Kategoria BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

A
ALT I17 20 sprawdź cenę
APTT G11 7 sprawdź cenę
ASO, ilościowo U75 65 sprawdź cenę
AST I19 21 sprawdź cenę
B
Białko całkowite I77 37 sprawdź cenę
Bilirubina całkowita I89 23 sprawdź cenę
Bilirubina wolna (pośrednia) I91 25 sprawdź cenę
Bilirubina związana (bezpośrednia) I87 24 sprawdź cenę
C
Chlorki I97 44 sprawdź cenę
Cholesterol całkowity I99 15 sprawdź cenę
Cholesterol HDL K01 16 sprawdź cenę
Cholesterol LDL met. bezpośrednią K03 17 sprawdź cenę
CRP, ilościowo I81 61 sprawdź cenę
Cytologia ginekologiczna 91.447 131
F
Fibrynogen G53 8 sprawdź cenę
Fosfataza zasadowa L11 22 sprawdź cenę
Fosfor nieorganiczny L23 45 sprawdź cenę
G
GGTP L31 26 sprawdź cenę
Glukoza L43 10 sprawdź cenę
Grupa krwi E65 90 sprawdź cenę
K
Krew utajona w kale A17 55 sprawdź cenę
Kreatynina M37 33 sprawdź cenę
Kwas moczowy M45 36 sprawdź cenę
L
Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) M71 14 sprawdź cenę
M
Magnez M87 46 sprawdź cenę
Mocz – badanie ogólne A01 1 sprawdź cenę
Mocz – badanie osadu A19 3600 sprawdź cenę
Mocznik N13 32 sprawdź cenę
Morfologia krwi C55 3 sprawdź cenę
Morfologia krwi (podstawowa) C53 4
O
OB C59 2 sprawdź cenę
M
Mocz - badanie osadu A19 3615
P
Potas N45 13 sprawdź cenę
PT (INR) G21 6 sprawdź cenę
R
Rozmaz krwi C32 5 sprawdź cenę
Rozmaz krwi -- 3515
S
Sód O35 12 sprawdź cenę
T
Trójglicerydy O49 18 sprawdź cenę
TSH L69 100 sprawdź cenę
W
Wapń całkowity O77 42 sprawdź cenę
Żelazo O95 40 sprawdź cenę