Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

567

M53

TOKSYKOLOGIA- METABOLITY

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo. Stężenie kwasów żółciowych w krwi jest  jednym z wskaźników  czynności wątroby.
Stężenie kwasów żółciowych w krwi jest  jednym z wskaźników  czynności wątroby. Sole kwasów tłuszczowych jako detergenty i aktywatory uczestniczą w trawieniu i wchłanianiu lipidów w jelicie cienkim. Prawidłowy stosunek stężenia cholesterolu i kwasów tłuszczowych w żółci zapobiega rozwojowi kamicy pęcherzyka żółciowego. Kwasy żółciowe wytwarzane w wątrobie z cholesterolu dostają się do jelita. 5% jest wydalane, a ubytki kompensowane przez syntezę de novo w wątrobie. 95% kwasów żółciowych z jelita jest wchłanianych i transportowanych  przez krążenie jelitowo-wątrobowe do wątroby, gdzie przedostają się do żółci. Kwasy powstające z cholesterolu jako prekursora, noszą nazwę kwasów żółciowych pierwszorzędowych. Najważniejszymi są kwas  cholowy i  kwas chenodeoksycholowy. Pod wpływem bakterii jelitowych kwasy pierwszorzędowe ulegają dehydroksylacji i dekoniugacji przechodząc w drugo- i trzeciorzędowe kwasy żółciowe. Głównymi kwasami drugorzędowymi u człowieka są kwasy dezoksycholowy i litocholowy. Stężenie kwasów żółciowych w krwi jest  jednym z wskaźników  czynności wątroby. Wykonywane jest w przypadku cholestazy zewnątrzwątrobowej:  przykładowo,  przy utrudnionym  spływie żółci z wątroby do przewodu pokarmowego w wyniku obturacji dróg żółciowych lub stanu zapalnego dróg żółciowych oraz w przypadku cholestazy wewnątrzwątrobowej, przykładowo w wyniku uszkodzenia hepatocytów przez toksyny, leki, patogeny, przy marskości wątroby ze względu możliwość zaburzeń metabolizmu kwasów tłuszczowych i w cholestazie wrodzonej (rodzinnej).

Inne badania z tej kategorii

Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach

Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach.  Oznaczenie stosowane  w biologicznym monitoringu eksp...

Sprawdź szczegóły

Rtęć w moczu, ilościowo

Rtęć w moczu, ilościowo. Oznaczenie stosowane w przypadku stałego narażenia na rtęć w formie pary lu...

Sprawdź szczegóły

Szczawiany w DZM

Szczawiany w dobowej zbiórce moczu.  Oznaczenie stosowane do oceny wchłaniania szczawia...

Sprawdź szczegóły

Porfiryny całkowite w moczu

Porfiryny całkowite w moczu. Oznaczenie stosowane w diagnostyce porfirii.

Sprawdź szczegóły

Methemoglobina, ilościowo

Methemoglobina, ilościowo. Oznaczenie methemoglobuliny w krwi, przydatne w diagnostyce methemoglobul...

Sprawdź szczegóły

Mleczany w PMR, ilościowo

Mleczany w PMR, ilościowo
Kod ofertowy: 3586
Kod ICD: N11

Sprawdź szczegóły

Acetylocholinesteraza krwinkowa

Acetylocholinesteraza krwinkowa. Ilościowe oznaczenie acetylocholinesterazy krwinkowej w krwi pełnej...

Sprawdź szczegóły

Osmolalność surowicy – wyliczane

Osmolalność surowicy – wyliczane
Kod ofertowy: 3699
Kod ICD: N25

Sprawdź szczegóły

Metabolity benzenu (kwas S-fenylomerkapturowy i kwas t,t-mukonowy) w moczu, ilościowo

Metabolity benzenu (kwas S-fenylomerkapturowy i kwas t,t-mukonowy) w moczu, ilościowo. Oznaczanie st...

Sprawdź szczegóły

Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo

Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo. Oznaczenie stosowane do oceny ekspozycji na rozpusz...

Sprawdź szczegóły