Helicobacter pylori - diagnostyka, badanie, cena. To warto wiedzieć

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Helicobacter pylori – co to takiego?

Helicobacter pylori jest bakterią odkrytą stosunkowo niedawno, bo w 1983 roku. Najnowsze badania kliniczne potwierdziły, że jest ona przyczyną:

  • ponad 90% zapaleń błony śluzowej żołądka
  • ponad połowy wrzodów dwunastnicy i wrzodów żołądka

Statystyki potwierdzają także, że znaczny procent chorych na raka żołądka jest zainfekowanych Helicobacter pylori.

W Polsce zakażenie Helicobacter pylori wykrywa się u około 70% dorosłych osób. Niestety tylko niewielki odsetek nosicieli tej bakterii zdaje sobie sprawę z jej obecności, gdyż często nie występują żadne niepokojące objawy. Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową. Zgromadzona dotychczas wiedza na temat biologii Helicobacter pylori spowodowała, że do leczenia choroby wrzodowej lekami zmniejszającymi wydzielanie kwasu żołądkowego włącza się terapię antybiotykową

Helicobacter pylori – diagnostyka zakażenia

Wśród metod rozpoznania zakażenia H. pylori można wyróżnić metody inwazyjne, które wymają wykonania endoskopii oraz metody nieinwazyjne.

  • Helicobacter pylori – diagnostyka inwazyjna

Metody inwazyjne wymagają wykonania gastroskopii i pobrania wycinków błony śluzowej żołądka. W pobranym materiale tkankowym wykonywany jest test ureazowy, wycinek tkanki z części odźwiernikowej poddawany jest badaniu histologicznemu i może być wykorzystany do założenia hodowli H. pyliri in vitro.

  • Helicobacter pylori – diagnostyka nieinwazyjna

Wśród nieinwazyjnych metod rozpoznania zakażenia H. pylori, wyróżnia się testy oddechowe, test wykrywający antygeny H. pylori w kale oraz testy serologiczne.

W DIAGNOSTYCE możesz wykonać wszystkie badania nieinwazyjne.

Mocznikowy test oddechowy oparty jest na hydrolizie mocznika (spożytego przez pacjenta) przez ureazę H. pylori. Zarówno test oddechowy, jak i oznaczenie obecności antygenów H. pylori w kale stanowią podstawowe testy do rozpoznawania zakażenia H. pylori oraz kontroli skuteczności leczenia, u pacjentów, u których (z różnych powodów) nie planuje się wykonania gastroskopii.

W laboratorium DIAGNOSTYKI wykonywane jest także serologiczne badanie krwi w kierunku Helicobacter pylori wykrywające ilościowo przeciwciała IgG specyficzne w stosunku do antygenów H. pylorii Helicobacter pylori IgG – test ilościowy. Test jest badaniem potwierdzającym kontakt układu odpornościowego badanego z bakterią, chociaż nie jest w stanie rozróżnić czy jest to kontakt obecny, czy w przeszłości, gdyż przeciwciała IgG utrzymują się latami. Z tego względu test nie nadaje się do monitorowania postępów leczenia czy też potwierdzenia pełnej eradykacji zakażenia. Jest natomiast przydatny do badań przesiewowych w kierunku zakażenia H. pylori, a z wyboru u osóbz czynnikami, które zmniejszają czułość pozostałych testów (np. z aktywnym krwawieniem z wrzodu żołądka) czy w sytuacji,  gdy nie można wykonać badań endoskopowych lub testu oddechowego

Uwaga: Często objawy zakażenia bakterią przypominają objawy zatrucia pokarmowego. Po kilku dniach objawy ustępują, ale Helicobacter pylori jest od tego momentu obecna w błonie śluzowej żołądka i stanowi zagrożenie.

Diagnostyka Helicobacter pylori – cena

W zależności od placówki, ceny mogą się różnić. Koszt testu oddechowego wynosi około 270 zł, a oznaczenie przeciwciał IgG około 40 zł.

POBIERZ ULOTKĘ