nazwa badania

Glukoza

kod oferty

10

kod ICD

L43

kategoria badań

Badania podstawowe i biochemiczne, Cukrzyca

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Glukoza - Krótko o badaniu

Glukoza. Oznaczenie stężenia glukozy we krwi służy do oceny metabolizmu węglowodanów. Jest podstawowym badaniem w rozpoznawaniu i monitorowaniu  leczenia cukrzycy. Wykorzystywane w identyfikacji zaburzeń tolerancji węglowodanów oraz metabolizmu węglowodanów  w chorobach wątroby, trzustki, w akromegalii, w nadczynności kory nadnerczy i w trakcie leczenia steroidami. 

Glukoza - Więcej informacji

Testy znaczenie:

Podstawowym wskazaniem do oznaczeń stężenia glukozy są: profilaktyka, rozpoznanie i monitorowanie leczenia cukrzycy. Badanie wykonuje się w celu rozpoznania nieprawidłowej glikemii (poziom glukozy we krwi)  na czczo lub nieprawidłowej tolerancji glukozy (patrz: Test obciążenia glukozą). Przynajmniej raz w roku, badanie powinno być wykonywane u osób z grup podwyższonego ryzyka rozwoju cukrzycy, tj. w przypadku: 

 • otyłości i małej aktywności fizycznej
 • rodzinnie występującej cukrzycy
 • nieprawidłowości w badaniach glikemii na czczo lub w testach tolerancji glukozy
 • hiperlipidemii 
 • nadciśnienia 
 • przebytej cukrzycy ciążowej
 • urodzenia dziecka o wadze powyżej 4 kg,
 • zaawansowanego wieku. 

Wskazaniami do wykonania są również: objawy cukrzycy, podejrzenie hipoglikemii, śpiączka o niejasnej przyczynie, różnicowanie glukozurii (obecność glukozy w moczu) pochodzenia nerkowego. Na podstawie oznaczenia glukozy w osoczu krwi cukrzyca jest rozpoznawana, gdy:

 • w przygodnej próbce (badanie wykonane o dowolnej porze dnia, niezależnie od pory ostatniego posiłku)  – wynik oznaczenia glukozy przekracza  200 mg/dl lub
 • w próbce pobranej na czczo – wynik oznaczenia glukozy przekracza 126 mg/dl. 

Kontrola nad homeostazą glukozy sprawowana jest przez układ hormonalny: insulina/glukagon, glikokortykosteroidy, adrenalina, hormon wzrostu. Stąd badanie poziomu glukozy stosowane jest również  do oceny metabolizmu węglowodanów w chorobach wątroby, w akromegalii, w nadczynności kory nadnerczy i w trakcie leczenia steroidami.

Próg nerkowy glukozy (stężenie w krwi, powyżej którego glukoza nie jest wchłaniana na drodze cewkowego wchłaniania zwrotnego w nerkach) wnosi ok. 180 mg/dl (10 mmol/l); stężenie wyższe prowadzi do  glukozurii (obecności glukozy w moczu).

Więcej

Przygotowanie do badania

Badanie wykonywane na czczo. Zaleca się, aby ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00. Krew do badania należy pobierać w godz. 7.00-10.00. 

icon

Wysiłek i stres

Unikać wysiłku i stresu

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

icon

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Krew pobrana po posiłku, nieodpowiednia dieta, za długi czas przechowywania próbki (w przypadku braku inhibitora glikolizy).

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wzrost stężenia: (hiperglikemia) upośledzona tolerancja glukozy, różne typy cukrzycy, zaburzenia funkcji przysadki i nadnerczy. 

Obniżone stężenie: (hypoglikemia) przedawkowanie insuliny lub doustne leki przeciwcukrzycowe, niedobór hormonów hiperglikemizujących,  insulinoma (guz insulinowy).

Na czym polega badanie glukozy?

Badanie poziomu glukozy we krwi stanowi jedno z podstawowych badań diagnostycznych. Pomiar stężeń glukozy, popularnie określany jako oznaczeniu poziomu cukru, dostarcza wielu istotnych informacji na temat metabolizmu węglowodanowego organizmu oraz umożliwia wykrycie licznych chorób związanych z zaburzeniami przetwarzania związków energetycznych. Dzięki badaniu poziomu glukozy można rozpoznać cukrzycę, nawet na bardzo wczesnych jej etapach. Na czym polega badanie glukozy, kiedy należy je wykonać, jak przygotować się do badania glukozy oraz o czym mogą świadczyć nieprawidłowe wyniki tego testu? Glukoza to cukier prosty, który stanowi podstawowe źródło energii dla praktycznie wszystkich komórek ludzkiego organizmu. To właśnie dzięki glukozie tkanki oraz narządy są w stanie prawidłowo funkcjonować. Z tego powodu stężenia glukozy we krwi, w warunkach zdrowia utrzymują się na dość stałych poziomach. W przebiegu określonych chorób może dochodzić do różnego typu zaburzeń metabolizmu węglowodanowego oraz nieprawidłowości w zakresie regulacji stężeń glukozy we krwi. Najczęstszą przyczyną tego typu odchyleń od normy jest cukrzyca. Badanie poziomu glukozy we krwi żylnej pozwala na szybkie wykrycie nieprawidłowych, zbyt wysokich stężeń cukru we krwi. Zjawisko to może  wynikać z tzw. stanu przedcukrzycowego (nieprawidłowej tolerancji glukozy), który nieleczony może prowadzić do rozwoju pełnoobjawowej cukrzycy typu 2. Odpowiednio wczesne uwidocznienie tego typu zaburzeń pozwala na sprawne wdrożenie właściwej profilaktyki oraz skuteczne zapobieganie postępowi choroby. Niewykryta oraz nieleczona cukrzyca oraz związana z nią przewlekła hiperglikemia może prowadzić do rozwoju wielu niebezpiecznych dla zdrowia i życia powikłań.

Badanie glukozy, a cukrzyca

Cukrzyca zaliczana jest obecnie do tzw. chorób cywilizacyjnych. Dzieli się ją na dwa główne typy – cukrzycę typu pierwszego (nazywaną dawniej cukrzycą dziecięcą) oraz cukrzycę typu drugiego (tzw. cukrzycę wieku dorosłego). W obydwu typach tego schorzenia występuje nieprawidłowy, zbyt wysoki poziom glukozy we krwi, czyli hiperglikemia. Stan ten może prowadzić do wielu powikłań chorobowych związanych z uszkodzeniami poszczególnych narządów (jak np. nerki czy  siatkówki oka), a także znacząco zwiększa ryzyko rozwoju schorzeń sercowo-naczyniowych w przyszłości. Cukrzyca typu pierwszego jest chorobą wrodzoną, która uwidacznia się zazwyczaj między 12, a 15 rokiem życia. W przebiegu tego schorzenia dochodzi do autoimmunologicznych uszkodzeń komórek trzustki, odpowiedzialnych są za produkcję insuliny. Jest to hormon, który umożliwia prawidłowe przetwarzanie węglowodanów w organizmie oraz odpowiada za obniżanie stężeń glukozy we krwi m.in. poprzez zwiększanie wychwytu tego cukru przez komórki. Ze względu na niszczenie tkanek produkujących insulinę dochodzi do jej niedoboru oraz wystąpienia hiperglikemii i charakterystycznych dolegliwości. Cukrzyca typu drugiego rozwija się na późniejszych etapach życia niż cukrzyca dziecięca. Dokładne przyczyny występowania tej choroby nie są do końca zbadane, jednak obecnie uważa się, że główną rolę w jej rozwoju odgrywa otyłość oraz nieprawidłowy styl życia. Na wczesnych etapach choroby dochodzi do wykształcenia się insulinooporności. Jest to stan patologiczny, podczas którego komórki nie reagują na insulinę w sposób prawidłowy, co prowadzi do podwyższenia stężeń glukozy we krwi. Z czasem mogą dołączyć do tego zaburzenia produkcji insuliny w trzustce, co skutkuje pojawieniem się pełnoobjawowej cukrzycy.

Kiedy należy wykonać badanie stężeń glukozy we krwi?

Oznaczenie stężenia glukozy we krwi zalecane jest jako jeden z elementów regularnych badań profilaktycznych, który pozwoli na wczesne wykrycie cukrzycy. Badania profilaktyczne (w tym ocena poziomu glukozy we krwi) powinny być przeprowadzane przez wszystkie osoby dorosłe ok. raz do roku. W określonych przypadkach korzystne może być częstsze wykonywanie badania glukozy. Dotyczy to szczególnie osób zaliczających się do tzw. grup ryzyka dla rozwoju cukrzycy typu drugiego. Czynniki ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju tej choroby to m.in.:
 • Nadwaga,
 • Otyłość,
 • Siedzący tryb życia,
 • Niski stopień aktywności fizycznej,
 • Niezdrowe nawyki żywieniowe – pokarmy bogate w cukry proste oraz tłuszcze nasycone,
 • Zaburzenia lipidowe,
 • Nadciśnienie tętnicze,
 • Występowania cukrzycy w rodzinie.
Występowanie powyższych czynników ryzyka nie zawsze skutkuje wystąpieniem cukrzycy typu drugiego, jednak znacząco wpływa na ryzyko rozwoju tej choroby. Z tego powodu warto regularnie kontrolować poziom cukru nawet w przypadku, gdy nie występują jakiekolwiek objawy chorobowe wskazujące na rozwój cukrzycy.

Kto powinien wykona badanie stężeń glukozy we krwi?

Badanie glukozy we krwi należy także wykonać w przypadku, gdy doszło do uwidocznienia się dolegliwości, które mogą wynikać z zaburzeń metabolicznych związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem węglowodanów. Cukrzyca przez wiele lat może rozwijać się w sposób bezobjawowy, a pierwsze symptomy tej choroby często bywają dość niecharakterystyczne. Oznaczenie stężenia cukru we krwi należy rozważyć, jeżeli u danej osoby dojdzie do pojawienia się objawów takich jak:
 • Polidypsja – znacząco zwiększone pragnienie,
 • Poliuria – często oddawanie dużych ilości moczu,
 • Nagła, niezamierzona utrata masy ciała,
 • Polifagia – zwiększone łaknienie, przewlekłe odczuwanie głodu,
 • Przewlekłe uczucie zmęczenia,
 • Częste, nawracające infekcje np. układu moczowego,
 • Trudno gojące się rany.
W przebiegu cukrzycy z wysoką hiperglikemią może dojść do rozwoju zaburzeń osmolarności krwi oraz wystąpienia kwasicy ketonowej, która objawia się m.in.:
 • Charakterystyczną zmianą zapachu z ust (zapach acetonu),
 • Zaburzeniami świadomości,
 • Zaburzeniami regulacji oddechu,
 • Nudnościami,
Stan ten stanowi bezpośrednie zagrożenie życia – w przypadku wystąpienia tego typu objawów należy jak najszybciej uzyskać pomoc medyczną.

Glukoza we krwi – norma i interpretacja wyników

Zakresy referencyjne dla stężeń glukozy we krwi zależne są od tego, czy próbka krwi do badania została pobrana na czczo, czy też w ciągu dnia, po spożyciu posiłku (tzw. „próbka przygodna”). Obecnie dla badania wykonanego na czczo za normę poziomów glukozy we krwi uznaje się wartości od 70 mg/dl do 99 mg/dl (3,3-5,5 mmol/l). Odchylenia od tych wartości mogą wskazywać na różnego typu problemy zdrowotne związane z nieprawidłowym metabolizmem węglowodanowym. W celu pełnej interpretacji tych wyników najlepiej skonsultować się z lekarzem, który na podstawie otrzymanych danych, badania przedmiotowego oraz wywiadu chorobowego będzie w stanie w sposób odpowiedzialny zaplanować dalsze postępowanie diagnostyczne i wdrożyć właściwe leczenie.

Badanie glukozy – jak się przygotować?

Badanie glukozy z tzw. próbki przygodnej nie wymaga specjalnego przygotowania. Zazwyczaj test ten jest wykonywany w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. Planowo najczęściej przeprowadzane jest oznaczenie stężenia glukozy we krwi na czczo. Przed pobraniem próbki krwi do oznaczenia glukozy na czczo należy powstrzymać się od spożywania jakichkolwiek posiłków od godziny 18:00 dnia poprzedniego. Krew powinna zostać pobrana między godziną 7:00 rano, a 10:00. Warto pamiętać o właściwym nawodnieniu, jednak w celu uzyskania wiarygodnego wyniku należy spożywać jedynie wodę mineralną.

Podwyższona glukoza we krwi – o czym może świadczyć?

Podwyższone stężenia glukozy we krwi podczas badania wykonywanego na czczo wskazują na zaburzenia metabolizmu węglowodanowego. Zgodnie z obecnymi zaleceniami za prawidłowe wartości uznaje się stężenie glukozy pomiędzy 70 mg/dl a 99 mg/dl (3,3-5,5 mmol/l). W przypadku uzyskania wyników pomiędzy 100 mg/dl a 125 mg/dl (5,6–6,9 mmol/l) rozpoznawana jest tzw. nieprawidłowa glikemia na czczo. Należy wówczas przeprowadzić badanie dodatkowe, czyli doustny test tolerancji glukozy (OGTT). Podczas tego testu osoba badana spożywa ściśle określoną ilość glukozy, a następnie dokonuje się pomiarów stężenia tego cukru we krwi w odpowiednich odstępach czasowych. Badanie to dostarcza pogłębionych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta oraz pozwala lekarzowi na zaplanowanie dalszego postępowania medycznego. Wyniki badania glukozy we krwi na czczo większe niż 126 mg/dl (7,0 mmol/l) wskazują na występowanie cukrzycy. W przypadku uzyskania takiego wyniku test należy powtórzyć, w celu weryfikacji. Jeżeli drugie badanie także wykaże stężenie glukozy wyższe niż 126 mg/dl lekarz może postawić rozpoznanie cukrzycy oraz wdrożyć odpowiednie dla danego pacjenta leczenie. Poza cukrzycą za podwyższone stężenie glukozy we krwi mogą odpowiadać inne czynniki, takie jak m.in.:
 • Ciąża,
 • Zaburzenia pracy tarczycy,
 • Różnego typu choroby trzustki,
 • Określone choroby nowotworowe,
 • Przyjmowanie niektórych leków,
 • Niewłaściwe przygotowanie do badania.
Ze względu na wiele możliwych przyczyn hiperglikemii, po uzyskaniu wyniku badania, który potwierdza to zjawisko należy skonsultować się z lekarzem, aby zaplanował on odpowiednią dla danej osoby diagnostykę oraz wdrożył właściwe postepowanie lecznicze.

Obniżona glukoza we krwi – możliwe przyczyny

Obniżone stężenie glukozy we krwi nazywane jest hipoglikemią. Do rozwoju tego stanu może dochodzić m.in. w następujących sytuacjach:
 • Nieprawidłowe leczenie rozpoznanej wcześniej cukrzycy,
 • Występowanie intensywnego wysiłku fizycznego na krótko przed pobraniem próbki krwi,
 • Po spożyciu alkoholu,
 • W przebiegu chorób tarczycy,
 • W przebiegu zaburzeń pracy nadnerczy,
 • W przebiegu chorób nerek,
 • W przebiegu chorób wątroby,
 • W przebiegu chorób infekcyjnych o ciężkim przebiegu.
W przypadku wykrycia hipoglikemii należy skonsultować się z lekarzem, jako że wykrycie tego zaburzenia każdorazowo wymaga wyjaśnienia jego przyczyn.

Glukoza - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MINIMUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

161.00 PLN
95.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

290.00 PLN
162.00 PLN
WIĘCEJ
Drugi ten sam pakiet za 223 zł, trzeci za 198 zł

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

449.00 PLN
239.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

781.00 PLN
470.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

372.00 PLN
191.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

549.00 PLN
369.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA WEGAN I WEGETARIAN

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

405.00 PLN
281.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA MALUCHÓW

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

392.00 PLN
265.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET OTYŁOŚĆ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

250.00 PLN
153.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PRZED ZABIEGIEM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

314.00 PLN
232.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SERCOWY

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

307.00 PLN
193.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

310.00 PLN
197.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

697.00 PLN
465.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1126.00 PLN
769.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA KOBIET

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

357.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA MĘŻCZYZN

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

337.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ
Dodaj e-Pakiet dla mężczyzn -15%

e-PAKIET DLA KOBIET

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

403.00 PLN
299.00 PLN
WIĘCEJ

E-PAKIET PROFILAKTYCZNY PODSTAWOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

117.00 PLN
75.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET ZDROWY START Z WITAMINĄ D

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

188.00 PLN
129.00 PLN
WIĘCEJ

Ryzyko cukrzycy/insulinooporność

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

162.00 PLN
115.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - dziecko

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

50.00 PLN
35.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - PODSTAWOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

393.00 PLN
265.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - ROZSZERZONY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

931.00 PLN
599.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - po 60-tce

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1136.00 PLN
799.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BADANIA PRZED DIETĄ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

412.00 PLN
320.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (PREMIUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

620.00 PLN
499.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - ROZSZERZONY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

536.00 PLN
379.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BADANIA KONTROLNE

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

199.00 PLN
115.00 PLN
WIĘCEJ
Dodaj e-Pakiet dla mężczyzn -15%

e-PAKIET BADAŃ DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

629.00 PLN
499.00 PLN
WIĘCEJ

Artykuły powiązane z badaniem: Glukoza

Jakie badania profilaktyczne powinieneś zrobić tego roku? CZYTAJ WIĘCEJ
Hipoglikemia – przyczyny, objawy i leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Co musisz wiedzieć o hipoglikemii reaktywnej? CZYTAJ WIĘCEJ
Indeks glikemiczny - co to za parametr? CZYTAJ WIĘCEJ
Jak dbać o serce? Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego CZYTAJ WIĘCEJ
Cukrzyca u dzieci – objawy, przyczyny i leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Neuropatia cukrzycowa – rodzaje, przyczyny, objawy CZYTAJ WIĘCEJ
Udar mózgu – objawy, przyczyny, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Dieta na cukrzycę typu 2 – jakie ma znaczenie? CZYTAJ WIĘCEJ
Zespół nadnerczowo-płciowy – czym jest? CZYTAJ WIĘCEJ
Wskaźnik HOMA_IR, krzywa insulinowa, czyli jakie badania wykonać przy insulinooporności CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie są podobieństwa i różnice między cukrzycą typu 1 i 2? CZYTAJ WIĘCEJ
Test obciążenia glukozą – co warto o nim wiedzieć? CZYTAJ WIĘCEJ
Nokturia - objawy, przyczyny, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Nefropatia cukrzycowa - co warto wiedzieć? CZYTAJ WIĘCEJ
Ładunek glikemiczny – co to takiego? Ładunek a indeks glikemiczny CZYTAJ WIĘCEJ
Stan przedcukrzycowy - objawy, przyczyny, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Senność po jedzeniu – jakie są jej przyczyny i co może oznaczać? CZYTAJ WIĘCEJ
Najczęstsze powikłania cukrzycy typu 2 – na co zwrócić uwagę? CZYTAJ WIĘCEJ
Badania na cukrzycę - jak rozpoznać chorobę? CZYTAJ WIĘCEJ
Nadwaga u dzieci - przyczyny i skutki. Jak leczyć dziecięcą otyłość? CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie mogą być przyczyny drgawek? Co mogą nam powiedzieć badania krwi? CZYTAJ WIĘCEJ
Czym są zastrzyki antykoncepcyjne? Czy wymagają regularnego wykonywania badań? CZYTAJ WIĘCEJ
Szumy uszne - czy da się wyleczyć? Przyczyny i leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Badanie glukozy w ciąży - jak wygląda, jak się przygotować. CZYTAJ WIĘCEJ
Bezsenność - czy może być objawem choroby? Badania, które warto wykonać. CZYTAJ WIĘCEJ
Zimne dłonie i stopy - co oznaczają? Poznaj możliwe przyczyny CZYTAJ WIĘCEJ
Oznaki odwodnienia organizmu. Jak je rozpoznać i zapobiegać? CZYTAJ WIĘCEJ

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MINIMUM)

161.00 PLN 95.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

290.00 PLN 162.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM)

449.00 PLN 239.00 PLN

e-PAKIET DLA PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

781.00 PLN 470.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY)

372.00 PLN 191.00 PLN

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

549.00 PLN 369.00 PLN

e-PAKIET DLA WEGAN I WEGETARIAN

405.00 PLN 281.00 PLN

e-PAKIET DLA MALUCHÓW

392.00 PLN 265.00 PLN

e-PAKIET OTYŁOŚĆ

250.00 PLN 153.00 PLN

e-PAKIET PRZED ZABIEGIEM

314.00 PLN 232.00 PLN

e-PAKIET SERCOWY

307.00 PLN 193.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM

310.00 PLN 197.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM z konsultacją

250.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

697.00 PLN 465.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM z konsultacją

582.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

1,126.00 PLN 769.00 PLN

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA KOBIET

357.00 PLN 199.00 PLN

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA MĘŻCZYZN

337.00 PLN 199.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET

403.00 PLN 299.00 PLN

E-PAKIET PROFILAKTYCZNY PODSTAWOWY

117.00 PLN 75.00 PLN

e-PAKIET ZDROWY START Z WITAMINĄ D

188.00 PLN 129.00 PLN

Ryzyko cukrzycy/insulinooporność

162.00 PLN 115.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - dziecko

50.00 PLN 35.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - PODSTAWOWY

393.00 PLN 265.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - ROZSZERZONY

931.00 PLN 599.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - po 60-tce

1,136.00 PLN 799.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PRZED DIETĄ

412.00 PLN 320.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (PREMIUM)

620.00 PLN 499.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - ROZSZERZONY

536.00 PLN 379.00 PLN

e-PAKIET BADANIA KONTROLNE

199.00 PLN 115.00 PLN

e-PAKIET BADAŃ DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

629.00 PLN 499.00 PLN

Produkt Glukoza został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Wystąpił błąd przy zapisie do newslettera
Newsletter