJ WIĘCEJ
Dreszcze – przyczyny i objawy. Jak sobie z nimi radzić? CZYTAJ WIĘCEJ
Reumatoidalne zapalenie stawów – jak się objawia? Jakie badania wykonać? Jak leczyć? CZYTAJ WIĘCEJ
Kolagenoza - przyczyny, objawy, leczenie. Jakie badania należy wykonać? CZYTAJ WIĘCEJ
Wczesne objawy gorączki krwotocznej – kiedy należy wykonać badania? CZYTAJ WIĘCEJ
Czym jest zapalenie wyrostka robaczkowego i jak można je rozpoznać? CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie mogą być przyczyny i objawy zapalenia przydatków? CZYTAJ WIĘCEJ
Czym jest zapalenie płuc i w jaki sposób można je zdiagnozować? CZYTAJ WIĘCEJ
Jak wygląda leczenie ziarnicy złośliwej? CZYTAJ WIĘCEJ
Jak rozpoznaje się czyraki? CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie mogą być przyczyny drgawek? Co mogą nam powiedzieć badania krwi? CZYTAJ WIĘCEJ
Czym jest zgorzel Fourniera? Jakie mogą być konsekwencje zbyt późnego leczenia? CZYTAJ WIĘCEJ
Na czym polega choroba Stilla i jak się ją diagnozuje? CZYTAJ WIĘCEJ
Polimialgia reumatyczna - co to za choroba? Poznaj jej przyczyny i objawy CZYTAJ WIĘCEJ
Zachłystowe zapalenie płuc - objawy, leczenie, przebieg. CZYTAJ WIĘCEJ
Niestrawność: przyczyny i objawy. Sposoby na niestrawność CZYTAJ WIĘCEJ
Dur brzuszny - jakie są jego objawy, przyczyny? CZYTAJ WIĘCEJ
Zimne dłonie i stopy - co oznaczają? Poznaj możliwe przyczyny CZYTAJ WIĘCEJ
Ból głowy przy schylaniu - co może oznaczać? Jak sobie z nim poradzić? CZYTAJ WIĘCEJ
Perforacja jelita - czym jest? Jak wygląda jej diagnostyka i leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Jak objawia się zespół krótkiego jelita? Jakie badania wykonać? CZYTAJ WIĘCEJ
Co to jest twardzina układowa? Jakie są objawy i przyczyny choroby? CZYTAJ WIĘCEJ
Kaszel krtaniowy - czym jest i jak go rozpoznać? CZYTAJ WIĘCEJ
Zakażenie skóry - na czym polega i jakie są objawy? CZYTAJ WIĘCEJ
Zapalenie zatok - objawy, rodzaje, leczenie. Kompendium wiedzy CZYTAJ WIĘCEJ
Brak apetytu u seniora. Co wybrać na apetyt u seniora? CZYTAJ WIĘCEJ
Ból głowy - jakie badania warto wykonać? CZYTAJ WIĘCEJ

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MINIMUM)

161.00 PLN 95.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

290.00 PLN 162.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM)

449.00 PLN 239.00 PLN

e-PAKIET DLA PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

781.00 PLN 470.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY)

372.00 PLN 191.00 PLN

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

549.00 PLN 369.00 PLN

e-PAKIET DLA MALUCHÓW

392.00 PLN 265.00 PLN

e-PAKIET PRZED ZABIEGIEM

314.00 PLN 232.00 PLN

e-PAKIET BRZUSZNY

603.00 PLN 465.00 PLN

e-PAKIET REUMATOLOGICZNY

351.00 PLN 232.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

697.00 PLN 465.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM z konsultacją

582.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

1,126.00 PLN 769.00 PLN

e-Pakiet po przejściu infekcji SARS-CoV-2

341.00 PLN 264.00 PLN

e-PAKIET DLA DZIECI

215.00 PLN 154.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET

403.00 PLN 299.00 PLN

E-PAKIET PROFILAKTYCZNY PODSTAWOWY

117.00 PLN 75.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - PODSTAWOWY

227.00 PLN 129.00 PLN

e-PAKIET ZDROWY START Z WITAMINĄ D

188.00 PLN 129.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY - TRENING SIŁOWY LUB INTERWAŁOWY

307.00 PLN 199.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (PREMIUM)

620.00 PLN 499.00 PLN

E-PAKIET KONTROLNY DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH LUB POWRACAJĄCYCH Z PODRÓŻY TROPIKALNEJ

161.00 PLN 109.00 PLN

E-PAKIET PO POWROCIE Z PODRÓŻY TROPIKALNEJ - OBJAWY CHOROBOWE ZE STRONY UKŁADU POKARMOWEGO

502.00 PLN 310.00 PLN

E-PAKIET PO POWROCIE Z PODRÓŻY TROPIKALNEJ - GORĄCZKA

1,724.00 PLN 999.00 PLN

E-PAKIET PO POWROCIE PODRÓŻY TROPIKALNEJ - OBJAWY CHOROBOWE ZE STRONY UKŁADU ODDECHOWEGO

1,070.00 PLN 974.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - ROZSZERZONY

536.00 PLN 379.00 PLN

e-PAKIET BADANIA KONTROLNE

199.00 PLN 115.00 PLN

e-PAKIET BADAŃ DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

629.00 PLN 499.00 PLN

Produkt CRP, ilościowo został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Wystąpił błąd przy zapisie do newslettera
Newsletter