265.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 142.00 PLN Zawiera 13 badań

Zestaw badań w pakiecie MEDIUM, obejmuje określenie morfologii (obrazu) i parametrów biochemicznych krwi, pozwalających na wykrycie stanu zapalnego oraz ogólną ocenę organizmu ze wskazaniem narządów wymagających pogłębionej diagnostyki (wątroba, nerki i tarczyca) a także zagrożeń wynikających z zaburzeń przemiany materii (przemian białek, tłuszczów i węglowodanów), braku równowagi elektrolitów (sód i potas), zaburzeń podaży i wchłaniania żelaza.

Morfologia krwi - obraz krwi, stanowi punkt wyjścia dla kontroli organizmu. Analiza obrazu krwi eliminuje podejrzenie anemii, w przypadku stwierdzenia prawidłowej ilości czerwonych krwinek i prawidłowego stężenia hemoglobiny. Prawidłowa ilość białych ciałek krwi i prawidłowe proporcje pomiędzy ich typami, zmniejszają ryzyko obecności stanów zapalnych, zakażeń, chorób pasożytniczych, chorób autoimmunologicznych i nowotworowych.

Wnioski z analizy białych krwinek będą mocniejsze po zestawieniu z wynikami opadu czerwonych krwinek (OB) i stężeniem białka C-reaktywnego (CRP). Ilość płytek krwi daje wgląd w działanie układu krzepnięcia krwi. Stężenie glukozy jest decydującym kryterium rozpoznawania choroby cywilizacyjnej - cukrzycy.

Stężenie cholesterolu i poszczególnych jego frakcji (CHOL, HDL, LDL, TG) pozwala na oceną gospodarki lipidowej organizmu oraz ocenę zagrożenia miażdżycą, chorobami serca i krążenia, nadciśnieniem itd. Stężenie kwasu moczowego świadczy o zaburzeniach przemiany białka w organizmie prowadzących do podagry (dny moczanowej).

Wynik oznaczenia żelaza, w zestawieniu oznaczeniami hemoglobiny i erytrocytów, ilustruje gospodarkę żelazem.

Testy wątrobowe (ALT, GGTP) w zestawieniu z lipidogramem i OB obrazują funkcje wątroby; stężenie mocznika i kreatyniny, łącznie ze stężeniem głównych elektrolitów: sodu i potasu świadczą o pracy nerek.

Choroby tarczycy wykrywane na podstawie pomiarów TSH są przyczyną szeregu nieswoistych objawów klinicznych.

Badania zawarte w pakiecie DLA KAŻDEGO (MEDIUM) pozwalają na analizę stanu organizmu znacznie pogłębioną w stosunku uzyskanej przez wykonanie pakietu MINIMUM. Badania wykonywane są we krwi.

Pakiet zawiera następujące badania

OB

Odczyn Biernackiego (OB) – opad, jest przesiewowym, nieswoistym,  badaniem pozwalającym na wykrywanie i monitorowanie przewlekłych stanów zapalnych organizmu, związanych ze […]

Morfologia krwi (pełna)

Morfologia krwi pełna (tzw. morfologia 5 diff.). Jakościowa i ilościowa ocena składu i morfologii  krwi obwodowej, krwinek: czerwonych (erytrocytów), białych […]

Glukoza

Glukoza. Oznaczenie stężenia glukozy we krwi służy do oceny metabolizmu węglowodanów. Jest podstawowym badaniem w rozpoznawaniu i monitorowaniu  leczenia cukrzycy. […]

Elektrolity (Na, K)

Elektrolity (sód, potas). Diagnostyka równowagi wodno-elektrolitowej i diagnostyka zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej.

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)

Lipidogram – ilościowa ocena frakcji cholesterolu i trójglicerydów, przydatna w diagnostyce dyslipidemii oraz w ocenie ryzyka miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych.

ALT

ALT. Oznaczenie  aktywności enzymu wątrobowego:  aminotransferazy alaninowej  (ALT), umożliwia rozpoznawanie, różnicowanie i ocenę ciężkości chorób wątroby. Stosowane jest w diagnostyce […]

GGTP

GGTP. Oznaczenie aktywności GGTP (gamma-glutamylotranspeptydazy),  przydatne  w diagnostyce chorób dróg żółciowych i wątroby.

Mocznik

Mocznik.  Oznaczenie stężenia mocznika w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce funkcji nerek i chorób metabolicznych. 

Kreatynina

Kreatynina. Oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi jest przydatne w diagnostyce funkcji nerek i chorób przemiany materii. Kreatynina jest produktem […]

Kwas moczowy

Kwas moczowy. Pomiar stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi, przydatny w badaniu  diagnostyki dny moczanowej i monitorowaniu chorób rozrostowych. 

Żelazo

Żelazo. Pomiar stężenia żelaza w surowicy krwi, przydatny  w diagnostyce niedoborów i nadmiaru żelaza.

CRP, ilościowo

CRP ilościowo. CRP (białko C-reaktywne), jest tzw. białkiem ostrej fazy, szybkim wskaźnikiem (4-8 godzin) uszkodzeń tkanek w wyniku zapalenia, infekcji, […]

TSH

TSH. Oznaczenie stężenia TSH (hormon tyreotropowy, tyreotropina) jest najczulszym badaniem wykrywającymi zaburzenia czynności tarczycy (łącznie z zaburzeniami bezobjawowymi) oraz umożliwiającym […]

Może zainteresuje Cię również:

449.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 329.00 PLN
660.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 470.00 PLN
290.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 186.00 PLN
130.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 120.00 PLN