tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł
e-Pakiet dla każdego (premium)

Drugi ten sam pakiet za 449 zł 

e-Pakiet dla każdego (premium)

e-Pakiet dla każdego (premium)
Kod pakietu: 7500
Zawiera 19 badań

Kategoria badań

Dla każdego

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-12 dni.

Opis pakietu

Dedykowany dla: Kobiet, Mężczyzn

Wskazany:

→ Profilaktycznie, do oceny stanu zdrowia

Pamiętaj przed pobraniem:

*Na kompleksowy pakiet badań należy zgłosić się w godzinach porannych

*Do punktu pobrań zgłoś się na czczo

*Przed pobraniem krwi unikaj wysiłku

Co może mieć wpływ na wynik:

* Od osób suplementujących biotynę w dawce >5mg/dobę, materiał do badania należy pobierać najwcześniej po 8 godz. od ostatniego zażycia biotyny.

* W okresie 24 godzin przed badaniem krwi należy wstrzymać się od intensywnej aktywności fizycznej.

Jak się pobiera materiał do badania?

Do wykonania kompleksowego pakietu badań niezbędna jest próbka krwi.

Sposób pobrania

Pobranie krwi

Profilaktyczne badania laboratoryjne – znaczenie dla zdrowia

Mnogość chorób o długim okresie bezobjawowym jest przesłanką do regularnego wykonywania profilaktycznych badań laboratoryjnych. Brak objawów choroby lub co gorsza lekceważenie objawów nie oznacza, że nie chorujemy. Z tego powodu wiele Towarzystw Lekarskich podkreśla rangę profilaktyki i uwzględnia badania profilaktyczne w publikowanych przez siebie wytycznych. Dane epidemiologiczne pokazują, że choroby tarczycy w populacji Polaków mogą dotyczyć nawet 20% społeczeństwa. W większości przypadków pozostają niezdiagnozowane, wyłącznie ze względu na zaniechanie regularnych, profilaktycznych badań oraz długoletnie unikanie gabinetów lekarskich. Tymczasem nierozpoznane, a postępujące choroby tarczycy dają uciążliwe i pogarszające komfort życia objawy; w przypadku niedoczynności tarczycy – m.in. zaparcia, uczucie zimna, przybieranie na wadze, dolegliwości dermatologiczne; w przypadku nadczynności tarczycy – m.in. nadciśnienie i przyspieszone bicie serca, biegunki, chudnięcie i stałe uczucie gorąca. Regularne wykonywanie badań laboratoryjnych, mimo braku zauważalnych objawów, może wykryć nawet subkliniczną (utajoną) postać choroby tarczycy. Służą temu m.in. uwzględnione w pakiecie badań premium hormony – TSH i fT4.

Jakie wykonać badania profilaktyczne?

e-Pakiet dla każdego premium uwzględnia duży zestaw badań profilaktycznych, umożliwiających diagnostykę stanu zapalnego w organizmie i ocenę funkcji układu krwiotwórczego, układu krzepnięcia, tarczycy, wątroby i nerek: Morfologia krwi, ferrytyna, witamina B12, CRP ilościowo, PT (INR), glukoza, hemoglobina glikowana HbA1c, lipidogram, lipoproteina Lp(a), ALT, GGTP, albumina, kreatynina, kwas moczowy, wapń, magnez, TSH, fT4, witamina D metabolit 25(OH).

Profilaktycznie wykonywane badania laboratoryjne w znacznej ilości przypadłości pozwalają na bardzo wczesne wykrycie alarmujących odchyleń, których wyrównanie wymaga niekiedy trochę większej dawki ruchu, przemyślanego podejścia do sposobu odżywiania, zrezygnowania ze złych nawyków lub prostej farmakoterapii. Profilaktyczne wykonywanie badań laboratoryjnych pozwala zatem na zwiększenie świadomości o stanie własnego zdrowia i umożliwia zadbanie o siebie w taki sposób, aby choroba nie była przyczyną dezorganizacji codziennego i uporządkowanego życia.

Poznaj znaczenie badań krwi uwzględnionych w pakiecie badań premium

 • Morfologia krwi jest badaniem, które pozwala ocenić ogólną kondycję organizmu oraz wnosi wiele istotnych informacji na temat niedoborów pierwiastków lub witamin będących przyczyną anemii oraz etiologii toczących się infekcji. Pozwala także na wykluczenie choroby nowotworowej układu krwiotwórczego lub zaburzeń odporności.
 • Ferrytyna i witamina B12 to badania uzupełniające wynik morfologii krwi. Na podstawie ich stężenia ustalana jest przyczyna anemii mikrocytarnej (niedobór żelaza) lub makrocytarnej (niedobór witamin z grupy B). Niedobór witaminy B12 odpowiedzialny jest także za zaburzenia neurologiczne i psychiczne; stężenie ferrytyny pozwala na wnioskowanie o stanie zmagazynowanego w organizmie żelaza, ponadto ferrytyna jest białkiem ostrej fazy, co oznacza, że wzrasta w przebiegu stanów zapalnych.
 • CRP ilościowe to parametr wykrywający w organizmie stan zapalny. Umożliwia różnicowanie przyczyn stanu zapalnego w organizmie, ponieważ CRP znacząco wzrasta w przebiegu zakażenia bakteryjnego, którego leczenie zwykle wiąże się z koniecznością zastosowania antybiotyku. W większości zakażeń wirusowych nie obserwuje się wzrostu stężenia CRP lub jest on na niewielkim poziomie. CRP wzrasta także po doznanych urazach, w przebiegu przewlekłych chorób zapalnych jak nieswoiste zapalne choroby jelit oraz w chorobach nowotworowych.
 • PT (INR) jest parametrem pozwalającym ocenić aktywność układu krzepnięcia.
 • Glukoza i HbA1c to badania, na podstawie których, wg kryteriów opracowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, możliwe jest rozpoznanie zaburzeń metabolizmu glukozy. Wysokie stężenie glukozy na czczo wynika zwykle z podstępnej, obarczonej szeregiem powikłań choroby metabolicznej – cukrzycy. Długotrwale zwiększone stężenie glukozy we krwi, powoduje w naczyniach krwionośnych powstawanie patologicznych zmian, które utrudniają zaopatrywanie narządów w tlen i składniki odżywcze, co sprawia, że z czasem ich praca staje się po prostu nieefektywna. Wynik HbA1c dostarcza informacji o średnim stężeniu glukozy we krwi w okresie poprzednich 3 miesięcy, stąd parametr ten poza diagnostyką cukrzycy, wykorzystywany jest także z powodzeniem w monitorowaniu przebiegu i leczenia choroby.
 • Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) to zestaw badań służący monitorowaniu gospodarki lipidowej organizmu i oszacowaniu ryzyka zachorowania na choroby sercowo – naczyniowe np. miażdżycę i nadciśnienie tętnicze oraz wystąpienia groźnych incydentów jak udar, zawał, czy nagła śmierć sercowa. Dieta wysokotłuszczowa i wysokowęglowodanowa, która w konsekwencji odpowiada za zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi prowadzi do rozwoju miażdżycy. To choroba polegająca na tworzeniu w obrębie tętniczych naczyń krwionośnych blaszek miażdżycowych, zawężających światło naczynia. Skutkiem tych zmian jest zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, ale także zmniejszony przepływ krwi przez naczynia krwionośne, również te, które zaopatrują serce w tlen i składniki odżywcze. Serce pracujące pod wpływem zwiększonego ciśnienia ulega nieprawidłowej przebudowie, a niedotlenienie powoduje, że z biegiem czasu staje się niewydolne. Najgroźniejszym powikłaniem miażdżycy jest zawał mięśnia sercowego, który nadal obarczony jest wysokim ryzykiem zgonu.
 • Lipoproteina A Lp(a) jest cennym badaniem uzupełniającym lipidogram. Szacuje się, że nawet 30% osób z hipercholesterolemią, czyli podniesionym stężeniem cholesterolu lub chorobą wieńcową ma podniesione stężenie Lp(a) mimo prawidłowych wartości tzw. złego cholesterolu - LDL. Z tego też powodu, według aktualnych zaleceń wielu towarzystw naukowych Lp(a) należy oznaczyć co najmniej raz w życiu u każdej dorosłej osoby.
 • ALT i GGTP to zestaw badań, na podstawie których oceniana jest funkcja wątroby i dróg żółciowych.
 • Albumina jest białkiem wytwarzanym w wątrobie. Pomiar stężenia albuminy wykorzystywany jest w diagnostyce chorób wątroby, nerek, ustaleniu przyczyn pojawiających się obrzęków. Jest istotny również w ocenie stanu odżywienia organizmu m.in. w przebiegu chorób nowotworowych.
 • Kreatynina wraz z wyliczanym na jej podstawie współczynnikiem eGFR, wykorzystywana jest w ocenie funkcji filtracyjnej nerek. Na podstawie uzyskanych wyników wnioskuje się o wydolności lub stopniu niewydolności narządu.
 • Kwas moczowy pozwala na rozpoznanie choroby metabolicznej - dny moczanowej. W przebiegu dny moczanowej ból stawów wywołany jest odkładaniem kryształków kwasu moczowego w obrębie tkanek miękkich otaczających stawy. Pomiar stężenia kwasu moczowego we krwi wykorzystywany jest do diagnozowania samej choroby, monitorowania jej leczenia oraz różnicowania dny moczanowej od innych chorób reumatycznych. Oznaczenie stężenia kwasu moczowego we krwi może być także pomocne w rozpoznawaniu zagrożenia kamicą nerkową i szacowania ryzyka wystąpienia chorób i nagłych incydentów sercowo-naczyniowych.
 • Wapń całkowity. Prawidłowe stężenie wapnia we krwi warunkuje właściwą budowę kośćca i zębów, pracę mięśni i układu nerwowego, ale także układu krzepnięcia. Jego niskie stężenie (hipokalcemia) wiąże się ze zwiększoną pobudliwością nerwowo – mięśniową (drganie i przykurcze mięśni), zwiększonym ryzykiem kamicy nerkowej, zwiększoną podatnością na złamania (osteoporoza) oraz objawami arytmii i zaburzeniami widzenia. Prowadzi także do objawów dermatologicznych: suchej i łuszczącej się skóry, kruchych paznokci, cienkich i szorstkich włosów. W niektórych przypadkach hipokalcemia odpowiedzialna jest za objawy psychiatryczne, takie jak lęk, depresja i niestabilność emocjonalna.
 • Magnez bierze udział w przekazywaniu impulsów nerwowo – mięśniowych, wpływa również na poprawne funkcjonowanie przytarczyc, czyli gruczołów odpowiedzialnych za utrzymywanie prawidłowego poziomu wapnia w organizmie. Stężenie magnezu we krwi regulowane jest przez nerki, stąd choroby nerek są wskazaniem do regularnego monitorowania jego poziomu. Oznaczenie magnezu jest niezbędne w ustaleniu przyczyny nawracających skurczy mięśniowych, drżenia lub/i osłabienia mięśni oraz uczucia mrowienia, ale także zaburzeń rytmu serca. Szacuje się, że niedobór magnezu może dotyczyć nawet 10% populacji.
 • TSH i fT4. TSH jest hormonem przysadkowym nadzorującym pracę tarczycy. Na podstawie zmian w stężeniu TSH wnioskuje się o nadczynności lub niedoczynności tarczycy. Schorzenia te wiążą się z bezpośrednim wpływem na metabolizm (odpowiednio utrata lub przybieranie na wadze nieuzasadnione zmianami w diecie, sucha skóra lub nadpotliwość, zaparcia lub biegunki), a także równowagę emocjonalną. Z kolei fT4 jest wolną frakcją hormonu wydzielanego bezpośrednio w tarczycy. Znajomość wzajemnych zależności między tymi hormonami pozwala na ustalenie pierwotnego lub wtórnego uwarunkowania zaburzenia pracy tarczycy.
 • Witamina D metabolit 25(OH) to uznany wskaźnik gospodarki wapniowo - fosforanowej i obrotu kostnego oraz ważny element diagnostyki krzywicy i osteoporozy. Niedobór witaminy D może sprzyjać rozwojowi zaburzeń odporności i schorzeń o podłożu zapalnym lub autoimmunizacyjnym. Badania naukowe dowodzą, że u osób z prawidłowym stężeniem witaminy D w organizmie rzadziej rozwijają się choroby autoimmunizacyjne, a uzupełnianie niedoborów witaminy D wyłącznie pozytywnie wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Prawidłowe stężenie witaminy D jest istotnym czynnikiem w profilaktyce niektórych typów nowotworów (raka piersi, jelita grubego), dlatego też warto znać stężenie witaminy D w organizmie, po to by dobrać indywidualną dawkę suplementacji.
Kompleksowy pakiet badań pozwala na ogólną ocenę stanu zdrowia.  Ze względu na szereg wzajemnych zależności występujących między analizowanymi parametrami, uzyskane wyniki badań należy skonsultować z lekarzem.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 499,00 PLN

499,00 PLN
Ikona payU

Rata już od: miesięcznie


Dla zakupów do 1500zł możesz też całkowicie bezkosztowo odroczyć płatność na 30 dni z TWISTO.


Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

499,00 PLN

Przygotowanie do badania

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Wysiłek dobowy

Wysiłek i stres

Unikać poważnego wysiłku i stresu

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00, pić zwykłe ilości wody, przyjmować niezbędne lekarstwa

Pakiet zawiera następujące badania

Kod badania: 3

Kod badania: 6

Kod badania: 10

Kod badania: 20

Kod badania: 26

Kod badania: 33

Kod badania: 36

Kod badania: 38

Kod badania: 41

Kod badania: 42

Kod badania: 46

Kod badania: 61

Kod badania: 100

Kod badania: 101

Kod badania: 141

Kod badania: 150

Kod badania: 273

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 499,00 PLN

499,00 PLN
Ikona payU

Rata już od: miesięcznie


Dla zakupów do 1500zł możesz też całkowicie bezkosztowo odroczyć płatność na 30 dni z TWISTO.


Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

499,00 PLN

Opis pakietu

Przygotowanie do badania

Pakiet zawiera następujące badania